Nieuwsbrief februari

 • Gemaakt op: 2-2-2015 10:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Dieneke Blikslager en Jan Bakker
 • |
 • Fotograaf: St. Jan

​Beste ouders en verzorgers,

Het voortgezet onderwijs
Inmiddels hebben alle leerlingen van groep 8 hun ‘basisschoolbesluit’ gekregen. Sinds dit schooljaar is het
advies van de basisschool leidend voor de keuze voor het voortgezet onderwijs. In de komende periode gaan de kinderen van groep 8 met hun ouders een aantal scholen bezoeken.
In Amsterdam maken ouders met hun kind een top 10 van voorkeurscholen. Een computerprogramma berekent vervolgens hoe de kinderen over de scholen verdeeld worden. De verwachting is dat alle Amsterdamse kinderen op een school geplaatst worden binnen hun top 3. Een enkeling binnen zijn of haar top 5. Deze nieuwe manier van plaatsen heeft  voordelen voor alle Amsterdamse kinderen samen, maar kan in een enkel geval iets minder gunstig uitpakken. Het is in ieder geval een vooruitgang dat alle leerlingen op hetzelfde moment weten naar welke middelbare school ze gaan. In het verleden zaten de pechvogels
weken langer in spanning over de ‘rest-plekken’ die over waren. Het kan geen kwaad om in groep 7 wellicht ook een paar open dagen te bezoeken. Deze informatie kun je dan meenemen naar groep 8.
In de week van 8 t/m 12 juni krijgen de leerlingen van groep 8 te horen op welke school ze zijn geplaatst. Op 23 of 24 juni kunnen ze kennis maken met hun nieuwe school.
Hieronder ziet u een overzicht van het aantal leerlingen gekoppeld aan een vorm van het voorgezet onderwijs​.


Groepen 8: 47 leerlingen

 • VMBO B  + lwo: 3
 • VMBO B/K  + lwo: 1
 • VMBO K + lwo: 1
 • VMBO K: 4
 • VMBO T: 2
 • VMBO T HAVO: 8
 • kop klas: 1
 • HAVO: 9
 • HAVO VWO: 8
 • VWO: 10


De ouderbijeenkomst van 17 februari gaat niet door.
We hebben besloten om de ouderbijeenkomst op 17 februari over: verkeer - tussen school en thuis - niet door te laten gaan. De reden hiervoor is dat tot op heden de deelraad en de organisatie Verkeersplein onvoldoende actie hebben ondernomen om de verkeersveiligheid in de omgeving van de school te vergroten.

Op vrijdagmiddag 13 februari vieren wij dit jaarlijkse feest. Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. Samen met een andere klas zullen ze gaan hossen en dansen in onze speelzaal. In hun eigen klas zullen zij verder carnaval gaan vieren.

De gymzaal
Vorige week is eindelijk de gymzaal gekeurd. Binnen twee weken wordt de uitslag verwacht.
Indien de zaal is goedgekeurd, kunnen wij er eindelijk gaan gymmen met de groepen 3 t/m 8.

Scheerschuim - schrijven - lezen
Drie losse woorden die in eerste instantie niet veel met elkaar te maken hebben, maar bij ons op school
wel.
Kleuters zijn grootverbruikers als het gaat om scheerschuim... niet om te scheren natuurlijk. Met hun vingers
maken ze allerlei patronen in het schuim. Ook maken ze lussen en rondjes met twee handen tegelijk met het ouderwetse krijtje op een schoolbordje. Motorische oefeningen zijn goed voor de ontwikkeling van de hersenhelften. Een goede motoriek heeft  een positief effect op het schrijven en ook het technisch lezen.
Het schrijven ondersteunt het lezen. Al enkele jaren besteden wij in de onderbouw extra aandacht aan de motoriek en we zien dit terug in de resultaten.
Vandaar dat wij ook graag stage plaatsen aanbieden aan studenten ergotherapie van de Hogeschool van
Amsterdam.

Vijf minuten eerder van huis zorgt voor veel rust
De meeste kinderen komen keurig op tijd. Maar - u voelt het al aankomen - er zijn er ook die nog te laat
komen. Deze laatkomers verstoren de les, want we beginnen immers om 8.30 uur.
Daarnaast zorgen de ouders van laatkomers ervoor dat hun zoon of dochter een stukje onderwijs mist. Bovendien is het niet prettig als je als kind zo gehaast binnen moet komen. Ouders van notoire te laatkomers krijgen altijd eerst een gesprek met de directie. Indien dit niet helpt, dan maken de leerplicht ambtenaar en de
schoolmaatschappelijk werker een afspraak met deze ouders om een plan van aanpak te maken.

Juf Nienke en Meester Remy
Wat hebben zij met elkaar gemeen.....?
Meester Remy wordt in mei vader en juf Nienke in juni moeder.
Van harte gefeliciteerd!

Opleidingsschool
Zoals u waarschijnlijk weet, biedt de St Jan verschillende stageplaatsen aan. Zo kunt u gedurende de schoolweek studenten van de (academische) PABO, HvA ergotherapie, UvA orthopedagogiek en ROC Top
onderwijsassistentie ontmoeten.

Vakantierooster 2014-2015

 • Kerstvakantie: eerste dag 19 december om 12.00 uur - laatste dag 4 januari
 • Krokusvakantie: eerste dag 20 februari - laatste dag 1 maart
 • Pasen: eerste dag 28 maart - laatste dag 7 april
 • Koningsdag: 27 april
 • Meivakantie: eerste dag 2 mei - laatste dag 17 mei
 • 2e Pinksterdag: 25 mei
 • Zomervakantie: eerste dag 3 juli - laatste dag 16 augustus
 • Studiemiddagen: 10 maart - 19 juni - vanaf 12.00 uur vrij


Met vriendelijke groet,
Dieneke Blikslager en Jan Bakker

Herhaalde oproep
Dinsdag 7 april hoort ook nog bij de Paasvakantie; alle kinderen zijn dan vrij.
Schrijft u het zelf even bij op uw schoolkalender?

​Het voortgezet onderwijs, de gymzaal, scheerschuim - schrijven - lezen.​

Foto's

Video's

Meer informatie