Nieuwsbrief januari 2021 (2)

 • Gemaakt op: 13-2-2021 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sylvia Krijger-Groot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Beste ouders en verzorgers van de St. Jan,

beer.jpgPetje af voor de leerkrachten van de St. Jan

 • Ze regelen zelf de opvang
 • Geven les en houden contact met hun leerlingen en de ouders.
 • Ondertussen zitten we ook nog in de moeilijkste fase van de verbouwing

Maar ook…….

… voor de onze ouders. U probeert zoveel mogelijk zelf de opvang te regelen en te combineren met uw werk. Daarnaast speelt u ook nog soms voor juf of meester.
En laten we uw kinderen – onze leerlingen –niet vergeten. Van hen wordt ook het nodige gevraagd. School – toch één van de belangrijkste dingen in het leven van een kind - is er even niet of duidelijk anders dan we het zouden willen.


beer.jpg
De basisscholen zijn voorlopig nog dicht tot 25 januari.
Afgelopen week hebben wij de eerste week van het afstandsonderwijs geëvalueerd.
Starten vanuit een uniforme aanpak met betrekking tot het lesgeven en duidelijke communicatie naar ouders toe is ons goed bevallen. Daar gaan we dus mee door.
Het onderwijs moet / gaat wel verder. 
We zullen de instructiemomenten uitbreiden en daarnaast ook ruimte geven voor contact tussen de leerlingen onderling met hun leerkracht. U krijgt van de leerkrachten hierover deze week verder informatie.

Voor alle duidelijkheid!
De leerlingen moeten het werk zelfstandig kunnen maken. Bij de groepen 1/2 is dat anders. 
Ook daarover wordt u op de hoogte gehouden.
Als u vragen heeft, dan kunt u natuurlijk altijd contact met hen opnemen. Via de mail is nu het handigste.

De verbouwing
De tweede verdieping is momenteel een bouwplaats. 
De koffiekamer en diverse werkruimtes kunnen we niet meer gebruiken. Dat is vooral vervelend voor de leerkrachten. Zij blijven nu min of meer de hele dag in hun eigen lokaal.

Het verhuisbedrijf heeft een goede klant aan de St. Jan
De groepen 7 en 8 naar de Meidoorn
De groepen 3 en 4 naar de speelzaal en weer terug
De groepen 5 en 6 naar zolder
De groepen 1/2 naar de tweede verdieping en voor de kerstvakantie weer terug.

Dit staat nog op de planning:
De groepen 3 en 4 verhuizen op 18 en 19 februari naar de tweede verdieping en gaan voor de meivakantie terug naar de begane grond. Dan gaan de groepen 5 en 6 naar de tweede verdieping. Rond de meivakantie komen de groepen 7 en 8 terug van de Meidoorn en komen op de derde verdieping van de St.Jan.
Het onderwijs gaat gewoon door en we zijn zelf ook min of meer verhuizers geworden.
Gelukkig loopt de verbouwing conform planning en de samenwerking met bouwvakkers is goed.

De opvang
opvang.jpg

U weet ondertussen dat niet alle berichtgeving in de media over het onderwijs één op één van toepassing is op de St.Jan. Hierbij doelen wij bijvoorbeeld op de berichtgeving van afgelopen vrijdag over de opvang van kinderen. Inderdaad merken wij ook dat er meer opvang wordt gevraagd door ouders met een cruciaal beroep. Want als u een cruciaal beroep uitoefent (zielijst van cruciale beroepen.pdf ) en u kunt niet zelf de opvang regelen, mag u een beroep doen op school. Daar is niets mis mee. U heeft immers een cruciaal beroep. Die lijst is er niet voor niets.

Op de St.Jan vindt de opvang op dit moment plaats in de eigen klas. De leerkracht geeft naast digitaal les aan de leerlingen thuis, ook les aan leerlingen van ouders met een cruciaal beroep en aan kinderen die thuis niet voldoende online kunnen werken. 
Alleen bij de groepen 1/2 voegen we groepen samen, omdat digitaal lesgeven en letten op de leerlingen niet te combineren is.
Onze aanpak zorgt ervoor dat de kinderen toch een bepaalde regelmaat houden en vertrouwde gezichten blijven zien.

Helaas zijn wij en ook u afhankelijk van het digitale gebeuren. In het begin van vorige week raakten systemen overbelast en vielen uit. Daar kunnen wij niet zoveel aan doen. Mocht er bij u thuis andere digitale problemen zijn, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken dan wij of onze ict-ers het probleem kunnen oplossen.

Een leerkracht kan soms ziek zijn of zijn of haar kind. Daarnaast hebben we te maken met de inmiddels bekende perikelen rondom corona. 
Ook dan zullen we kijken hoe we e.e.a. oplossen. Gelukkig is ons ziekteverzuim al jaren rond de 1%.

De opvang vanaf 18 januari
Aangezien werkroosters of andere zaken bij ouders kunnen wijzigen moet u (indien u werkt in een cruciaal beroep) voor de komende twee weken opnieuw uw kinderen aanmelden.
Indien de basisscholen wel op 25 januari opengaan, is iedereen blij.

Het aanmelden gaat nu via de mail naar stjan.directie@askoscholen.nl

Hieronder een voorbeeld.
................................................................................................................................................................

Beste Jan,

Graag zou ik voor mijn kinderen …… uit groep …. en …….. uit groep ---- op de volgende dagen opvang willen aanvraag:

 • In de week van 18 januari: woensdag en donderdag
 • In de week van 25 januari: maandag en donderdag  

*Let op vrijdag 29 januari is er een studiedag en dan zijn alle leerlingen vrij!

Alvast bedankt voor de medewerking.
Petra Jansen
.............................................................................................................................................................................

Nog steeds zijn onze opvangtijden ook onze schooltijden
 • Dus komt op tijd ! en u moet zelf de BSO informeren.

Tenslotte nog heel wat anders.
Op 10 maart begint het zwangerschapsverlof van juffrouw Sarah van 1/2E.
Wij hebben inmiddels de vacature uitgezet.
Als u een leuke juf of meester kent, dan houden we ons aanbevolen.

Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021

de eerste dagde laatste dag
voorjaarsvakantie20 februari28 februari
Goede Vrijdag + Pasen2 april5 april
meivakantie24 april9 mei
Hemelvaart13 mei16 mei
Pinksteren24 mei24 mei
junivakantie5 juni13 juni
zomervakantie9 juli22 augustus

Onze studiedagen zijn op: vrijdag 29 januari en vrijdag 25 juni

Met vriendelijke groet,
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan

Foto's

Video's

Meer informatie