Nieuwsbrief januari 2021

 • Gemaakt op: 6-1-2021 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sylvia Krijger-Groot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouders en verzorgers van de St. Jan,

We zijn weer begonnen.
Nou ja, begonnen?

De leerkrachten zijn aanwezig op school. Zij verzorgen de opvang, de digitale lessen en houden contact met de leerlingen.

Groep 8
Onze groepen 8 gaan wel hele dagen naar school.
Ik vind dat groep 8 wel recht heeft op extra zorg vanwege de uitval vorig jaar en de periode waarin zij nu zitten. Het is een belangrijk jaar voor de kinderen met de overstap naar het voortgezet onderwijs.
Iedere Amsterdamse school vult het onderwijs voor groep 8 naar eigen inzichten in, soms helemaal niet naar school, in shifts of helemaal naar school.
Buiten ‘de grote stad’ zitten de leerlingen van groep 8 over het algemeen gewoon thuis.

Volgende week beginnen de groepen 8 met de Cito toetsen. We nemen de toetsen gefaseerd af. 
Het is niet handig om alle toetsen in twee of drie dagen te proppen.
In de week van 1 februari vinden de adviesgesprekken plaats. Dit staat allemaal in de Kernprocedure (de Amsterdamse overstap van PO naar VO). Het tijdspad in deze procedure ligt vast en wijkt niet voor Corona.
Na het advies moeten de leerlingen hun voorkeurslijstje opstellen.
 • 12 scholen als je een HAVO advies hebt
U leest het goed! --- 12 scholen.
Je kunt de VO scholen voornamelijk digitaal bezoeken.
Wij wensen onze leerlingen en ouders veel succes en wijsheid met deze speurtocht.

 2021.jpg


En hoe nu verder?
Volgende week dinsdagavond horen we meer.
 • Als we opengaan, dan is iedereen blij.
 • Als ??? --- dan krijgt u van ons te horen hoe en wat verder.

Met de Cito toetsen en leestoetsen voor de groepen 3 t/m 7 starten we meestal in de tweede week van januari. Dit jaar dus niet. Wij volgen het advies van Cito op om op 1 februari te beginnen met de afname.
De kinderen krijgen sowieso hun rapport mee op donderdag 11 februari. De oudergesprekken vinden plaats voor en/of na de voorjaarsvakantie (22-26 feb). Wij vinden dit belangrijk, omdat het laatste gesprek met de leerkracht al enige tijd geleden heeft plaats gevonden.

De naschoolse activiteiten
De naschoolse activiteiten gaan deze week en volgende week nog niet van start.
Zodra er meer bekend is, krijgt u hierover informatie.
Tenslotte wensen wij u en uw kinderen alle goeds toe voor 2021 en een goede gezondheid, want dat is tenslotte het allerbelangrijkste.Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021
de eerste dagde laatste dag
voorjaarsvakantie
20 februari28 februari
Goede Vrijdag + Pasen2 april5 april
meivakantie24 april9 mei
Hemelvaart13 mei16 mei
Pinksteren24 mei24 mei
junivakantie5 juni13 juni
zomervakantie9 juli22 augustus

Onze studiedagen zijn op:
vrijdag 29 januari – vrijdag 25 juni

Met vriendelijke groet,
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.

​Nieuwsbrief januari 2021

Foto's

Video's

Meer informatie