Nieuwsbrief november 2014

 • Gemaakt op: 1-11-2014 10:00
 • |
 • Gewijzigd op:  
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur: Dieneke Blikslager en Jan Bakker
 • |
 • Fotograaf: St. Jan

​​Beste ouders en verzorgers,

Prijzen voor Loods8 en de Vakantievriendjes

Het is alweer enkele weken geleden dat deze happening heeft plaats gevonden in het Sieraad.
Maar wat u misschien nog niet weet, is:

 • dat onze leerlingen van vorig jaar groep 8 een prijs hebben gewonnen met hun
  eigengemaakte film 13 problemen. U kunt deze film nog bekijken op: http://youtu.be/sDiJYvH-As4.
  Uit het juryrapport:
  ….Maar de film staat vooral sterk door twee dingen: de hoofdrolspeler die heel goed is gekozen, en de thema’s die aan bod komen. Loyaliteit, groepsdruk, de invloeden van slechte vrienden en het maken van keuzes. En dat verpakt in een eenvoudig scenario, met een mooie ontknoping. Goed gedaan!.... Inmiddels zijn onze oud leerlingen van de prijs - heel toepasselijk- met elkaar naar de
  film geweest. Deze reünie was erg gezellig voor de leerlingen én juf Suzanne Timmer.
 • dat de huidige groep 6a leerlingen óók een prijs gewonnen hebben met het project
  Vakantievriendjes. Voor de zomervakantie hebben ze allemaal een knuffel (een vakantievriendje) gemaakt. Dit vriendje ging mee op vakantie met zijn ontwerper. Uit het juryrapport: …Het is een bijzonder project omdat het ten eerste een op zichzelf staand creatieve opdracht is, iets wat appelleert aan kinderen van die leeftijd, iets persoonlijks en intiems, die knuffel een heel eigen leven gaat leiden als een eigen wezentje zijnde die óók vakantie viert net als de kinderen en met de kinderen maar ook een identificatie is.…. U heeft bij onze entrees vast die mooie foto’s gezien en de verhalen gelezen. Ook groep 6a heeft een prijs van € 400 gekregen. Van dit bedrag heeft elke leerling een passend cadeau gekregen; een fototoestel.


Leerlingen van groep 8 naar de landelijke finale!
Vorige week woensdag hebben leerlingen uit onze groepen 8 meegedaan aan de tweede ronde
SlimmerIQuiz. Deze quiz geeft kinderen in groep 8 de mogelijkheid om te laten zien dat ze gewoon slim zijn én dat dat leuk is! Onze teams werden resp. eerste en derde. Gefeliciteerd! De landelijke finale vindt plaats aan de Universiteit van Amsterdam op woensdag 26 november en wordt gepresenteerd door Dolores Leeuwin, bekend van het televisieprogramma Klokhuis.
Vorig jaar hebben 16 scholen uit heel Nederland tegen elkaar gestreden. De winnaars gingen
naar huis met een spellenpakket voor de hele klas en elk een prachtige fiets! We wensen de
kinderen alvast veel succes. En dat deze quiz geen makkie is, kunt u zien aan de voorbeeldquizvragen op
www.slimmeriquiz.nl . U ook Succes met het oplossen van de breinkrakers.

Reminder: informatieavond verkeersveiligheid 24 november
Wij nodigen u van harte uit om op maandagavond 24 november samen met de gemeente en de directeur van Verkeersplein Amsterdam de verkeersveiligheid in onze buurt bespreken en tot een plan van aanpak te komen om ongevallen te voorkomen.

Uit de ouderenquête Scholen met Succes is vorig schooljaar zeer duidelijk geworden dat u zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid rondom school: 72% van onze ouders/ verzorgers vindt de huidige situatie onveilig. In diverse nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat wij uw zorgen terecht vinden.
Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur op de St. Jan, inloop vanaf 19.15 uur.

Er hebben zich al veel ouders aangemeld. Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u dat doen
door op deze mail reply te geven o.v.v. verkeersveiligheid.

De schooltandarts
is deze week weer bij ons begonnen. Ze zal ongeveer vier weken blijven.

10-minutengesprek voorbereiden
De komende weken staan in het teken van de 10-minutengesprekken. U krijgt dan van de
leerkracht inzage in de actuele schoolontwikkeling van uw kind(eren). De leerkracht heeft deze
gesprekken reeds voorbereid. U kunt dat natuurlijk zelf ook doen. Voor tips om dit gesprek
voor te bereiden zie http://www.ouders.nl/artikelen/tien-tips-voor-het-10-minutengesprek.

www.stjanschool.nl
Meester Frans Bartman is weliswaar met pensioen en tóch komt hij de nog regelmatig op school. Hij bezoekt dan op dinsdag diverse klassen, maakt een praatje met de kinderen, maakt wat foto’s en zet dit vervolgens op onze website. Neemt u eens een kijkje om te zien wat er allemaal gebeurt in de diverse klassen?

Sint Maarten
Op 11 november gaan de groepen 1/2 en 3 in kleine groepjes alvast een beetje inzingen bij een aantal adressen in de buurt van school. De ouders die ons hiermee gaan helpen, willen wij alvast bedanken.

De ouderbijdrage
Namens de penningmeester van de ouderraad willen wij aan u vragen om de ouderbijdrage
voor het schooljaar 2014 / 2015 te betalen.
Het bedrag is:
- voor de groepen 1 t/m 4 : € 40
- voor de groepen 5 t/m 7 : € 50
- voor groep 8 : € 60
Van de ouderbijdragen worden de volgende zaken o.a. betaald: schoolreisjes, schoolkamp,
Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en de sportdagen.
U mag natuurlijk een extra bijdrage betalen. De ouders die dit het afgelopen jaar hebben
gedaan, willen wij mede namens de kinderen hartelijk bedanken. Deze extra bijdrage is o.a.
gebruikt voor activiteiten in het kader van Kunst en Cultuur.
Wilt u s.v.p. de ouderbijdrage en eventueel uw extra bijdrage per ommegaande overmaken
op:

 • NL81 INGB 0668 9751 64 ten name van ouderraad St. Janschool Kortenaerstraat 32
  1057 JN Amsterdam.
  Wilt u s.v.p. bij de overschrijving de naam van zoon of dochter vermelden.

De gemeente geeft vergoedingen aan ouder(s) van kinderen met een laag inkomen. Zie voor
meer informatie: www.dwi.amsterdam.nl

Vakantierooster 2014-2015
Herfstvakantie : eerste dag 10 oktober - laatste dag 19 oktober
Kerstvakantie : eerste dag 19 december om 12.00 uur - laatste dag 4 januari
Krokusvakantie : eerste dag 20 februari - laatste dag 1 maart
Pasen : eerste dag 28 maart - laatste dag 7 april
Koningsdag : 27 april
Meivakantie : eerste dag 2 mei - laatste dag 17 mei
2e Pinksterdag : 25 mei
Zomervakantie : eerste dag 3 juli - laatste dag 16 augustus

Studiemiddagen : 10 maart - 19 juni - vanaf 12.00 uur vrij

met vriendelijke groet,
Dieneke Blikslager en Jan Bakker

 

​De schooltandarts, 10-minutengesprek voorbereiden, Sint Maarten.

Foto's

Video's

Meer informatie