Nieuwsbrief november 2020

 • Gemaakt op: 13-12-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sylvia Krijger-Groot
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Best ouders en verzorgers,

In de maand december zijn er altijd een aantal aanpassingen van de schooltijden. 
Die van dit jaar staan hieronder bij elkaar:
agenda.jpg​4 december:  De groepen 1 t/m 5 ontvangen Sinterklaas op onze speelplaats. 
Alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
16 december: De groepen 1/2 hebben een kerstontbijt.
17 december: Alle groepen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
18 december: De groepen 3 t/m 8 hebben een kerstontbijt en vanaf 12.00 uur zijn  alle groepen vrij.

Wilt u s.v.p. ook nog het volgende veranderen op uw schoolkalender:
 • Op donderdag 1 april was een ASKO studiedag gepland door ons schoolbestuur. Deze dag gaat niet door. Daarom geven wij op 1 april gewoon de hele dag les. Dit is overigens geen grap.
 • Op vrijdag 25 juni hadden we een studiemiddag gepland. We maken hier nu een hele dag van. De kinderen zijn dus de 25e de hele dag vrij, dat komt ons beter uit en wellicht u ook.

Een toelichting op de activiteiten van december
Sinterklaas komt op 4 december gelukkig ook weer op de St. Jan. Op onze speelplaats maken we met de kinderen er een gezellige intocht van. Daarna gaat de Sint naar de klassen en wast hij natuurlijk eerst zijn handen, net als de kinderen.
Voor elk kind is er een cadeau en hopelijk kijkt iedereen zo 😀
Om 12.00 uur gaan alle kinderen naar huis.
De groepen 5 t/m 8 maken natuurlijk weer een surprise + gedicht. 
U krijgt hierover nog meer informatie.

Kerstmis – Corona –  Verhuizing
Deze drie totaal verschillende zaken hebben dit jaar toch met elkaar te maken. 
Het kerstdiner zit er dit schooljaar – helaas – niet in. Net zoals veel andere scholen kiezen wij voor een kerstontbijt. Het kerstontbijt wordt betaald vanuit de ouderbijdrage en de school regelt dit verder.
De groepen 1/2 gaan op donderdagochtend 17 december terugverhuizen naar hun eerste verdieping. Vandaar dat zij op woensdag 16 december al hun ontbijt hebben. De 17e hebben de kleuters gewoon school en zijn ’s middags vrij – net als alle andere klassen. De leerkrachten van 1/2 gaan op deze middag hun lokalen inrichten en leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 richten hun lokaal in voor het kerstontbijt van de vrijdagochtend.
Vrijdag 18 december hoeven de kleuters alleen maar naar de eerste verdieping te lopen naar hun frisse lokaal. De groepen 3 t/m 8 zijn dan met hun kerstontbijt bezig.
’s Middags zijn alle kinderen vrij en begint het kerstvakantie.

kerst.jpgcorona.jpgverhuis.jpg

De verbouwing 
De verbouwing verloopt nog steeds volgens planning. Momenteel is men druk bezig op de eerste verdieping: nieuw marmoleum – wc’s – plafonds + verlichting – isolatie – frisse / warmte units boven de plafonds en alles wordt ook nog geschilderd.
Deze twee foto’s zijn genomen op de eerste verdieping.
etage.jpg
etage1.jpg

Op donderdag 17 december is het klaar en gaan we de groepen 1/2 terugverhuizen naar de eerste verdieping.
In kerstvakantie gaan de bouwvakkers beginnen met de tweede verdieping. Daar gebeurt hetzelfde als op de eerste verdieping. Verder gaat de muur van het lokaal tegenover de koffiekamer eruit. We krijgen daar dus één grote ruimte (de koffiekamer – de gang en het lokaal dat daar nu zit).
Tijdens deze fase van de verbouwing is dus de team(koffie) kamer en de werkruimte van mij (Jan) tijdelijk buiten gebruik.
En dan.
Rond de voorjaarsvakantie is de tweede verdieping klaar. De groepen 3 en 4 mogen dan naar de tweede verdieping lopen. De lokalen + de gangen + de wc’s van de begane grond worden namelijk in deze periode aangepakt. Afgelopen zomer heeft men daar alleen de vloeren vernieuwd en vloerverwarming aangebracht.
Als dat klaar is, gaat men verder met de speelzaal en het podium.
De aannemer verwacht dat dit alles rond de meivakantie klaar is. De groepen 3 en 4 zijn dan alweer naar beneden verhuisd. De groepen 5 en 6 verhuizen van de zolder naar de tweede.
Tenslotte – ook niet onbelangrijk – verhuizen onze groepen 7 en 8 rond de meivakantie terug naar de St. Jan.

Dan even rust tot de zomer.

In de zomervakantie gaat met aan de slag met de beide trappenhuizen en wordt in het hoofdtrappenhuis ook nog een lift aangelegd.

Tot zover de verbouwing. Nu weer over naar de schoolse zaken.


St. Maarten.jpgSint
Maarten
2020:

Van
de
nood
een
deugd
gemaakt.

St. Maarten1.jpg

Op 11 november hebben de groepen 1 t/m 4 met hun zelfgemaakte lampionnen een rondje door de school gelopen. Laten we hopen dat ze in november 2021 weer buiten kunnen lopen.

fruit1.jpgSchoolfruit.
Ook dit jaar mogen wij meedoen met deze actie vanuit de Europese Unie.
Vanaf deze week krijgen de kinderen drie keer per week  een stuk fruit of groente.


Ouderbijdrage schooljaar 2020 / 2021
Als u al heeft betaald --- onze hartelijk dank.
Nog niet gedaan, dan vindt u hieronder meer informatie.
Als uw zoon of dochter een eigen stadspas heeft, wilt u deze even afgeven op school, dan regelen wij de betaling.

De ouderbijdrage
 • voor de groepen 1 t/m 4 = 40 euro
 • voor de groepen 5 t/m 7 = 50 euro
 • voor groep 8 = 60 euro
99 % van de ouders heeft vorig schooljaar de ouderbijdrage betaald en veel ouders hebben een extra bijdrage betaald. Waarvoor onze dank. Van deze extra bijdrage hebben wij buiten speelmateriaal gekocht voor onze groepen 1/2, materiaal voor diverse projecten en spullen voor het techniek onderwijs, zoals constructiemateriaal - soldeerbouten - technisch Lego, diverse Smart Games etc. 
Wij zijn voornemens om ook dit jaar dat weer te doen.

Wilt u svp de ouderbijdrage en eventueel uw extra bijdrage per ommegaande overmaken op:
NL81 INGB 0668 9751 64 ten name van: Stg ASKO inz St Jan Ouderraad Postbus 87591 1080JN Amsterdam.
* Svp bij de overschrijving de naam van zoon of dochter en de groep vermelden.

Stadspasregeling
Alle Amsterdamse kinderen die zelf een stadspas hebben, kunnen deze stadspas gebruiken om de ouderbijdrage te betalen. Op school wordt de stadspas gescand en de gemeente maakt vervolgens de ouderbijdrage over naar de giro van de ouderraad.

Indien u van deze regeling gebruik wilt maken, wilt u dan de stadspas aan mij (Jan) geven. Ik scan de gegevens naar de gemeente en u krijgt natuurlijk de stadspas weer terug. 

Wilt u weten of uw kind hier recht op heeft?  Kijk dan op:  www.amsterdam.nl/pakjekans 
Op deze website vindt u nog veel meer zaken waar u maar vooral uw kinderen gebruik van kunnen maken.

Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021

de eerste dagde laatste dag
kerstvakantie18 december vanaf 12.00 uur3 januari
voorjaarsvakantie20 februari28 februari
Goede Vrijdag + Pasen2 april5 april
meivakantie24 april9 mei
Hemelvaart13 mei16 mei
Pinksteren24 mei24 mei
junivakantie5 juni13 juni
zomervakantie9 juli22 augustus

Onze studiedagen zijn op:
vrijdagmiddag 4 december -  vrijdag 29 januari – vrijdag 25 juni

Met vriendelijke groet,
Jan Bakker & Dieneke Blikslager
directie van de St. Jan.

​Nieuwsbrief november 2020

Foto's

Video's

Meer informatie