Nieuwsbrief september 2014

 • Gemaakt op: 3-9-2014 09:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur: Dieneke Blikslager en Jan Bakker
 • |
 • Fotograaf: St. Jan

​Beste ouders en verzorgers,

Fijn!

 • dat zoveel kinderen op tijd op school komen
 • dat er gezond wordt getrakteerd


De informatieavonden
Op dinsdag 9 september:
- ouders van de groepen 4 t/m 7 van 19.00 tot 19.45 uur
- ouders van de groepen 1/2 en 3 van 19.50 tot 20.35 uur

Voor de ouders én leerlingen van de groepen 8 is de informatieavond op dinsdag 16 september
van 19.00 tot 20.30 uur.
Wij vertrouwen op een grote opkomst en zien ernaar uit om u op 9 en/of 16 september te
mogen begroeten.

Wilt u s.v.p.

 • indien uw telefoonnummer of email adres is veranderd dit doorgeven via de mail
  j.bakker@askoscholen.nl
 • het rapport van uw zoon of dochter inleveren bij de groepsleerkracht
  Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wereldgodsdienst
Jaarlijks staat in de groepen 5 t/m 8 één van de wereldgodsdiensten centraal. De afgelopen
jaren hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan: een Joodse synagoge, een RoomsKatholieke
kerk en twee tempels, Hindoestaans en Boeddhistisch.

Dit jaar besteden we aandacht aan de Islam.
Onze identiteitsbegeleider Jessica Bouva zal met behulp van een leskist met veel materialen,
informatie verschaffen over de Islam aan de groepen 5 t/m 8. Op 8 en 9 september zullen zij
ook een bezoek brengen aan moskee ‘Noor’ in de Van Kinsbergenstraat.

De schoolkalender
Als het goed is, heeft u allemaal onze prachtige kalender voor dit schooljaar 2014-2015
ontvangen. Gil (vader van Lior uit groep 7) en Nathalie (de moeder van Sam ook uit groep 7)
hebben er weer een bijzonder origineel werk van gemaakt. Onze dank hiervoor.
Indien u vanwege uw situatie behoefte heeft aan een tweede kalender kunt u daarvoor contact
opnemen met de directie of de groepsleerkracht.

Nieuw stedelijk toelatingsbeleid: aanmeldingsformulier
Zoals u wellicht heeft gehoord, werken de besturen van de basisscholen aan de invoering van
een uniform toelatingsbeleid voor de basisscholen in heel Amsterdam. Dit toelatingsbeleid
geldt voor alle kinderen die geboren zijn ná 1 juli 2011.
In september 2014 ontvangen de ouders van deze kinderen van de gemeente informatie met
een aanmeldingsformulier. Ouders moeten hun kind aanmelden door het ingevulde
aanmeldingsformulier bij de school van hun eerste voorkeur in te leveren.
Ouders krijgen in hun directe woonomgeving op acht scholen voorrang. Op het formulier wordt
gevraagd in volgorde van voorkeur meerdere scholen op te geven. Dit kunnen zowel de acht
scholen zijn waar men voorrang heeft, maar ook andere scholen in Amsterdam.
Let op: kinderen die vóór 1 september 2014 zijn aangemeld én na 1 juli 2011 geboren zijn,
worden beschouwd als een voorlopige aanmelding. Ook in dat geval moet u het nieuwe
aanmeldingsformulier inleveren op de school van eerste voorkeur!
Meer informatie kunt u vinden op volgende website:
http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/stedelijk

Verkeersveiligheid en ANWB lightwise
Wij zijn al geruime tijd in gesprek o.a. met het stadsdeel om de verkeersveiligheid in en rond
school te verbeteren. Zo gaat een van onze groepen 7 met de organisatie Verkeersplein deze
maand foto’s maken van (gevaarlijke) verkeerspunten in de buurt. Deze foto’s worden
verwerkt in een computerprogramma Tussen School en Thuis waarmee de groepen 5 tot en
met 8 in de loop van het jaar verkeer les krijgen. Op 17 februari organiseren wij een ’s avonds
een informatiebijeenkomst samen met het stadsdeel en Verkeerplein om met elkaar af te
stemmen hoe we de buurt verkeersveiliger kunnen maken.

Natuurlijk is de veiligheid een belangrijk onderwerp van iedere dag en willen wij graag dat u
zich ook bewust bent van uw rol in het geheel. Geeft u alstublieft het goede voorbeeld aan de
kinderen door bijvoorbeeld aan de juiste kant te fietsen, uw fiets of auto correct te parkeren
enzovoorts.
In de maand oktober (uiterlijk 24 oktober) organiseert de ANWB een fietsverlichtingsactie. Dat
houdt in dat via school een reparatiekist kan worden aangevraagd om onverlichte fietsen te
repareren zodat wanneer de wintertijd ingaat, onze leerlingen veiliger en verlicht op pad gaan
door de donkere dagen.
Deze actie hoort niet bij onze taak van onderwijs geven, maar juichen we natuurlijk wel toe.
Daarom willen wij ons faciliterend opstellen en zoeken wij 10 handige ouders die zich voor
deze actie beschikbaar willen stellen. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Dieneke
Blikslager.
Zie voor meer informatie: www.anwbvrijwilligers.nl/15760/aanmelden-voor-hetfietsverlichtingspakket

Sportdagen*
Voor de groepen 1/2 op 17 september de kinderen gaan om 12.00 uur uit
voor de groepen 3/4/5 op 18 september de kinderen gaan om 12.00 uur uit
voor de groepen 6/7/8 op 19 september de kinderen gaan om 14.00 uur uit
* zie ook sportfonds hieronder

Vakantierooster 2014-2015
Herfstvakantie : eerste dag 10 oktober - laatste dag 19 oktober
Kerstvakantie : eerste dag 19 december om 12.00 uur - laatste dag 4 januari
Krokusvakantie : eerste dag 20 februari - laatste dag 1 maart
Pasen : eerste dag 28 maart - laatste dag 7 april
Koningsdag : 27 april
Meivakantie : eerste dag 2 mei - laatste dag 17 mei
2e Pinksterdag : 25 mei
Zomervakantie : eerste dag 3 juli - laatste dag 16 augustus

Studiemiddagen : 18 september - 10 maart - 19 juni - vanaf 12.00 uur vrij

met vriendelijke groet,
Dieneke Blikslager en Jan Bakker


Aanvragen sportfonds
Alle kinderen moeten kunnen sporten; dat is het credo van het jeugdsportfonds. Maar sporten is ook een grote kostenpost! Voor kinderen van ouders met een laag inkomen of ouders met een uitkering is het vaak mogelijk om een sportfonds aan te vragen. Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan het sociaal
minimum. U moet daarnaast ook in het bezit zijn van een stadspas.
U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk een afspraak maken om een aanvraag laten indienen. Het sportfonds beoordeelt aan de hand van het inkomen of u een vergoeding in sportkosten kunt krijgen. Het is belangrijk dat u dan de volgende documenten meeneemt:

 1. Kopie loonstrookje of uitkeringspecificatie (recent)
 2. Stadspas (recent)
 3. Gegevens club/ vereniging en aan aanmeldingsformulier o.i.d. waar ook het contributie bedrag op staat

Als u denkt in aanmerking te komen voor het sportfonds
maak dan snel een afspraak!

Groet Nathalie

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met
Nathalie Reeders
06.12784544
n.reeders@altra.nl
www.altra.nl

 

​De schoolkalender, nieuw stedelijk toelatingsbeleid: aanmeldingsformulier.

Foto's

Video's

Meer informatie