Lukas-club

Wij organiseren al vele jaren naschoolse activiteiten die worden gesubsidieerd door het stadsdeel en waarvoor een kleine bijdrage van de ouders wordt gevraagd.

Leerlingen van onze school kunnen na schooltijd aan verschillende activiteiten meedoen. De activiteiten vinden plaats in de school. Ze beginnen vlak na schooltijd en duren tot ongeveer 15.30 uur.

Kinderen krijgen een brief waarmee zij zich kunnen inschrijven voor de diverse activiteiten. Een activiteit wordt wekelijks gegeven gedurende een periode van ongeveer 6 weken. Voor iedere periode ontvangen de leerlingen weer een nieuw aanmeldformulier.

Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij de Brede Talentontwikkeling coördinator, Ted Keulers.
Mail: t.keulers@askoscholen.nl