Het team

​​Het team van de Lukasschool bestaat uit enthousiaste, hard werkende en deskundige professionals. Het team is divers. Naast de groepsleerkrachten zijn er onderwijsassistenten, een zorgteam en een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs.
Achter de schermen werken de directeur,  de administratrie, de conciërge en de ICT-coördinator. Er wordt nauw samengewerkt met de leidsters van voorschool St. Lukas van Impuls.
Meer informatie u kunt
hier vinden.​