Communicatie en ouderbetrokkenheid

​​​​​​​​​​​​Kinderen floreren bij samenhang tussen school en thuis. Ze leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer ouders zich betrokken voelen bij de school. Een professionele omgang met elkaar is hierbij een belangrijke succesfactor en communicatie het sleutelbegrip. Wij betrekken en informeren ouders op school-, groeps- en individueel niveau. 

Hoe is het contact tussen ouders en school geregeld?
Wij betrekken en informeren ouders op school-, groeps- en individueel niveau. Kinderen floreren bij samenhang tussen school en thuis. Ze leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer ouders zich betrokken voelen bij de school. Een professionele omgang met elkaar is hierbij een belangrijke succesfactor en communicatie het sleutelbegrip.

Op schoolniveau​
De website en de nieuwsbrief zijn de informatiebronnen voor actuele zaken schoolbreed. Alle ouders ontvangen de nieuwsbrief iedere maand via Parro. Elke dag gebeurt er wel iets grappigs, moois, interessants op school. Hier kunnen ouders van meegenieten via social media (Facebook en Twitter). Wij posten hier regelmatig leuke kiekjes.
Aan het begin van ieder schooljaar is er een algemene informatieavond waarin het beleidsteam u uitnodigd om kennis te maken met de school. 

Op groepsniveau
U ontvangt via Parro de informatie. Wat leert mijn kind dit jaar? Naast deze info geven de leerkrachten iedere 2/3 weken via Parro een update vanuit de groep. Dit bericht bevat informatie over de lesstof, maar beschrijft ook wat er in de groep speelt en welke activiteiten er aankomen.
Daarnaast is er een inloopochtend. De leerkrachten zullen alle ouders uitnodigen voor een inloopochtend in de klas van uw kind.

Op i​ndividueel niveau
In groep 1 komt de groepsleerkracht op huisbezoek. In groep 2 t/m 8 vinden er aan het begin van het startgesprekken plaats. De grote winst van dit individuele gesprek is de positieve start die de nieuwe leerkracht en ouders samen maken. Voor ouders is het een geruststelling dat hun kind goed is overgedragen en de leerkracht heeft een goed beeld hoe ouders hun kind zien en wat de verwachtingen zijn. Naast dit startgesprek zijn er door het jaar heen nog 3 gesprekken over de voortgang en ontwikkeling van uw kind.