Schooltijden

Wij hebben een 4 gelijke dagen rooster (met op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag dezelfde tijden). Alle kinderen eten met hun leerkracht in de klas en hebben tussen de middag een pauze van 30 min. De kinderen gaan dan naar buiten onder begeleiding van hulpouders en leerkrachten.
Op woensdag hebben alle kinderen een korte dag, nl tot 12.30 uur.

Schooltijden
Deur open: 08.35 uur
Start les: 08.45 uur - 14.30 uur (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

De voordeur zal voor de ouders van groep 1-2 vijf minuten eerder open gaan, zodat zij hun kind in de klas kunnen ophalen. De kinderen van de groepen 3 & 4 gaan op het zijplein (Steelpvlietplein) uit de school. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig de school uit.


Opm: in de COVID periode komen de kinderen van groep 1-2 via de linkervoordeur naar binnen en zullen zij zelfstandig naar de klas lopen. Bj het verlaten van de school staan de leerkrachten voor de ingang en geven zij de kinderen mee aan de ouders/opvang of andere verzorgers.