Het wonder van plus en min

  • Gemaakt op: 6-12-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
  • |
  • Auteur: Jeffrey Westerhuis
  • |
  • Fotograaf:  

Koffiecollege: 'Het wonder van plus en min'

Afgelopen 6 december is er een koffiecollege gegeven over optellen en aftrekken, + en – en hoe dit zich ontwikkelt vanaf groep 3 t/m 5. 

Begrip
Het belangrijkste bij rekenen is begrip. Begrijpen wat er gebeurt bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Begrijpen wat de getallen betekenen en wat er gevraagd wordt.
 

Rekenen is daarnaast ook een stapelen. Als je t/m 20 kan optellen, is de volgende stap t/m 100. De denkstappen blijven hetzelfde, alleen de getallen worden moeilijker. 

+ en -
In groep 3 leren de kinderen wat deze begrippen inhouden en hoe je moet denken.
Plus is doortellen en min is iets weghalen. Vooral minsommen zijn vaak voor kinderen moeilijker te begrijpen dan plus. In groep 4 gaan ze hier mee door en komt de getallenlijn erbij. Dit gebruiken ze om sommen uit te rekenen t/m 100 en in groep 5 t/m 1.000. Hiermee leren de kinderen hoe ze een berekening kunnen laten zien.
 

Overal rekenen
Niet alleen op school wordt gerekend, maar overal om ons heen kun je iets vinden. Maak gebruik van u omgeving om te blijven oefenen
. Voor het avondeten, trap lopen of in het park. Sluit aan op de manier die ze in de klas leren. U kunt hiervoor altijd naar de leerkracht van uw kind voor meer informatie over hoe u het beste kunt aansluiten.
 

Bij verhaaltjessommen is het vooral belangrijk dat de kinderen eerst zelf proberen, zelf ontdekken wat de som is en hoe ze dit moeten uitrekenen. Daarna samen bespreken: Welke getallen heb je gevonden en hoe? Wat betekenen die getallen, hoe wist je dat het + of – is? Hoe heb je dit uitgerekend? Blijf kijken of ze elke stap begrijpen.   

Foto's

Video's

Meer informatie