Landelijke staking

  • Gemaakt op: 25-9-2017 14:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Beste ouders,

Op donderdag 5 oktober gaan medewerkers uit het primair onderwijs (basisscholen) in Nederland een dag staken. Dit betekent dat de Lukasschool op deze dag gesloten zal zijn. Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen.

Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen.

De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden.

Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een prikactie georganiseerd, waarbij het eerste uur van de dag geen les werd gegeven. Dit heeft tot nu toe alleen geleid tot een extra bedrag van 270 miljoen om de salarissen enigszins te verbeteren. Dit is een goed begin, maar zeker (op de lange termijn) niet genoeg. We horen in de media dat een nieuw kabinet van plan is om substantieel te investeren, maar we weten niet of dat werkelijk gaat gebeuren en of dat genoeg is om de salarissen substantieel te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen.
Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag. Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen.

Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!

 Vriendelijke groet, mede namens het team van de Lukasschool

Sebastiaan van Huet
Directeur Lukasschool

​Landelijke staking in het basisonderwijs

Foto's

Video's

Meer informatie