Nieuws rondom Corona virus

  • Gemaakt op: 13-3-2020 12:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Veel gestelde vragen en antwoorden Corona
We hebben de meest gestelde vragen en antwoorden geformuleerd onderverdeeld naar ALGEMEEN en LEERLINGEN.

ALGEMEEN
Tot wanneer gelden de maatregelen? Deze gelden in ieder geval tot 31 maart, tenzij anders wordt besloten.

Waar kan ik terecht met vragen?
Voor vragen kunnen ouders en medewerkers terecht bij de schoolleiding. De schoolleiding wordt over de ontwikkelingen geïnformeerd door het bestuur van de ASKO.

Waar kan ik als school voor actuele informatie?
U kunt actuele informatie vinden op de website van het RIVM. Met vragen kunt u ook terecht bij uw regionale GGD. Het landelijke beleid is dat scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en mbo open blijven. Het advies voor hogescholen en universiteiten is om geen onderwijs te organiseren op de instelling, maar ervoor te zorgen dat er onderwijs op afstand mogelijk is. Wel kan de lokale GGD in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling - of een deel daarvan - te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen (op grond van de bekostigingsvoorwaarden) onderwijs verzorgen.

Moeten scholen uit het primair onderwijs sluiten?
Om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen en te zorgen dat vitale sectoren blijven functioneren is het belangrijk dat kinderopvang en scholen uit het po, vo en mbo open blijven. Hierdoor kunnen ouders blijven werken. Er is op dit moment ook geen aanleiding om de kinderopvang of scholen uit het po, vo en mbo te sluiten. Het besmettingsgevaar bij kinderen is klein. Wel kan de lokale GGD in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling - of een deel daarvan - te sluiten.

Waarom blijven kinderopvang en scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo open?
Het besmettingsgevaar bij kinderen is klein. Daarnaast is het om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen belangrijk dat scholen uit het po, vo en mbo open blijven. Hierdoor kunnen ouders naar het werk gaan. Voor leerlingen en leraren die zich niet goed voelen, is de oproep om bij verkoudheid, hoesten of koorts (vanaf 38 graden) thuis te blijven.

Waarom sluiten scholen in andere landen wel en bij ons niet?
We volgen de ontwikkelingen in de landen om ons heen op de voet en begrijpen de zorgen. In Nederland is de afweging gemaakt tussen enerzijds het lage risico op besmetting bij kinderen en anderzijds de maatschappelijke ontwrichting, die sluiting van scholen met zich mee zou brengen. Er is op dit moment geen aanleiding om de scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en mbo te sluiten. Het besmettingsgevaar bij en door kinderen is klein.
Daarnaast is het om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen belangrijk dat scholen uit het po, vo en mbo open blijven. Hierdoor kunnen ouders naar het werk gaan.

Moet ik als school maatregelen nemen? Zo ja, welke neemt de Lukasschool?

Neem maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:
• We geven elkaar geen handen.
• We zorgen dat de kinderen en teamleden regelmatig de handen wassen met water en zeep en
afdrogen met een papieren handdoek. We leren de kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
• We gebruiken papieren zakdoekjes als je moet hoesten of niezen. En we gooien ze direct weg.

Kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven. Milde
gezondheidsklachten zijn:
• Niezen
• Keelpijn
• Loopneus
• Licht hoesten
• Verhoging tot 38 graden
Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

LEERLINGEN

Hoe herken ik of een kind in mijn klas besmet is?
Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griep.

Mijn kind gaat naar een school. Moet ik thuis maatregelen nemen?
Is uw kind niet ziek, neem dan de volgende maatregelen om overdracht van griep en
verkoudheid te voorkomen:
• Geef elkaar geen handen.
• Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen
met een papieren handdoek.
• Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg
Kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:
• Niezen
• Keelpijn
• Loopneus
• Licht hoesten
• Verhoging tot 38 graden
Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Er komen ook volwassenen in de school, denk aan leraren en ouders.
Er is op dit moment geen reden om lessen niet door te laten gaan tenzij een leraar zelf klachten heeft. Wel kan de lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling - of een deel daarvan - te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen (op grond van de bekostigingsvoorwaarden) onderwijs verzorgen. Oproep aan ouders om goed te luisteren naar de aangepaste richtlijnen die scholen zelf meegeven op basis van GGD en RIVM advies.

Mijn kind voelt zich niet lekker. Kan mijn kind naar school?
Als uw kind last heeft verkoudheid, hoesten of koorts (vanaf 38 graden), wordt u verzocht uw kind niet naar school te laten gaan en de school hierover te informeren. Zijn de klachten over? Wacht dan nog 24 uur. Daarna kunt u het normale leven weer oppakken en kan uw kind weer naar school of de kinderopvang.

Mag ik mijn kind thuishouden van school?
Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s overlegt u met uw huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).

Heeft uw kind last van verkoudheid, hoesten of koorts (>38 graden)?
Dan is het advies om u uw kind ziek te melden op school.

​Laatste update rondom maatregelen rondom het Corona virus

Foto's

Video's

Meer informatie