Nieuwsbrief 28 augustus 2020

  • Gemaakt op: 28-8-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sanne Groot
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De eerste twee weken van het schooljaar zitten er weer op! Hieronder vindt u een overzicht van het belangrijkste schoolnieuws. 

KENNISMAKINGSGESPREKKEN
Van maandag 31 augustus t/m vrijdag 11 september vinden de kennismakingsgesprekken plaats.

Tijdens deze gesprekken maakt u kennis met de leerkracht van uw kind(eren), en de leerkracht met u. Ook uw kind is bij het gesprek aanwezig. Samen bespreekt u waar uw kind goed in is en wat het nog wil leren. Maar ook: hoe vindt uw kind het op school, en wat vindt hij/zij leuk om te doen? Via Parro kunt u zich inschrijven voor de kennismakingsgesprekken. 

Vanwege de coronaregels vinden de gesprekken plaats op het binnenplein, uiteraard op 1,5 meter afstand. Daarbij vragen wij u zich te registeren bij aankomst, zodat wij uw gegevens hebben mocht er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch besmetting hebben plaatsgevonden. 

Bij slecht weer ontvangt u in de ochtend een bericht via Parro van de groepsleerkracht. De gesprekken zullen dan telefonisch of via een videoverbinding plaatsvinden.

divider.png

NIEUW: HET FAMILIESERVICEPUNT
We hebben iets nieuws op de Lukasschool: het Familieservicepunt. Hier kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld gezond eten, of hoe u afspraken met uw kind maakt over gamen/social media. Maar ook voor hulp bij het aanvragen van gratis sporten, een gratis computer (groep 7 & 8), of het invullen van formulieren. 

Stefanie Stravers van Ouder- en Kindadviseurs (OKA) helpt u bij vragen rondom het opvoeden en opgroeien van uw kind. 

Saida Boujida van SEZO Maatschappelijke dienstverlening helpt u bij vragen over geld en papierwerk.

stefanie en saida.jpg

Vanwege de coronaregels werkt het Familieservicepunt alleen nog op afspraak. Tijdens het kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht ontvangt u een flyer met alle informatie over het Familieservicepunt en de contactgegevens van Stefanie en Saida.

divider.png

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN: SPORT & CULTUUR
Na de herfstvakantie starten er verschillende naschoolse activiteiten. Ieder kind kan zich opgeven voor bijvoorbeeld extra sportlessen en/of theater- of muziekworkshops. 

Op maandag 28 september krijgen alle kinderen een inschrijfformulier mee naar huis waar alle informatie over de verschillende activiteiten op te vinden is. 

plaatje sport en cultuur.jpg

divider.png

NIEUW: EEN CULTUURCOACH OP DE LUKASSCHOOL

WILEMIJN HEXAGON.png

We stellen u graag voor aan Willemijn Voerman. Zij is betrokken bij The Beach en geeft vanaf dit jaar ontwerp- en technieklessen aan de groepen 5 t/m 8 op onze school. Ook begeleidt ze naschoolse activiteiten zoals het maken van een animatiefilm, fotograferen en schilderen. 

Willemijn heeft oog voor het ontdekken van talent in uw kind. Wanneer uw kind buiten school tekenles, dansles, toneelles of muziekles wil volgen, maar u de contributie niet kunt betalen, helpt Willemijn u om via het Cultuurfonds de kosten voor de lessen vergoed te krijgen. Ze kent alles en iedereen in de wijk, dus vraag gerust om hulp!

divider.png

EXTRA LES NA SCHOOLTIJD

Dit schooljaar zijn er extra lessen na schooltijd voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Heeft uw kind extra begeleiding nodig bij (begrijpend) lezen, rekenen, werken met de computer, of juist bij het ontdekken wat zijn/haar talent is? Geef uw kind dan op voor deze lessen. Binnenkort ontvangen alle kinderen een flyer waarop alle informatie te vinden is. De lessen starten na de herfstvakantie.

PLAATJE LEREN.png


divider.png

INLOOPOCHTEND - INSPIRATIEOCHTENDEN - ALGEMENE OUDERAVOND
Deze bijeenkomsten hebben wij helaas moeten annuleren in verband met de coronaregels. Meer informatie vindt u op onze website: www.lukasschoolamsterdam.nl

divider.png

SCHOOLFOTOGRAAF
Op donderdag 24 september worden de schoolfoto's weer gemaakt. Wij zorgen er natuurlijk samen met de ouderraad voor dat ook de broertjes-en-zusjes-foto gemaakt wordt. Zet u deze dag vast in uw agenda?

 divider.png

SCHOOLREISJE
Op vrijdag 25 september gaan alle klassen op schoolreisje. De groepen 6, 7, en 8 gaan dit jaar naar Walibi en de groepen 1 t/m 5 gaan naar de Linnaeushof. Via Parro ontvangt u alle informatie van de groepsleerkrachten.
 
divider.png

KAMP
De groepen 8 gaan volgende week op kamp in Baarn. We hebben een eigen accommodatie voor onszelf en er veel zin in!

divider.png

START KINDERBOEKENWEEK

Het thema van de Kinderboekenweek 2020 is En toen....
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. Brengen we geschiedenis tot leven en ontdekken de werelden van vroeger. Lezen we spannende verhalen over ridders, verplaatsen ons in oorlogstijd of komen van alles te weten over de Oudheid. De kinderboekweek start maandag 30 september en zal zoals altijd afgesloten worden met de Lukas Voorleeswedstrijd op vrijdag 9 oktober. 


KBW20_logo_verticaal.jpg

divider.png

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
U kunt zich verkiesbaar stellen als lid van de ouderschapsgeleding voor de medezeggenschapsraad. Als MR-lid wordt u zeven keer per schooljaar betrokken bij het beleid van de Lukasschool. Lijkt het u interessant om deel te nemen en om op schoolniveau wat te betekenen? Meld u zich dan aan bij de voorzitter Amal Oulali (a.oulali@askoscholen.nl) met een motivatie en een foto. U heeft tot 1 september om te reageren. Bij meerdere aanmeldingen zal er een (schriftelijke) verkiezing komen. 

De eerste vergadering is op maandag 14 september. 

divider.png

OUDERBIJDRAGE
Heeft u de bijdrage voor dit schooljaar al betaald? Uw kind kan elke dag de ouderbijdrage contant  betalen bij de administratie of uw kind kan haar/zijn stadspas laten scannen. Daarnaast kunt u 's ochtends bij meester Sebastiaan - bij de voordeur - de stadspas laten scannen. Het zou zonde zijn om de bijdrage die op de stadspas staat te laten verlopen, dus laat uw pas scannen. 

Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de Lukasschool, NL72 INGB 0668837101 (t.n.v Stg ASKO inz St Lukas) o.v.v. de naam, schooljaar 2019-2020 en de groep van uw kind.

Bent u financieel niet in staat om de bijdrage te betalen? Dan kunt u in overleg met ons een betalingsregeling treffen. U kunt altijd contact met ons opnemen.

divider.png

BELANGRIJKE DATA

Maandag 14 september: Bijeenkomst MR

Donderdag 24 september: Schoolfotograaf

Vrijdag 25 september: Schoolreisje

Donderdag 12 november: Studiedag

Vrijdag 13 november: Studiedag

divider.png

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2020/2021


​De eerste dag
​De laatste dag
Herfstvakantie
​Maandag 12 oktober 2020
​Vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie
​Vrijdag 18 december 2020 vanaf 12:00 uur
​Vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie
​Maandag 22 februari 2021
Vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag + 2e Paasdag
​Vijdag 2 april 2021
​Maandag 5 april 2021
Meivakantie
​Maandag 26 april 2021
​Vrijdag 7 mei 2021
​2e Pinksterdag
​Maandag 24 mei 2021
​Maandag 24 mei 2021
​Zomervakantie
​Donderdag 8 juli vanaf 12:00 uur
​Vrijdag 20 augustus 2021


Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool 

P.S. 
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.


Kennismakingsgesprekken - Familieservicepunt - Naschoolse activiteiten - Cultuurcoach

Foto's

Video's

Meer informatie