Nieuwsbrief april 2017

 • Gemaakt op: 20-4-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 


De meivakantie staat voor de deur en we hebben nog leuke activiteiten voor de boeg.

De kleuters gaan a.s. woensdag een bezoekje brengen aan het circus bij het Leo Polak huis (ter ere van hun 45 jarig bestaan); de leerlingen van groep 6/7 doen woensdag mee aan de Amsterdamse Debatbattle van 'Discussiëren kun je leren' (en wellicht stomen ze door naar de grote finale); a.s. donderdag is het Paasontbijt voor alle leerlingen (mede georganiseerd door de ouderraad); groep 1 t/m 7 gaan volgende week dinsdag samen naar Drievliet en we sluiten de week – op vrijdag - af met onze Koningssportdag voor groep 1 t/m 8. De vakantie begint dan om 13.00 uur.

Groep 8 start volgende week met hun eind cito. Gedurende 3 lesdagen krijgen ze allerlei toetsen voor hun neus waar ze het beste van gaan maken. We hebben er alle vertrouwen in, want ze er hebben er keihard voor gewerkt de afgelopen 8 jaar. Ze starten op dinsdag en het is dan lekker rustig op school (omdat de andere groepen naar Drievliet zijn). We wensen hen veel succes.
Leuk om te melden is dat alle leerlingen van groep 8 geplaatst zijn op het voortgezet onderwijs.

En nog even het volgende…..U zult het vast niet geloven, maar juf Alison stopt met werken. Ze staat midden in het leven en heeft ervoor gekozen om te gaan genieten van een werkloos leven. Dit vinden wij erg jammer, maar we respecteren haar keuze. Wilt u nog even gedag komen zeggen? Wees er dan snel bij want op donderdag 20 april is het écht haar allerlaatste werkdag op de Lukasschool!

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.


Dalton nieuws
 
Yes, wat een goed nieuws kregen wij op 13 maart jl.! Het visitatieteam was super enthousiast en we krijgen de daltonlicentie voor vijf jaar. We zijn voorgedragen aan de Nederlandse Dalton Vereniging en zij zijn op dit moment alle documenten aan het lezen en we denken in mei of juni meer te horen. We houden u op de hoogte. Dank aan iedereen die deze dag heeft meegewerkt. Wij zijn supertrots op het resultaat.

Ouderportaal ParnasSys

Is het al gelukt om in te loggen op het ouderportaal? A.s. woensdag is er een informatiebijeenkomst in de koffiekamer waarin u uw vragen kunt stellen. Heeft u geen mail ontvangen? Loop dan even langs de administratie om uw gegevens door te geven of stuur een email naar stlukas.info@askoscholen.nl.

Buitenschoolse opvang (BSO) Lukasschool - Impuls

Er wordt op de achtergrond hard gewerkt om de buitenschoolse opvang te realiseren. De ouders die zich hebben opgegeven worden benaderd door de afdeling planning&plaatsing van onze partner, Impuls. Het streven is om na de meivakantie open te gaan. We gaan hiervoor het lokaal achter groep 1/2 A gebruiken. Het is een fijn lokaal met een directe verbinding naar het plein en er kan binnendoor naar de gymzaal worden gelopen. Heeft u zich wel opgegeven, maar hebt u nog niets gehoord van planning&plaatsing, loop dan even langs Sebastiaan. Hij zal de gegevens noteren en alles doorgeven. Mocht u gebruik willen maken van deze opvangmogelijkheid dan kunt u dit ook kenbaar maken bij hem. Wij hopen u te verwelkomen.

Meidenvoetbal DCG
Wil je graag gaan voetballen? Elke woensdag trainen de meiden van 8 – 12 jaar van 17.30 – 18.30 uur op voetbalvereniging DCG (sportpark Ookmeer). 

Ouderbijdrage en s
choolreisje groep 1 t/m 7
Het is ons bijna gelukt om alle bijdragen te ontvangen van de ouders. Er zijn nog enkele ouders die niet betaald hebben. U kunt nog betalen tot a.s. donderdag en anders moeten wij helaas besluiten dat uw kind niet mee mag op het schoolreisje.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar.
De overlegdata zijn: woensdag 12 april, woensdag 17 mei en woensdag 14 juni.
Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail.

Mail: stlukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst. U kunt ze hier (via een link) vinden.

Meld u aan als meeleefgezin!

"Het is voor ons een kleine moeite om een jong kind iets extra's te bieden . . ."
 Aan het woord is een meeleefouder die een 'dag' in de week en een weekend in de maand een jong kind opvangt van een ouder met psychische problemen.
 
"We komen zelf uit stabiele gezinssituaties en wilden graag iets betekenen voor een jong kind dat in een kwetsbaar gezin woont. Inmiddels voelt het kind zich al heel vertrouwd bij ons, hij is blij als hij komt, en is ook blij als zijn moeder hem weer komt ophalen. Er gaat natuurlijk niets boven de eigen ouders. We zien ook de kracht van zijn moeder toenemen. Zij voelt zich ook gesteund door ons en heeft even ruimte voor zichzelf. We vinden het leuk om het kind zo te zien opgroeien en daarin iets te betekenen. Dat geeft ons zelf ook veel plezier".
 
Stichting MeeleefGezin zet zich in voor vrijwillige opvang van zeer jonge kinderen (0 tot 5 jaar) van ouders met psychische problemen. Kinderen uit kwetsbare gezinnen vragen extra zorg. Dan kunnen ze gezond opgroeien en krijgen ze betere toekomstkansen. Voor de groei van de hersenen zijn juist de eerste vier jaar in het leven het meest bepalend. Als het kind met 4 jaar naar school gaat kan de opvang met zekere regelmaat na schooltijd worden voortgezet.  Zo is er voor het kind altijd een vertrouwd contact en een luisterend oor.
 
In Amsterdam wordt het programma uitgevoerd door MOC t Kabouterhuis, Arkin en Prezens.
Ter voorbereiding wordt een training gegeven van 6 donderdagavonden, beginnend op 18 mei, tweewekelijks.
 
Kijk voor meer informatie op www.meeleefgezin.nl of neem contact op met
Esther Visser: 06-45938743/ E.visser@kabouterhuis.nl
Bij haar kunt u zich ook aanmelden als u Meeleefgezin wil worden. Als u zich aanmeldt, ontvangt u een vragenlijst en wordt er een kennismakingshuisbezoek gepland.

Gezond trakteren draagt ook bij aan een verantwoord gewicht.

Hieronder vindt u de meest recent cijfers van de gemeente Amsterdam.
Kinderen in de basisschoolleeftijd laten een significante daling van het percentage overgewicht en obesitas zien in de periode 2012-2015.
• 5-jarigen:
- overgewicht van 11,2% naar 9,9%
- obesitas van 4,3% naar 3,1%
• 10-jarigen:
- overgewicht van 19,2% naar 16,8%
- obesitas van 5,9% naar 4,7%
• 14-jarigen:
- obesitas van 6,2% naar 4,8%
We gaan dus de goede kant op.

Op school (bij de balie) is een informatiemap van de GGD aanwezig waarin voorbeelden van gezonde traktaties staan.
Op de volgende websites kunt u ook informatie vinden:
www.voedingscentrum.nl
www.party-kids.nl
www.vanharte.nl
www.gezondtrakteren.nl
www.gezonde-traktatie.nl

Sportdag nieuwe stijl: Koningssportdag
Nieuw dit jaar is, dat meester Sjoerd de sportdag voor groep 1 t/m 8 organiseert op dezelfde dag, nl. op vrijdag 21 april. Deze dag valt samen met de landelijke Koningsspelen waarbij veel scholen in Nederland (ter ere van de verjaardag van onze koning) hun sportdag organiseren.

De sportdag is op de velden van voetbalvereniging DCG en we gaan er met alle kinderen en hulpouders een mooie dag van maken.
We sluiten de sportdag dit jaar af met een gezamenlijke sportieve lunch en we zullen gaan dansen op het nieuwe koningsspelen lied, OKIDO van Kinderen voor Kinderen.

Het programma is als volgt:
08.30 – 09.00 uur         inloop en verzamelen bij de leerkracht
09.00 – 12.00 uur         sportieve spelletjes verdeeld over 2 velden
12.00 – 12.45 uur         picknick (verzorgd door de Koning)
12.45– 12.55 uur           feestelijke afsluiting met de koningsdans Okido
13.00 uur                         Vakantie

Kinderen vinden het leuk wanneer hun ouder meehelpt op school. We hebben veel hulp nodig deze dag. Wat kunt u zoal doen? Wij zijn op zoek naar groepsleiding, spelleiding, broodjes smeerders, een koffieploeg en EHBO-ers. U kunt zich nog opgeven bij meester Sjoerd of door een mailtje te sturen naar meester Sjoerd (s.degenkamp@askoscholen.nl). Vermeld in de mail uw naam, plus de naam en klas van uw kind. U ontvangt informatie van ons wat we van u verwachten. We zijn dit jaar ook speciaal op zoek naar ouders die 's morgens een uurtje broodjes kunnen smeren. Dus kun je niet de hele ochtend helpen maar wel een uurtje dan graag. Wij maken van sport graag samen  een feestje en danken u alvast voor uw medewerking!

Aanmelden broertje of zusje 
Is er een broertje of zusje op komst, of is deze al geboren? Vergeet dan niet het kind op tijd aan te melden bij onze school. U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. Kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2014 en 30 april 2014 moeten voor 1 juni 2017 het aanmeldformulier van de gemeente inleveren bij ons (administratie).  

Update: De leerlingen zijn vrij op de volgende dagen of tijden: 

 • vrijdag 14 april i.v.m. Goede Vrijdag
 • maandag 17 april i.v.m. tweede Paasdag
 • vrijdag 5 mei i.v.m. Bevrijdingsdag
 • donderdag 25 en vrijdag 26 mei i.v.m. Hemelvaart
 • maandag 5 juni i.v.m. tweede Pinksterdag
 • maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni i.v.m. lesvrije week voor de leerlingen
 • vrijdag 21 juli 2017 (laatste schooldag)
 • maandag 4 & dinsdag 5 september i.v.m. het Offerfeest (let op: we starten het nieuwe schooljaar op woensdag 6 september).

Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop belangrijke data staan voor het komend schooljaar.  

Facebook / Twitter / Parro
Heeft u de Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter of inmiddels al via Parro? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's, filmpjes en korte nieuwsberichten of we gaan zelfs 'live' (via Twitter) bij activiteiten. Een mooie mogelijkheid om toch 'live' aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een Open podium van uw kind(eren).

Personeel

 • Juf Martine is weer op school en als alles volgens wens verloopt zal zij na de meivakantie weer op donderdag en vrijdag in groep 1-2 C staan
 • Juf Gerda is weer op school. De kinderen hebben haar een warm welkom gegeven. We bouwen de werkzaamheden rustig op en het is een eerste stap in een volledig herstel.
 • Juf Rosien staat na de meivakantie weer volledig voor groep 8.
 • Juf Renneke blijft nog enkele momenten op school aanwezig om de plannen voor komend jaar verder vorm te geven.
 • Juf Kelly is vorige week door haar knie gegaan, op dit moment zit ze thuis en we hopen dat zij na de meivakantie weer hersteld is.

Met vriendelijke groet, namens het team

Sebastiaan van Huet, directeur Lukasschool

Ps. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met me maken. Ik maak graag tijd voor u.

​Afscheid juf Alison, dalton, BSO, meidenvoetbal, sportdag

Foto's

Video's

Meer informatie