Nieuwsbrief april 2019

 • Gemaakt op: 5-4-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 


We hebben vandaag ons schoolbrede thema maand 'Smaak te pakken' spetterend afgesloten. De kinderen en ouders hebben aan alle belangstellenden hun werk laten zien. Wat waren ze trots!
Volgende week hebben we onze sportdag, die in het teken staat van de Koningsspelen. Dan nog één week naar school en start de meivakantie.

Tijd voor een update van de Lukasschool. 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april hebben wij onze sportdag, die in het teken staat van de Koningsspelen.
Meester Sjoerd heeft hiervoor hulpouders nodig, die groepjes kunnen begeleiden. U ontvangt binnenkort meer info via Parro.
Op donderdag 18 april organiseert het Sportbuurtwerk leuke activiteiten, speciaal voor kinderen op het Cruyff Court in het Botteskerkpark!
Kom dansen, spelen en sporten tussen 15.15 uur en 17.15 uur.

Het thema van de Koningsspelen is water drinken, dus op elke locatie is water aanwezig. Neem daarom je eigen bidon mee en trek je sportiefste oranje-outfit aan! Bovendien ontvang je een kortingskaartje van Bounz en is er een vrijkaart te winnen.

Invallers gezocht!!
We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

Terugblik thema maand 'Smaak te pakken'
Misschien heeft uw kind u gevraagd om zelf zout uit zeewater te maken, of misschien kwamen ze met verhalen over waarom een kip eigenlijk het hele jaar rond eieren legt. Misschien wilde uw kind zelf met een scherp mes groenten snijden….. dan kan het zijn dat ze de 'Smaak te Pakken' hebben.

De vraag die leerlingen de hele maand april heeft bezig gehouden is simpel. Waar komt mijn voedsel vandaan? Het antwoord is complex en brengt leerlingen niet alleen bij de supermarkt, markt of tuin. Het brengt leerlingen bij de hele wereld.

Voedsel in de buurtwinkel komt uit allerlei uithoeken van de wereld. Dat lijkt tegenwoordig vanzelfsprekend maar achter de verschillende producten zitten talloze verhalen. Zoals de tomaat oorspronkelijk uit Zuid-Amerika kwam en door de Spanjaarden meegenomen naar Europa en jarenlang argwanend werd benaderd. De plant zou mogelijk giftig zijn. Of neem de bloemkool een van oorsprong Arabische groente die lang gekookt met kaassaus nu door sommige als oer-Hollands word gezien.

Met deze vragen zijn we met de hele school onder leiding van Esther Boukema en in samenwerking met de Stadsboerderij en de Hortus Botanicus aan de gang gegaan.

En intussen hebben de leerlingen natuurlijk allerlei heerlijke gerechten gemaakt en geproefd. Kortom: de Lukasschool heeft de smaak te pakken!

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder. Wist u dat u zelf uw adres of telefoonnummer kunt aanpassen in het ouderportaal? Het is van belang dat wij de juiste gegevens hebben, zodat wij u altijd kunnen bereiken.

Vernieuwde eindtoets groep 8
Jarenlang namen wij de CITO eindtoets af in groep 8. We hebben nu gekozen voor een andere eindtoets, nl. ROUTE 8.

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van het kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren.
De leerlingen van groep 8 maken op maandag 15 en donderdag 18 april deze eindtoets.

Paasontbijt 16 april
U ontvangt meer info via de groepsleerkracht.

Privacy voorkeuren automatisch verwerkt
Nog niet alle ouders hebben hun voorkeuren doorgegeven? Dit is heel makkelijk om te doen via de instellingen van Parro.

Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Wij willen u dan uitleggen hoe u dit via Parro via de volgende stappen kunt doorgeven:

 • Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
 • Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
 • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.


Onderbroeken gezocht

Er gebeurt wel eens een ongelukje bij de kleuters. De kinderen krijgen dan tijdelijk 'leenondergoed', zodat ze weer schoon aan de les kunnen deelnemen. Mocht u kinderondergoed thuis over hebben dan kunt u te afgeven bij de kleuterleerkrachten.

Actie op luxe verzuim en te laat komen
We merken dat kinderen vaak te laat komen en regelmatig ziekgemeld worden. Dit is een signaal voor ons en maken hier melding van bij de leerplichtambtenaar of de schoolarts. Wij zullen de ouders van deze kinderen ook – per brief - op de hoogte stellen dat ze of door de leerplichtambtenaar of door de schoolarts opgeroepen gaan worden om uitleg te geven over het verzuim.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Er ligt ook een handige jaarkalender bij de administratie voor u klaar.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op:

 • Maandag 8 april 2019
 • Maandag 27 mei 2019
 • Maandag 1 juli 2019

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

Is uw kind ziek? Wat dan te doen?
Het is erg belangrijk dat u zelf doorgeeft dat uw kind ziek is. Ouders kiezen ervoor om het kind ziek te melden via een bericht in Parro, maar dit is niet de juiste wijze, omdat een leerkracht 's ochtends niet altijd Parro bekijkt in verband met de voorbereidingen van de dag. U kunt de school bellen vanaf 08.00 uur op het telnr. 020-6190966 en hier doorgeven dat uw kind ziek is.

De vrije dagen (voor leerlingen):
- studiedag maandag 3 juni 2019
- studiedag dinsdag 4 juni 2019
- studiedag woensdag 5 juni 2019

Gymnieuws
Komende periode zijn er veel sportactiviteiten georganiseerd door meester Sjoerd:
- groepen 7 aan de Amsterdamse Olympische dagen.
Tijdens de Amsterdamse Olympische Dagen (AOD) doen kinderen van ruim 100 Amsterdamse basisscholen mee aan teamsporten en individuele sporten op sportpark Oonkmeer rondom het ALO-gebouw. De Amsterdamse Olympische Dagen worden traditiegetrouw geopend door het 'Olympisch vuur' aan te steken. Vervolgens begeleiden een paar honderd ALO-studenten de ruim 4000 basisschoolleerlingen bij het beoefenen van ruim 20 sporten.
- groepen 8 nemen deel aan de ASKO sportdag
- over de nieuwe periode met naschoolse sportactiviteiten ontvangt u een Parro bericht van meester Sjoerd

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2015tot en met 6 maart 2019
1 januari 2016 - 30 april 2016tot en met 5 juni 2019
1 mei 2016 - 31 augustus 2016tot en met 1 november 2019

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst!!

Ouderbijdrage
Ruim 90% van de ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep om de ouderbijdrage te betalen. De laatste 10% zullen nog eenmalig benaderd worden om de bijdrage te betalen. Mochten deze ouders niet betalen dan dienen we te besluiten dat deze kinderen niet mee kunnen op het schoolreisje.

Nieuws van de leerlingraad
De leerlingraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Zij komen één keer per 4 weken bij elkaar
om samen met juf Marieke (dalton innovator) en meester Sebastiaan te praten over
allerlei zaken op school.
Zij hebben afgelopen periode nieuwe regels voor het buitenspelen opgesteld en twee leerlingen
(Danielsha; groep 8a & Ahmed; groep 8b) interviewen elke keer een medewerker
en een leerling van de school.

Interviews

Wie ben je?
Mohamed: Ik ben een leerling van de Lukasschool.

Hoe oud ben je?
10 jaar

Wat is je voornemen voor dit jaar?
Een leuk schooljaar, en ik wil bereiken dat ik een goed advies krijg.

In welke klas zit je?
Groep 7b.

Hoeveel tijd besteed je per dag aan social media?
Ongeveer anderhalf uur.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Buitenspelen en soms gamen.

Als je 1 wens had, wat zou je dan wensen?
Dat er vrede op aarde is.

Wie zou je graag een keer willen ontmoeten?
Tfue, de bekende Fortnite speler.

Wie zou je graag een vraag willen stellen en wat zou je dan aan die persoon vragen?
Ik zou Tfue willen vragen of hij een keer Fortnite met mij zou willen spelen.

Welke tip zou je aan mensen geven om een gelukkig leven te lijden?
Wees lief voor elkaar.

Wie bent u?
Meester Sebastiaan. Ik ben de directeur van de Lukasschooleen rustig persoon, doener, energierijk en ik heb oog voor de medemens.

Hoe oud bent u?
Ik ben 39 jaar

Wat is je voornemen van dit jaar?
Op tijd stoppen met werken, en naar huis gaan.

Hoeveel tijd besteed je per dag aan sociaal media?
45 minuten.

Wat doe je het liefst op een vrije dag?
Leuke dingen doen met mijn kinderen in de stad.

Welke vraag zou meester Sebastiaan willen stellen aan ander leerkrachten.
Waarom heeft u gekozen om op deze school te werken?

Als u 1 wens had wat, wat zou u dan wensen.
Dan zou ik wensen dat iedereen gezond mag blijven.

Wie zou u graag een keer willen ontmoeten en waarom?
Ik zou de hand willen schudden van de voetballer Lionel Messi.

Wie zou u graag een vraag willen stellen en waarom?
Aan de minister Arie Slob: "Hoe hij denkt over het structureel oplossen van het leraren tekort".

Wat vindt u van de leerlingen van deze school?
Dat ik het fijn vind dat iedere dag alle leerlingen blij naar school gaan.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S.
Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

Onderbroeken gezocht, Koningsspelen, gymnieuws, afsluting Smaak te pakken, nieuws van de leerlingraad

Foto's

Video's

Meer informatie