Nieuwsbrief december 2016

 • Gemaakt op: 5-12-2016 11:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Fotograaf:  

Amsterdam, 5 december 2016

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vol verwachting stonden wij klaar voor de school met z'n allen. Zou de Sint wel komen? En ja hij kwam met de bus! Maar niet alle pieten waren meegekomen……gelukkig kwam de bakpiet op z'n bakfiets en konden we naar binnen. In de hal heeft Sint ons allen toegesproken en heeft hij een bezoekje gebracht aan alle klassen. 
Vanaf volgende week zal de school omgetoverd worden in kerstsferen en gaan we de laatste periode van het jaar in. We hebben er zin!

Kerstmis 2016
Wat gaan we doen dit jaar:

 • Kerstkoor:

We gaan een kerstkoor organiseren (deze zal bestaan uit leerkrachten en leerlingen). Het koor zal o.a. zingen tijdens de inloop van het kerstdiner en in het Leo Polakhuis.

 • Leo Polakhuis:

We kiezen dit jaar niet voor een inzamelactie, maar we willen de bewoners van het Leo Polakhuis betrekken bij ons kerstfeest. 

 • Kerstkaarten:

We gaan kerstkaarten maken voor de bewoners van het Leo Polakhuis. De kaarten worden meegenomen door het kerstkoor. Het kan een tekening zijn, maar ook een kaart in de vorm van een kerstster, of een kerstboom of een gedicht. Het doel is aandacht geven aan ouderen die vaak eenzaam zijn tijdens de feestdagen.

 • Kerkbezoek:

Op donderdagochtend gaan we van 09.00-10.00 uur naar de Lucaskerk. We zullen per bouw een kerstlied zingen en we zullen aandacht besteden aan het kerstverhaal.

 • Kerstdiner:

Donderdagavond 22 december houden we het kerstdiner. De kinderen zijn 's middags vrij en worden om 17.30 uur in hun mooiste kleding weer op school verwacht. Het diner duurt tot 19.00 uur. Zoals elk jaar vragen we of u thuis iets te eten wilt maken. Dit eten is voor het kerstdiner van uw kind in de klas. U vindt de intekenlijsten te zijner tijd bij de groep van uw kind.
Voor ouders staat er koffie en thee en wat lekkers klaar op het binnenplein, zodat u kunt wachten op school.

 • Vrije middag + kerstvakantie

In de laatste week voor de kerstvakantie zijn alle kinderen zowel op donderdag- als op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij. We starten weer op maandag 9 januari 2017.

Update: De leerlingen zijn vrij op de volgende dagen of tijden: 

 • donderdag 22 december 2016 alleen de middag – 's avonds weer naar school i.v.m. kerstdiner
 • vrijdag 23 december 2016 - hebben we een verkort rooster en zijn de leerlingen 's middags vrij en hebben dan kerstvakantie
 • dinsdag 17 januari 2017 i.v.m. een studiedag
 • donderdag 30 maart 2017 i.v.m. een studiedag
 • vrijdag 21 juli 2017 (laatste schooldag)

Op de onze website (www.stlukasschool.nl) staat de meest recente jaarkalender, waarop belangrijke data staan voor het komend schooljaar.   

Ouderbijdrage
Denkt u eraan de bijdrage te betalen? We hebben nog niet van alle ouders de bijdrage ontvangen.
U betaalt €50,- per kind, maar heeft u drie kinderen of meer? Dan betaalt u voor het derde, vierde (etc.) kind €25,-. Dus voor een gezin met drie kinderen is de ouderbijdrage €125,-  per jaar (voor groep 1 t/m 7). Stroomt een kind in januari in, dan is ouderbijdrage €25,- 

U kunt elke dag bij de balie terecht om de ouderbijdrage betalen of het bedrag van € 50,- overmaken op NL41 INGB 0668 759380 onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind.  Mocht u de bijdrage – om welke reden dan ook – niet kunnen betalen dan hoor ik dit graag. We kunnen samen bekijken wat voor (financiële) regeling we kunnen treffen. 

Juf of meester ziek en dan?
Leerkrachten zijn gelukkig ook mensen en worden wel eens ziek. Wanneer je in een klas met 25 kinderen werkt, is het risico van ziek worden iets groter dan wanneer je als boswachter in het bos werkt. Gelukkig hebben wij op school veel collega's die extra bij willen springen. 
 Ziek zijn is niet iets nieuws of van de laatste tijd.  Maar er zijn wel een aantal zaken die het nu lastiger maken dan vroeger.  

We zetten deze voor u op een rijtje:

 • Door de bezuinigingen zijn de klassen groter geworden. Indien er 30 kinderen in een lokaal zitten en er komen een aantal leerlingen bij van een zieke leerkracht, dan wordt het stapelen en dat is niet gewenst.
 • Door de bezuinigingen zijn er minder "loslopende" collega's in de school. Het woord "loslopende"  klinkt oneerbiedig en is ook niet op zijn plaats. De leerkrachten zonder een vaste klas werken in de schakelklas of als interne begeleider. Als zij vaak moeten invallen dan heeft dat natuurlijk invloed op de doorgaande lijn in de zorg en de kwaliteit van het onderwijs.
 • De directie voor de klas? Tja, dat kon eigenlijk twintig jaar geleden al niet maar dat deden we wel. Nu kan het eigenlijk ook niet.
 • Openbare scholen hebben nu geen last van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), omdat dat zij nog echte ambtenaren zijn. Bijzondere scholen (bijvoorbeeld Rooms Katholiek, Protestants Christelijk, Bijzonder neutraal of Islamitisch) hebben wel last van de WWZ.

Maar het allerbelangrijkst is gewoon het feit dat er in het algemeen onvoldoende leerkrachten (dus ook invallers) zijn!

Dit geldt niet alleen voor de grote steden, maar ook voor de scholen daarbuiten. Het beroep van leerkracht is een mooi beroep. Alleen je kunt niet iedereen zo maar voor een groep kinderen zetten. Er worden - terecht - hoge eisen aan de instroom op de PABO's (leerkrachtopleiding) gesteld. Maar als de instroom vermindert, de uitstroom van oudere leerkrachten toeneemt en diegenen die blijven werken in het onderwijs steeds meer parttime gaan werken dan … U kunt raden waar dat naar toe gaat. Inderdaad een lerarentekort.

Dat tekort is niet in een keer opgelost.  De politiek en de organisaties van de werkgevers en de werknemers hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid in deze. Indien zij niet snel met adequate oplossingen komen, dan zal het lerarentekort de komende jaren in het basisonderwijs toenemen. Er zullen dan geen invallers zijn voor een korte periode, maar ook niet meer voor een langere periode (denk aan zwangerschapsverlof). Het probleem zal dus nog groter worden.

We proberen altijd eerst een invaller te zoeken, maar mocht deze er niet zijn dan is de keuze aan ons om te gaan verdelen. We hopen door deze uitleg meer begrip te krijgen voor de situatie.
 
Aanmelden broertje of zusje 
Is er een broertje of zusje op komst, of is deze al geboren? Vergeet dan niet het kind op tijd aan te melden bij onze school. U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. Kinderen die geboren zijn tussen 1 september en 31 december 2013 moeten voor 2 maart 2017 het aanmeldformulier van de gemeente inleveren bij ons (administratie).   

Communicatie  
Heeft u nog geen account voor Digiduif? Meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan. Bent u uw inlogcode kwijt, stuurt u dan een mail aan: stlukas.administratie@askoscholen.nl 

Facebook / Twitter 
Heeft u de St. Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's, filmpjes en korte nieuwsberichten. 

Telefoonnummer 
Is uw (mail)adres of telefoonnummer veranderd? Geef dit door aan de administratie. U kunt hiervoor ook een mailtje sturen naar stlukas.info@askoscholen.nl

Personeel 

 • Juf Carla & Juf Assia zijn na de kerstvakantie weer volledig op school aanwezig. Dat is fijn voor hen en de school.
 • Juf Gerda is op dit moment ziek en zij wordt op door juf Amal en meester Bart vervangen tot de kerstvakantie.
 • Juf Cansu vervangt tot de kerstvakantie meester Bart in groep 4b.

Terugkoppeling interesse peiling kindercampus 
Bedankt voor het invullen van de peiling. We hadden een grote respons. Samen met Impuls gaan we nu de plannen uitwerken en als eerste een buitenschoolse opvang openen in school. We houden u op de hoogte en bent u vergeten de peiling in te vullen en wilt u wel gebruik gaan maken van het aanbod dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie.

SAVE THE DATE: Thema-avond op 9 februari 2017 van 19.30-22.00u 
Heeft u deze avond al in uw agenda gezet?

Wij willen u nu alvast uitnodigen voor deze avond waarin wij ouders mee willen nemen in ons onderwijs. Onderwerpen die wij aan bod willen laten komen zijn: 
- Wat is nu goed taalonderwijs? En hoe geven wij dat vorm? 
- Wat is nu eigenlijk Dalton? 
- Wat is nu eigenlijk wereldburgerschap en hoe ga je om met de verschillende wereldreligies? 
- Een tablet (IPad) is leuk om spelletjes op te spelen of om filmpjes te kijken, maar hoe haal je nu meer uit dit apparaat op een educatieve manier? 
U krijgt de kans om in verschillende workshops meer te weten te komen over deze onderwerpen. U komt toch ook? 

Zapp sport groep 8
Heeft u de aflevering gezien? Niet? U kunt hem hier terugkijken, klik op de link: http://www.npo.nl/zappsport/26-11-2016/AT_2054609

Dalton nieuws 
Op de laatste studiedag hebben 16 leerkrachten hun persoonlijke diploma uitgereikt gekregen waarmee we laten zien dat ze een Daltonleerkracht zijn.  
Op maandag 13 maart 2017 hebben we onze visitatie. Er zullen dan specialisten op school komen kijken of wij onszelf een echte Daltonschool mogen noemen.  
Afgelopen dinsdag waren er 20 ouders op de inloopochtend over de Daltonontwikkelingen op school. Samen hebben we gesproken over de Dalton kernwaarde 'samenwerken'. De ouders kregen daarna een rondleiding door leerlingen van groep 8 om deze kernwaarde in de school te onderzoeken en te bekijken.
Op dinsdag 10 januari 2017 (let op: nieuwe datum ipv eerder genoemde 17 januari 2017) is de volgende bijeenkomst om 09.00 uur in de koffiekamer waarin een andere kernwaarde centraal staat. Juf Marieke en juf Soraya verzorgen de bijeenkomst.

Gym nieuws

 • De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben vorige week hun Pietendiploma gehaald. Meester Sjoerd werd geholpen door hulppieten uit groep 8.
 • Gym plus is gestart
 • In het nieuwe jaar worden er weer nieuwe naschoolse activiteiten georganiseerd. In een volgende nieuwsbrief brengen we op de hoogte.

Nieuws: Day a week school
Leuk om te melden dat wij afgelopen week de toestemming hebben ontvangen om een Day a weekschool (DWS) te openen in school. Vanaf januari 2017 zullen we starten. De Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.

De leerlingen komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De kinderen krijgen les van een leerkracht die haar specialisme heeft in het werken met deze getalenteerde kinderen.
 
Er zullen in eerste instanties drie leerlingen van de St. Lukas deel gaan nemen en er sluiten andere kinderen van andere scholen aan bij dit concept. Als school profiteren wij van deze nieuwe leerkracht in school. Wij krijgen wij een beter inzicht in de kenmerken van cognitief getalenteerde kinderen én kunnen deze leerlingen beter identificeren waarbij wij dat in eerste instantie niet hadden verwacht, de zogenaamde onderpresteerders.
Wij krijgen beter zicht op de specifieke risico's en problematiek die mee kunnen spelen bij meer- en hoogbegaafde leerlingen. Een overzicht van Day a Week School-lesinhouden en lesideeën worden gedeeld met ons, zodat er een documentatiecentrum ontstaat aan materiaal dat geschikt is voor cognitief talentvolle leerlingen. We kunnen zo beter het onderwijs afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Kortom: een extra kwaliteitsimpuls voor de school.

Wilt u meer info over de Day a Week School bekijken, klik dan op de link: http://www.dayaweekschool.nl/

Met vriendelijke groet,  

Sebastiaan van Huet directeur St. Lukasschool

​Kerstmis, kindercampus, juf of meester ziek?, thema-avond, Dalton, Day a weekschool

Foto's

Video's

Meer informatie