Nieuwsbrief december 2018

 • Gemaakt op: 10-12-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Vol verwachting stonden de kinderen met leerkrachten op het binnenplein en de ouders op het dakterras klaar met z'n allen. Zou de Sint wel komen? En ja hij kwam, maar had zich alleen vergist!! Hij stond bij onze bovenburen op de galerij. Gelukkig kwam hij snel beneden en hebben wij een dans laten zien aan de Sint. Het was een geslaagde dag. Wilt u de foto's nog bekijken? Er staan leuke foto's op onze Facebookpagina.

De Sint is inmiddels veilig aangekomen in Spanje en de school is alweer omgetoverd in gezellige kerstsferen.

Tijd voor een update van de Lukasschool. 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Kerstmis 2018
Wat gaan we doen dit jaar (meer info volgt eventueel nog via een Parro bericht van de leerkracht):

 • Kerstkoor:
  We gaan een kerstkoor organiseren (deze zal bestaan uit leerlingen). Het koor zal o.a. zingen tijdens de inloop van het kerstdiner. Dit onder begeleiding van meester Sjoerd op piano.

 • Kerstmarkt:
  Nieuw dit jaar is de kerstmarkt op woensdag 19 december. De kerstmarkt wordt opgebouwd als een échte markt met sfeervolle verkooppunten buiten op het dak, kleuterplein en in de hal. Kinderen gaan allerlei leuke dingen verkopen voor het goede doel. Kraampjes, die bevolkt worden door ouderraad, kinderen of teamleden. In iedere klas klinkt zachte kerstmuziek op de achtergrond. Bij de ingang van de school wordt warme chocolademelk verkocht door de ouderraad. Voor €0,25 kun je op de foto bij de kerstboom en kerstman in de hal. De kerstmarkt is van 14.00 – 15.00 uur en iedereen is welkom. De volledige opbrengst zal naar Unicef Basics. De kinderen van Syrië zijn na zeven jaar oorlog bijna alles kwijt. Ze hebben dringend warme kleding, dekens, water en andere basisvoorzieningen nodig. UNICEF komt op voor kinderrechten en introduceert UNICEF Basics. Al vanaf 5 euro geef je de kinderen van Syrië een cadeau dat echt iets betekent. Meer info kunt hier vinden.

 • Kerkbezoek:
  Dit jaar niet in de laatste week voor de kerstvakantie, maar de groepen gaan op 10 dec of 12 december naar de kerk. De sluit goed aan bij de les over het Christendom.

 • Kerstdiner:
  Donderdagavond 20 december houden we het kerstdiner. De kinderen worden om 17.20 uur in hun mooiste kleding weer op school verwacht. Het diner duurt tot 18.30 uur. Zoals elk jaar vragen we of u thuis iets te eten wilt maken. Dit eten is voor het kerstdiner van uw kind in de klas. U vindt de intekenlijsten te zijner tijd bij de groep van uw kind.
  Voor ouders staat er koffie en thee en wat lekkers klaar in de hal, zodat u kunt wachten op school.

 • Kerstliedjes zingen op het binnenplein:
  Om 18.30/18.35 uur zullen we met alle kinderen van de Lukasschool kerstliedjes zingen op het plein. De ouders kunnen vanaf het dakterras genieten van deze liedjes. Om 18.45u kunnen alle kinderen in de klas worden opgehaald.

 • 'Foute kersttruien' dag:
  Op vrijdag 21 december mag iedereen die het leuk vindt een leuke kersttrui aandoen naar school. We zijn benieuwd naar de leuke creaties!

 • Vrije vrijdagmiddag + kerstvakantie
  In de laatste week voor de kerstvakantie zijn alle kinderen op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij. We starten weer op maandag 7 januari 2019.

Invallers gezocht!!
We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

Nieuwsbegrip op school
We willen voor de duidelijkheid nog een keer aangeven dat het technisch niet mogelijk is om thuis te werken met Nieuwsbegrip daarnaast hebben we met de MR en leerkrachten afgesproken dat Nieuwsbegrip op school wordt gedaan.

Tevredenheidsonderzoeken
Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hechten wij veel waarde aan het oordeel van ouders, leerlingen en medewerkers. Wij hebben daarom besloten om een kwaliteitsonderzoek te houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een tevredenheidspeiling. Er wordt een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en voor medewerkers.

 • Peiling ouders van 14 jan t/m 1 februari 2019

De ouders gaan de vragenlijst op papier (niet digitaal) invullen en eventueel – indien nodig – zorgen voor een vertaling. Het neemt hooguit tien minuten in beslag. Om een representatief beeld te krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen.

Het onderzoek wordt verwerkt en gerapporteerd door het onafhankelijke bureau "Scholen met Succes". Alle gegevens uit de peiling worden door dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd. De directie van de school ontvangt de rapportage. Over de uitkomst van de rapportage brengen we u van op de hoogte.

Na de kerstvakantie zullen wij u nader informeren over deze peiling via Parro.

 • Peiling leerlingen groep 5 t/m 8

De leerlingtevredenheidspeiling is bedoeld om af te nemen onder de leerlingen van groep 5 t/m 8. Leerlingen hebben ongeveer 20 minuten de tijd nodig om de lijst in te vullen. We gaan het digitaal afnemen tussen 4 februari en 13 februari. De leerkrachten organiseren dit zelf in de klas.

Privacy voorkeuren automatisch verwerkt
Heeft u de voorkeuren al doorgegeven? De Lukasschool doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk op te lossen. Alles staat in 1x op de juiste plek in ons administratiesysteem, ParnasSys.

Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Wij willen u dan uitleggen hoe u dit via Parro via de volgende stappen kunt doorgeven:

 • Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
 • Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
 • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op:

 • Woensdag 16 januari 2019
 • Maandag 25 februari 2019
 • Maandag 8 april 2019
 • Maandag 27 mei 2019
 • Maandag 1 juli 2019

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Er ligt ook een handige jaarkalender bij de administratie voor u klaar.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder. Wist u dat u zelf uw adres of telefoonnummer kunt aanpassen in het ouderportaal? Het is van belang dat wij de juiste gegevens hebben, zodat wij u altijd kunnen bereiken.

Koffiecolleges
Fijn dat de opkomst bij de koffiecolleges zo hoog is. In het nieuwe jaar zullen er weer nieuwe colleges gegeven worden. Hou de nieuwsbrief en Parro in de gaten.

Betaling ouderbijdrage via de stadspas
De betalingen via de stadspas verloopt soepel en op maandag 17 december kunt u bij Sebastiaan betalen in de hal. Belangrijk is dat uw de stadspas (mét groene stip) van uw kind meeneemt.
 
Is uw kind ziek? Wat dan te doen?
Het is erg belangrijk dat u zelf doorgeeft dat uw kind ziek is. Ouders kiezen ervoor om het kind ziek te melden via een bericht in Parro, maar dit is niet de juiste wijze, omdat een leerkracht 's ochtends niet altijd Parro bekijkt in verband met de voorbereidingen van de dag. U kunt de school bellen vanaf 08.00 uur op het telnr. 020-6190966 en hier doorgeven dat uw kind ziek is.

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2015tot en met 6 maart 2019
1 januari 2016 - 30 april 2016tot en met 5 juni 2019
1 mei 2016 - 31 augustus 2016tot en met 1 november 2019

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor dit schooljaar (2018-2019)

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieVrijdag 19 oktober 2018Vrijdag 26 oktober 2018
KerstvakantieVrijdag 21 december 2018 vanaf 12.00 uurVrijdag 4 januari 2019
VoorjaarsvakantieDonderdag 14 februari 2019Vrijdag 22 februari 2019
StudiedagDonderdag 28 maart 2019 
MeivakantieVrijdag 19 april 2019Vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart + extra dag*Donderdag 30 mei 2019Vrijdag 31 mei 2019
StudiedagenMaandag 3 juni 2019Woensdag 5 juni 2019
Pinksteren Maandag 10 juni 2019 
ZomervakantieDonderdag 11 juli 2019 vanaf 12.00 uurVrijdag 23 augustus 2019

* deze dagen stonden niet op de uitgedeelde jaarkalender

Juf of meester ziek en dan?

Het is wat minder vaak in het nieuws, maar het lerarentekort is er nog steeds. We krijgen soms vragen van ouders hoe het ermee staat en hoe (en of) wij het redden op school. Daarom een korte update.

Op de Lukasschool hebben we in het vorige schooljaar 95% van alle uitval door ziekte/verlof intern op kunnen lossen. Een aantal keer hebben we groepen moeten verdelen. We hebben een enkele keer gebruik gemaakt van een externe invalleerkracht, omdat deze nauwelijks beschikbaar waren. Het lopende schooljaar laat een zelfde trend zien. We lossen bijna alles intern op en maken slechts sporadisch gebruik van een externe leerkracht.

Als directie spreken we graag alle lof uit voor ons team. Het ziekteverzuim is laag en de bereidheid om in te vallen is groot. De druk is echter wel hoog.
Té hoog en daarom is onze hoop nog steeds gevestigd op de politiek om nu echt met een lange termijnvisie te gaan komen (het geduld wordt op de proef gesteld).

Via een apart Parro bericht zullen wij u meer informatie geven


Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

 

 

 

Foto's

Video's

Meer informatie