Nieuwsbrief december 2019

 • Gemaakt op: 6-12-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vorige week bereikte ons het bericht dat er 16 buurtscholen een week de deuren sluiten. De tijdelijke sluiting van deze scholen is een volgende stap in de problematiek die op scholen is ontstaan door een gebrek aan leraren. Eerder ging een school in Zuidoost dicht door het lerarentekort, terwijl in Noord een school is overgegaan op een vierdaagse schoolweek.

"Wij durven hier in Amsterdam te spreken van een onderwijscrisis, maar in Den Haag is de omvang nog niet doorgedrongen," aldus wethouder Marjolein Moorman woensdagmiddag tegen de gemeenteraad. "Ik sluit niet uit dat in Amsterdam nog meer van dit soort situaties ontstaan." Ze spreekt regelmatig met minister Arie Slob en krijgt niet de indruk dat het kabinet met extra maatregelen komt. "Dat betreur ik zeer. Ik zou tegen de minister willen zeggen: 'kom met plannen.''.

Op de Lukasschool is de urgentie er nog niet om over te gaan tot stappen, maar ook wij voelen het lerarentekort. Het is een dagelijkse uitdaging om voor onze groepen voldoende personeel te vinden en gelukkig gaat ons dat nog goed af. De rust is tot nu toe gewaarborgd. Wat de toekomst ons gaat brengen is onzeker, maar we houden u op de hoogte.

Tijd voor een update van de Lukasschool. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Sinterklaas
Gisteren was de Sint op de Lukasschool. Er staan leuke foto's van het feest op onze Facebookpagina. Link: https://www.facebook.com/lukasschoolamsterdam

Het voorgezet onderwijs
De leerlingen van de groepen 8 hebben de keuzegids gekregen waarin alle informatie staat over de overstap naar het voortgezet onderwijs.

In de gids staan alle v.o. scholen van Amsterdam en hun "open dagen". Wij adviseren ook de ouders van onze groepen 7 om alvast een aantal open dagen te bezoeken.

De tijd dat je één v.o. school op je lijstje kon zetten, is allang voorbij.

Leerlingen met een vmbo-b, vmbo-b/k of vmbo-k advies moeten een lijstje maken met vier scholen. Leerlingen met een vmbo-t of vmbo-t/havo-advies een lijstje met zes scholen. Leerlingen met een havo-, havo/vwo of vwo-advies twaalf scholen.

Op https://www.voschoolkeuze020.nl vindt u veel informatie en de keuzegids kunt u hier downloaden: https://www.voschoolkeuze020.nl/docs/keuzegids.pdf

Kerstmis 2019
Wat gaan we doen dit jaar (meer info volgt eventueel nog via een Parro bericht van de leerkracht):

 • Kerstkoor:

We gaan een kerstkoor organiseren (deze zal bestaan uit leerlingen). Het koor zal o.a. zingen tijdens de kerstmarkt. Dit onder begeleiding van meester Sjoerd op piano.

 • Kerstmarkt:

Ook dit jaar is er weer de kerstmarkt op dinsdag 17 december. De kerstmarkt wordt opgebouwd als een échte markt met sfeervolle verkooppunten buiten op het dak, kleuterplein en in de hal. Kinderen gaan allerlei leuke dingen verkopen voor het goede doel. Kraampjes, die bevolkt worden door ouderraad, kinderen of teamleden. In iedere klas klinkt zachte kerstmuziek op de achtergrond. Bij de ingang van de school wordt warme chocolademelk verkocht door de ouderraad.
De kerstmarkt is van 14.15 – 15.15 uur en iedereen is welkom. De volledige opbrengst van de kerstmarkt zal naar Stichting Hartekind gaan. Ieder jaar worden in Nederland 1.500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Dat zijn er heel erg veel. De hartafwijking is zelfs de meest voorkomende aangeboren afwijking die er is! Meer info kunt u hier vinden.

 • Kerstdiner:

Donderdagavond 19 december houden we het kerstdiner. De kinderen worden om 16.45u uur in hun mooiste kleding weer op school verwacht.
Het diner duurt van 17.00-18.00 uur. Zoals elk jaar vragen we of u thuis iets te eten wilt maken. Dit eten is voor het kerstdiner van uw kind in de klas. U vindt de intekenlijsten te zijner tijd bij de groep van uw kind.

Voor ouders staat er koffie en thee en wat lekkers klaar in de hal, zodat u kunt wachten op school.

 • 'Foute kersttruien' dag:

Op vrijdag 20 december mag iedereen die het leuk vindt een leuke kersttrui aandoen naar school. We zijn benieuwd naar de leuke creaties!

 • Vrije vrijdagmiddag + kerstvakantie

In de laatste week voor de kerstvakantie zijn alle kinderen op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij. We starten weer op dinsdag 7 januari 2020. Op maandag – 6 januari 2020 - is er namelijk een studiedag.

Personeel 

 • Juf Helianthe, meester Bart en juf Els werken aan hun herstel, maar zijn voorlopig nog niet op school.
 • Juf Maya gaan we binnenkort weer zien, maar zal eerst ondersteunende werkzaamheden uitvoeren in school.
 • Juf Kismet start eind januari met haar 'leraar-in-opleiding traject. Erg leuk dat zij weer terug is op de Lukasschool en ze zal samen met juf Anouk in groep 3b staan.
 • Juf Ikram is gestart als onderwijs assistent voor de groepen 8. Zij zal op dinsdag en donderdag gaan werken én op vrijdag in de groepen 4.
 • Juf Ilham is een bekend gezicht bij de overblijf, maar werkt op woensdag als conciërge bij ons.
 • Juf Hiltje is een ervaren kracht en werkt sinds kort bij ons op dinsdag en donderdag als onderwijsassistent voor de groepen 6.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Elke leerling heeft ook een handig jaaroverzicht mee naar huis voor op de koelkast! Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u een exemplaar krijgen bij de administratie.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder.

Voorschool nieuwe openingstijden per 1 januari 2020
In opdracht van de gemeente gaan alle voorscholen in Amsterdam langer open per 1 januari 2020. Dit is verplicht en geldt dus ook voor onze voorschool van Impuls. Daarom moeten de openingstijden veranderen.

Dit zijn de nieuwe tijden per 1 januari 2020

Bekijk alle informatie en de openingstijden op lukas.impuls.nl. of 020 515 88 00 (optie 3)

De schoolvakanties en de vrije dagen voor schooljaar (2019-2020)

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieMaandag 21 oktober 2019Vrijdag 25 oktober 2019
KerstvakantieVrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uurVrijdag 3 januari 2020
VoorjaarsvakantieMaandag 17 februari 2020Vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag + 2e PaasdagVrijdag 10 april 2020Maandag 13 april 2020
MeivakantieMaandag 27 april 2020Vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart + vrijdagDonderdag 21 mei 2020Vrijdag 22 mei 2020
2e PinksterdagMaandag 1 juni 2020Maandag 1 juni 2020
ZomervakantieDonderdag 2 juli 2020 vanaf 12.00 uurVrijdag 14 augustus 2020


De vrije dagen (voor leerlingen):
- studiedag maandag 6 januari 2020
- studiedag 24 februari 2020
- studiedag 25 februari 2020
- studiedag 20 mei 2020

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op: 3 februari, 30 maart, 18 mei en 8 juni.

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de secretaris (Jeffrey Nieuwenhuis) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2016tot en met 4 maart 2020
1 januari 2016 - 30 april 2017tot en met 3 juni 2020
1 mei 2016 - 31 augustus 2017tot en met 4 november 2020

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst!!

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

​Kerstmis, het voorgezet onderwijs, nieuws van de Voorschool, personeel

Foto's

Video's

Meer informatie