Nieuwsbrief februari 2017

 • Gemaakt op: 3-2-2017 17:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Fotograaf:  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het is alweer februari! Wat gaat het hard en wat werken de kinderen hard. Afgelopen periode zijn o.a. de CITO m(idden) toetsen afgenomen en de verwerking van de resultaten wordt gedaan door de leerkrachten. Na de voorjaarsvakantie kunt u alles terugvinden in het rapport.
Heeft u al een kijkje genomen op de vernieuwde website van de school? Er is zelfs een apart 'dalton' gedeelte met allemaal extra info over ons onderwijstype. Vele foto's zijn aangepast op de site.
Heeft u nog tips of tops voor de site? We horen het graag.

Veel leesplezier met deze lange, maar (zeer) informatieve nieuwsbrief.

Dalton nieuws 
A.s. dinsdag (7 februari) hebben wij onze proefvisitatie. Een collega (directeur) van een andere ASKO school, Leonie den Hartog zal onze school bezoeken en kijken waar wij staan. Het is voor ons de ideale mogelijkheid om ons daltondonderwijs te toetsen ter voorbereiding op onze 'echte' visitatie (maandag 13 maart).

We organiseren regelmatig daltonochtenden voor ouders. Op dinsdag 14 februari is de volgende ouder bijeenkomst om 09.00 uur in de koffiekamer waarin de kernwaarde 'zelfstandigheid' centraal staat. Juf Marieke en juf Soraya verzorgen de bijeenkomst. U bent van harte welkom!

Gym nieuws
Er zijn veel nieuwe naschoolse activiteiten georganiseerd door meester Sjoerd. Het liep storm bij de inschrijvingen. Op dit moment zijn er nog enkele vrije plekjes bij 'dans' voor groep 1-2, bij 'hockey' voor groep 5 en 6 en bij 'cheerleaden' voor groep 5/6/7/8.
U kunt het inschrijfformulier inleveren bij de balie en direct de bijdrage van €10 betalen. U hoort meteen of uw kind een plekje heeft. Vol = vol.

Terugkoppeling bezoek Meervaart
De groepen 3 t/m 8 hebben afgelopen weken een voorstelling bezocht bij theater De Meervaart. De voorstelling heeft niet gebracht waar wij voor kwamen. Het was tegenvallend allemaal. Dit vinden wij erg spijtig, maar je hebt het niet altijd in de hand. Uiteraard hebben wij dit ook uitgebreid teruggekoppeld aan De Meervaart.
Komend jaar zullen we kritisch kijken naar het aanbod dat De Meervaart en andere partijen ons bieden om een weloverwogen keuze te maken.

Sportdag nieuwe stijl
Nieuw dit jaar is dat meester Sjoerd de sportdag voor groep 1 t/m 8 organiseert op dezelfde dag, nl. op vrijdag 21 april. Deze dag valt samen met de landelijke Koningsspelen waarbij veel scholen in Nederland (ter ere van de verjaardag van onze koning) hun sportdag organiseren. Meer info volgt een andere nieuwsbrief, maar zet de dag vast in uw agenda want wij hebben veel hulp nodig deze dag.

Schoolreisje groep 1 t/m 7
Op dinsdag 18 april zijn alle schoolreisjes gepland voor groep 1 t/m 7. De laatste organisatorisch zaken worden gepland door juf Assia en juf Desirée in samenwerking met de ouderraad. In een volgende nieuwsbrief zal meer informatie komen te staan en zullen we bekend maken waar we naar toe gaan dit jaar.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
- Ouders: Naima Ait Daoud (ouder uit groep 1/2B, 4B en 5/6A), Naziha Bouatouan (ouder uit groep 1/2D, 5A en 8A) en Fadila Haouli (ouder uit groep 3B, 5/6A en 8A)|
- Leerkrachten: Renée Burgman (leerkracht groep 3b), Rosien Schipper (leerkracht groep 8A) en Jeffrey Westerhuis (leerkracht groep 5/6A)

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar.
De overlegdata zijn: woensdag 1 maart, woensdag 12 april, woensdag 17 mei en woensdag 14 juni.
Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter (Rosien Schipper) mailen.
Mail: stlukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst. U kunt ze hier (via een link) vinden.

St. Lukas en cultuuronderwijs
We willen dat onze kinderen een betrokken, creatieve, nieuwsgierige houding ontwikkelen die ze nodig hebben in de dynamische wereld van de 21ste eeuw. Om dit te bereiken krijgen onze kinderen tijdens hun schoolloopbaan verschillende vormen van kunst en cultuur aangereikt. Kennismaken met kunst, in welke vorm dan ook, leert kinderen anders naar de ruimte en de wereld om hen heen en naar hun eigen leven te kijken.

We richten ons niet op één kunstdiscipline (bijv. muziek of beeldende vorming), maar op culturele competenties in het algemeen; het ontdekken, beleven, scheppen, reflecteren en presenteren.  Hoe kom ik op een idee? Hoe geef ik een idee vorm? Je eigen smaak ontwikkelen, wat vind ik ervan? Hoe laat ik mijn kunstwerk aan anderen zien? Durf ik het te laten zien? Hoe geef ik mijn mening op andermans werk? 

De kunstlessen vinden plaats in de klas, maar we gaan er ook graag op uit. We willen jaarlijks een bezoek aan een museum brengen, gaan naar het theater of doen mee aan een muziek- of ander project. Om dit vorm te geven werken we sinds dit jaar samen met Stichting Kunsteducatie de Rode Loper op School. Zij bieden een uitgebreide voorselectie van kunstdocenten, zijn sterk in het combineren van disciplines en zijn in staat om op maat te leveren. Daarnaast enthousiasmeren zij de leerkracht, brengen hun op ideeën zodat deze hiermee verder kan in de klas. Samen met hen willen we de komende jaren ons cultuuronderwijs verder vorm gaan geven. We willen een programma dat voldoet aan de kerndoelen en de competenties die wij voor ogen hebben. Rekening houdend met de beschikbare lesuren en de financiële middelen voor cultuuronderwijs.
Gezien het bovenstaande zijn er tot het einde van het jaar verschillende projecten in de school. De leerkrachten zullen ook u hulp vragen bij de begeleiding van de verschillende projecten. Ze houden u op de hoogte.
Vol trots presenteren wij het programma voor dit jaar:

- De bloemen van Vincent voor groepen 1-2
De kleuters zijn bezig geweest met het thema 'kunst' en doen mee aan het project 'Bloemen van Vincent' van de Rode Loper op School.

Hier nog even wat informatie over het project. Vincent van Gogh is vooral bekend van zijn expressieve zonnebloemen, maar hij heeft veel meer bloemen geschilderd. De kleuters maken kennis met zijn manier van tekenen en schilderen en horen meer over zijn leven. Samen met beeldend kunstenaar Siree van der Velde bekijken ze met een vergrootglas een bloem van Van Gogh. Wat is er veel te ontdekken! Stipjes, streepjes, kringeltjes. Ze gaan tekenen en krijgen een echte bloem om te bekijken onder het vergrootglas. De bloem wordt ontleed en in een vorm neergelegd. Dit is de basis voor een eigen bloem, die de kinderen met diverse stempels, in de stijl van Van Gogh, kleur en ritme hebben gegeven. De kinderen hebben het project afgesloten met een bezoek aan het Van Gogh museum.
Op dit moment kunt alle kunstwerken van de kinderen bewonderen bij de klassen en in de hal.

-
Sjakies broekzak in de groepen 3 en 4
Sjakie is de hoofdpersoon uit het gelijknamige boek van beeldende kunstenaar Francesca Vonk. Sjakie is uitvinder en werkt op een zolderkamertje ijverig aan zijn Uitvinddingen Ensyklopedy. Inspiratie vindt hij door op straat spulletjes te zoeken die hij in zijn broekzak stopt.
De kinderen werken tijdens de eerste les op het platte vlak. Pennenveertjes, schroefjes en kleine onverwachte materialen vormen de basis voor afbeeldingen van mogelijke uitvindingen. In de tweede les maken de leerlingen elke een driedimensionaal beeld van een fictieve uitvinding en geven het een titel en beschrijven de functie ervan. We zullen alles op een mooie manier presenteren.

- Wie Waar Walvis voor de groepen 3 en 4 en 5 en 5/6
Walvissen zijn imposante dieren, die al lang met de Nederlandse geschiedenis verweven zijn. Ook met die van Amsterdam. In Het Scheepvaartmuseum is er speciaal voor kinderen een spannende tentoonstelling aan gewijd: 'Het verhaal van de walvis'.

De leerlingen van de groepen 3, 4 gaan met twee museumdocenten op ontdekkingstocht.
Ze voeren verschillende opdrachten uit en leren zo de walvis beter kennen. Ze vervullen de rol van onderzoeker, met als beloning een boeiend verhaal over de walvis.

De leerlingen van de groepen 5 en 6 stappen op een andere manier in de wereld van de walvis. Lang geleden keken de mensen heel anders tegen walvissen aan dan de mensen nu. Eerst vond men dat ze op monsters leken en misschien wel gevaarlijk waren. Later ging men op walvissen jagen en verdienden ze er veel geld mee. En nu? Nu willen wij de walvissen het liefst beschermen. Wat zouden de oude walvisjagers daarvan vinden? En wat vinden de leerlingen zelf? De kinderen bezoeken de tentoonstelling en beleven het verhaal van een walvisjager.

- Onderzeeërs in groepen 5-6
De grote uitvinder Leonardo Da Vinci probeerde er in het jaar 1515 al één te maken, maar de Nederlander Cornelis Drebbel ging honderd jaar later uiteindelijk met de uitvinding ervandoor: De onderzeeër. Het bekijken van de mysterieuze onderwaterwereld werd eindelijk werkelijkheid.

Sindsdien zijn onderzeeërs steeds geavanceerder geworden, ze zitten vol technische snufjes. Samen met beeldend kunstenaar Siree van der Velde ontwerpen de kinderen hun eigen duikboot. Ze bedenken oplossingen voor de problemen waar ze tegenaan lopen. Hoe kun je zo lang onder water blijven zonder naar lucht te happen? Hoe kan je in de diepe donkere zee zien waar je bent? En kun je eigenlijk wel remmen met een onderzeeër?

In 3 lessen gebruiken de kinderen hun verbeelding bij het bedenken en ontwerpen van hun eigen onderzeeër. Deze bouwen ze vervolgens van restmateriaal. Ze monteren er ook een lichtje in. Tot slot maakt elke schipper een blauwdruk van de eigen boot waarop de zelf bedachte snufjes én omschrijving van de reis zijn aangegeven. Deze presenteren ze kort aan elkaar. Schip Ahoy!

- Titus, zoon van Rembrandt groepen 6/7 en 7
Titus van Rijn is de slimme en levenslustige zoon van Rembrandt. Zijn vader is één van de beroemdste schilders van zijn tijd. Maar dan raakt hij uit de mode. De verkoop loopt terug en schuldeisers willen geld zien. Zijn vader verschuilt zich diep achter zijn schildersezel. Ondertussen krijgt Titus alweer zijn twééde stiefmoeder. Een recept voor rampspoed? Niet als je Titus heet. Als de problemen Rembrandt boven het hoofd lijken te groeien, springt Titus voor zijn vader in de bres.

Kinderen gaan aan de slag met het maken van een eigen stripverhaal naar aanleiding van het waargebeurde verhaal van Titus.

Ze gaan ook naar het Rembrandthuis en zetten het eigengemaakte stripverhaal om in prenten, net zoals Rembrandt zijn etsen heeft gemaakt. Ook zien ze de keuken, de slaapkamer en het atelier van Rembrandt. Zo kunnen de kinderen zich nog beter inleven in het leven van de 17de eeuw.

- Trots op Osdorp voor groepen 6/7 en 7
Hoe is het om in Amsterdam West te wonen? Wat zijn bijzondere plekken van kinderen? Waar komen ze graag en waar spelen ze vaak?

In les 1 zien de kinderen foto's van bekende fotografen zoals Lartigue. Hoe legde hij de wereld om hem heen vast, wat kun je allemaal in zijn foto's ontdekken? Door goed te kijken en uit te wisselen komen de leerlingen op ideeën voor hun eigen foto. Hierna leert de klas in kleine groepjes fotograferen met fotodocent Marije van der Hoeven. Ze leren alles over standpunt, compositie en moment.

Onder schooltijd maken de kinderen als echte fotografen foto's van hún wijk, Amsterdam Osdorp. Voor camera's wordt gezorgd. In de tweede les worden de gemaakte foto's op het digibord bekeken en besproken. Elk kind vertelt over de eigen foto en geeft het een titel. Tot slot worden er korte teksten bij geschreven.

Er ontstaat een fotografische, subjectieve plattegrond van de buurt: Amsterdam Osdorp gezien door kinderogen.
Wij zullen de foto's exposeren door de school.

- De razende reporter voor groep 8
Wie laat zijn of haar improvisatietalent zien?! Theater improvisatie is niet "de leukste proberen te zijn". Het gaat over accepteren van elkaars ideeën en hier iets van jezelf aan toevoegen. Samenwerken dus. Maar ook jezelf durven laten zien en presenteren aan anderen.

Met dramadocenten en improvisatie acteurs Ger Casparie en Roos Dros leren de kinderen de basisvaardigheden van het improviseren. Ze kruipen in de huid van nieuwsreporters en komen in allerlei bijzondere, spannende en onverwachte situaties terecht. Binnen dit kader is er volop ruimte om te improviseren en te fantaseren.

De leerlingen werken toe naar 'nieuwsitems' die in les 4 worden gefilmd voor een green screen. Dit geeft onbegrensde mogelijkheden voor spelen op locaties en hup weer terug naar de studio.
In de laatste les kijken de leerlingen terug op wat ze geleerd hebben én naar de filmpjes.

Sleutelwoorden zijn: lol, verbazing, samenwerken, vergroten van (zelf)vertrouwen in de groep.

- Kunstschooldag voor groep 8
Circa 33 kunstinstellingen werken dit jaar mee aan de Kunstschooldag en allemaal presenteren ze een speciaal programma, dat tegelijkertijd een visitekaartje is voor wat zij door het hele jaar heen bieden. Op de Kunstschooldag(en) gaan dit jaar bijna 4000 scholieren en hun 700 begeleiders de stad in. Groep 8 gaat dit jaar ook een dag de stad in. Ze gaan naar voorstellingen en concerten en ze bezoeken musea. De Kunstschooldag biedt hen een waardige afsluiting van hun 'kunstcarrière' op de basisschool.

Bericht: Kinderen…..chat er over!
Er is sinds kort een chat op de website van het ouder- en kind centrum waar ouders met vragen voor het Ouder- en Kindteam terecht kunnen. De chat is voor ouders met kinderen in alle leeftijden (er is ook een consultatiebureau-chat speciaal voor 0-4 jaar). De chat is open op werkdagen van 13-17 uur en wordt bemenst door jeugdverpleegkundigen 4-12 en ouder- en kindadviseurs.

Vragen die er zijn kunnen gaan over: Mijn dochter moet nu echt gaan sporten, hoe leert mijn zoontje voor zichzelf op te komen? Onze pre-puber drukt een stempel op het gezinsleven, ik wil het graag gezellig houden? De scheiding is ingrijpend, hoe ontzien we de kinderen? Als ouder ben je voortdurend bezig met de opvoeding en het opgroeien van je kind. Via de chat kan iemand van het Ouder- en Kindteam met je meedenken. Chatten over kleine en grote vragen kan iedere middag op werkdagen. Natuurlijk kan je ook langskomen, mailen of bellen: 020 5555961. Wacht niet te lang, je bent altijd welkom bij de Ouder- en Kindteams Amsterdam.

Update: stand van zaken kindercampus/ BSO st. Lukas
Zoals u weet komt er een BSO (buitenschoolse opvang) in de school! We gaan hiervoor het lokaal naast groep 1/2 A inrichten, zodat we alles in school kunnen realiseren.
Het traject voor het verkrijgen van de nodige vergunningen is vol in gang gezet, maar dat heeft zijn tijd nodig. We hopen (echt) zo snel mogelijk de datum van de feestelijke opening bekend te kunnen maken!
Heeft u interesse en nog geen formulier ingevuld dan kunt u dit alsnog doen bij de directeur van de school.
De mogelijkheden voor het aanbieden van andere soorten van kinderopvang, bv hele of halve dagopvang of een combinatie ervan, wordt nog nader onderzocht. Heeft u een idee of wens dan kunt het doorgeven.

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij Sebastiaan van Huet of Lotte van der Borg, wijkmanager Impuls.

Thema-avond op 9 februari 2017 van 19.00-21.00u 
A.s. donderdag is onze eerste thema-avond. Veel ouders hebben zich ingeschreven, maar er zijn nog vrije plekken!!
Onderwerpen die wij aan bod willen laten komen zijn: 
- Wat is nu goed taalonderwijs? En hoe geven wij dat vorm? 
- Wat is nu eigenlijk Dalton en dan met name in de kleutergroepen? 
- Wat is nu eigenlijk wereldburgerschap en hoe ga je om met de verschillende wereldreligies? 
- Verkeerseducatie op school. Hoe zetten wij dit in?
- Een tablet (IPad) of computer is leuk om spelletjes op te spelen of om filmpjes te kijken, maar hoe zetten wij dit in voor onze methode Blink?
- U kunt ook kennis maken met de directeur. Wat zijn de verwachtingen van de school en wat zou u hem willen vragen?

U krijgt de kans om in verschillende workshops meer te weten te komen over deze onderwerpen. U komt toch ook? 

We willen u vragen om uw naam op de intekenlijsten te schrijven, zodat wij alles goed kunnen voorbereiden. U vindt de intekenlijsten in de hal op de ramen naar het binnenplein. Geef u naam snel door, want vol = vol.

Communicatie  
Heeft u nog geen account voor Digiduif? Meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan. Bent u uw inlogcode kwijt, stuurt u dan een mail aan: stlukas.administratie@askoscholen.nl 

Update: De leerlingen zijn vrij op de volgende dagen of tijden: 

 • donderdag 30 maart 2017 i.v.m. een studiedag
 • vrijdag 14 april i.v.m. Goede Vrijdag
 • maandag 17 april i.v.m. tweede Paasdag
 • vrijdag 5 mei i.v.m. Bevrijdingsdag
 • donderdag 25 en vrijdag 26 mei i.v.m. Hemelvaart
 • maandag 5 juni i.v.m. tweede Pinksterdag
 • maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni i.v.m. lesvrije week voor de leerlingen
 • vrijdag 21 juli 2017 (laatste schooldag)
 • maandag 4 & dinsdag 5 september i.v.m. het Offerfeest (let op: we starten het nieuwe schooljaar op woensdag 6 september).

Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop belangrijke data staan voor het komend schooljaar.  

Aanmelden broertje of zusje
 
Is er een broertje of zusje op komst, of is deze al geboren? Vergeet dan niet het kind op tijd aan te melden bij onze school. U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. Kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2014 en 30 april 2014 moeten voor 1 juni 2017 het aanmeldformulier van de gemeente inleveren bij ons (administratie).  

Ouderbijdrage
Denkt u eraan de bijdrage te betalen? We hebben nog steeds niet van alle ouders de bijdrage ontvangen.

U betaalt €50,- per kind, maar heeft u drie kinderen of meer? Dan betaalt u voor het derde, vierde (etc.) kind €25,-. Dus voor een gezin met drie kinderen is de ouderbijdrage €125,- per jaar (voor groep 1 t/m 7). Stroomt een kind in januari in, dan is ouderbijdrage €25,- 

U kunt elke dag bij de balie terecht om de ouderbijdrage betalen of het bedrag van € 50,- overmaken op NL41 INGB 0668 759380 onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind.  Mocht u de bijdrage – om welke reden dan ook – niet kunnen betalen dan hoor ik dit graag. We kunnen samen bekijken wat voor (financiële) regeling we kunnen treffen. 

Facebook / Twitter 
Heeft u de St. Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's, filmpjes en korte nieuwsberichten of we gaan zelfs 'live' (via Twitter) bij activiteiten. Een mooie mogelijkheid om toch 'live' aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een Open podium van uw kind(eren).

Telefoonnummer 
Is uw (mail)adres of telefoonnummer veranderd? Geef dit door aan de administratie. U kunt hiervoor ook een mailtje sturen naar stlukas.info@askoscholen.nl.

Personeel 

 • Juf Martine (groep 1-2 C) is geopereerd aan haar heup en de operatie is geslaagd! Juf Martine wordt vervangen door juf Carla.
 • Met juf Gerda gaat het iets beter, maar voorlopig komt zij nog niet terug. Meester Bart en meester Arjan draaien met veel plezier de groep 7
 • Juf Rosien (groep 8) is geopereerd aan haar knie en zit op dit moment thuis voor haar revalidatie. Juf Amal en juf Assia vervangen haar.
 • Juf Kelly is onze nieuwe onderwijsassistent. Op 1 mei stopt juf Alison met haar werk bij ons op school en gaat ze genieten van haar vrije tijd. Juf Kelly gaat haar vervangen. Juf Kelly is deze week al begonnen met werken op donderdag en zal tot de meivakantie op donderdag op onze school zijn en in met name de groepen 1-2 ondersteunen. Na de meivakantie is zij 4 dagen (dinsdag t/m vrijdag) bij ons op school en zal haar werkrooster verder vorm gegeven worden.
 • Juf Joyce is onze nieuwe leraar in opleiding en gaat haar eindstage lopen in de groep 6/7 onder begeleiding van juf Marieke.
 • We hebben ook andere stagiaires: juf Kayleigh, juf Ilhem, juf Chiara en juf Brit lopen hun stage in groep 1-2.


Met vriendelijke groet,
 

Sebastiaan van Huet, directeur St. Lukasschool


 

​Cultuuronderwijs, dalton, personeel, vernieuwde website

Foto's

Video's

Meer informatie