Nieuwsbrief februari 2019

 • Gemaakt op: 9-2-2019 16:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De volgende vakantie staat voor de deur en de kinderen hebben aanstaande woensdag hun laatste schooldag. Het team heeft nog twee studiedagen waarin wij onder andere de CITO toetsen gaan analyseren en de rapporten gaan maken. Wij willen u fijne vakantie wensen en we zien iedereen weer op maandag 25 februari.

Tijd voor een update van de Lukasschool.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Landelijke onderwijsstaking 15 maart 2019

U heeft het vast al gehoord in het nieuws, maar er is een landelijke onderwijsstaking aangekondigd. Het is de eerste keer dat leraren in het basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger onderwijs gezamenlijk gaan staken.
Met de actie hopen de bonden druk te zetten op de politiek om meer te investerenin het onderwijs en daarmee "dalende leerling prestaties en de lerarentekorten" tegen te gaan.

De leerkrachten van de Lukasschool hebben ons unaniem laten weten, dat zij gaan deelnemen aan de staking.

Op vrijdag 15 maart zal de school gesloten zijn.

Vernieuwde eindtoets groep 8
Jarenlang namen wij de CITO eindtoets af in groep 8. We hebben nu gekozen voor een andere eindtoets, nl. ROUTE 8.

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van het kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt via internet afgenomen en duurt slechts twee à drie klokuren.
De leerlingen van groep 8 maken op maandag 15 en donderdag 18 april deze eindtoets.

Paasontbijt
We verschuiven ons Paasontbijt van maandag 15 april naar dinsdag 16 april. Meer info volgt via Parro.

Tevredenheidspeiling leerlingen groep 5 t/m 8
De leerlingtevredenheidspeiling is bedoeld om af te nemen onder de leerlingen van groep 5 t/m 8. Leerlingen hebben ongeveer 20 minuten de tijd nodig om de lijst in te vullen. We zijn het digitaal aan het afnemen en ronden het volgende week af.

Ouderbijdrage
Veel ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep om de ouderbijdrage te betalen. Dank hiervoor.
Het is belangrijk dat u de bijdrage op tijd betaald. We willen alle bijdragen vóór 1 maart 2019 binnen hebben, omdat van de bijdrage onder andere het schoolreisje (entree en busvervoer) betaald wordt.
Let op: Betaald u niet voor 1 maart dan dienen we te besluiten dat uw kind niet mee kan op het schoolreisje.

Bent u financieel niet in staat om de bijdrage te betalen? Dan kunt u in overleg met ons een betalingsregeling treffen. U kunt altijd bij ons binnen lopen.

Invallers gezocht!!
We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder. Wist u dat u zelf uw adres of telefoonnummer kunt aanpassen in het ouderportaal? Het is van belang dat wij de juiste gegevens hebben, zodat wij u altijd kunnen bereiken.

Tevredenheidspeiling voor ouders
We willen iedereen bedanken voor het invullen van de peiling. De peiling is opgestuurd en we zullen in een volgende nieuwsbrief een terugkoppeling geven.

Privacy voorkeuren automatisch verwerkt
Heeft u de voorkeuren al doorgegeven? De Lukasschool doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk op te lossen. Alles staat in 1x op de juiste plek in ons administratiesysteem, ParnasSys.

Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Wij willen u dan uitleggen hoe u dit via Parro via de volgende stappen kunt doorgeven:

 • Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
 • Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
 • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op:

 • Maandag 25 februari 2019
 • Maandag 8 april 2019
 • Maandag 27 mei 2019
 • Maandag 1 juli 2019

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Er ligt ook een handige jaarkalender bij de administratie voor u klaar.

Is uw kind ziek? Wat dan te doen?
Het is erg belangrijk dat u zelf doorgeeft dat uw kind ziek is. Ouders kiezen ervoor om het kind ziek te melden via een bericht in Parro, maar dit is niet de juiste wijze, omdat een leerkracht 's ochtends niet altijd Parro bekijkt in verband met de voorbereidingen van de dag. U kunt de school bellen vanaf 08.00 uur op het telnr. 020-6190966 en hier doorgeven dat uw kind ziek is.

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2015tot en met 6 maart 2019
1 januari 2016 - 30 april 2016tot en met 5 juni 2019
1 mei 2016 - 31 augustus 2016tot en met 1 november 2019

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor dit schooljaar (2018-2019)

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieVrijdag 19 oktober 2018Vrijdag 26 oktober 2018
KerstvakantieVrijdag 21 december 2018 vanaf 12.00 uurVrijdag 4 januari 2019
VoorjaarsvakantieDonderdag 14 februari 2019Vrijdag 22 februari 2019
StudiedagDonderdag 28 maart 2019 
MeivakantieVrijdag 19 april 2019Vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart + extra dag*Donderdag 30 mei 2019*Vrijdag 31 mei 2019*
StudiedagenMaandag 3 juni 2019Woensdag 5 juni 2019
Pinksteren Maandag 10 juni 2019 
ZomervakantieDonderdag 11 juli 2019 vanaf 12.00 uurVrijdag 23 augustus 2019

* deze dagen stonden niet op de uitgedeelde jaarkalender

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S.
Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

​Landelijke staking onderwijs, ROUTE 8, Paasontbijt, ouderbijdrage

Foto's

Video's

Meer informatie