Nieuwsbrief februari 2020

 • Gemaakt op: 7-2-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Amsterdam, februari 2020 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Een volle Amsterdamse binnenstad. Drie marsen die samenkomen in De Kuip in Rotterdam. Een indrukwekkende stille mars in Groningen. Niemand kon er afgelopen week omheen: het onderwijs staakte.

Ook wij waren afgelopen donderdag en vrijdag dicht. Staken doet ons team niet voor hun plezier, liever staan zij voor de klas.

Ons team heeft de afgelopen dagen op verschillende manieren invulling gegeven aan het staken. Zo hebben een aantal teamleden zich afgelopen donderdag op de Dam laten horen. Want bij staken hoort ook je gezicht laten zien!

Wij hebben ook een noodplan opgesteld bij (korte en) langdurige uitval. Dit plan beschrijft op welke wijze wij uitval van leerkrachten kunnen opvangen op onze school. Aangezien er geen gemakkelijke oplossing is voor het lerarentekort, vinden wij het belangrijk om proactief te handelen en een 'noodplan' te hebben klaarliggen in het geval dit nodig is. Een belangrijk uitgangspunt bij dit noodplan is het verdelen van de druk op de leerkrachten. Het plan is besproken met de MR.

Ons team heeft zich tijdens de stakingsdagen méér dan nuttig gemaakt. Dit doen zij iedere dag, voor onze school en voor uw kind!

De boodschap die wij willen meegeven is: als er niet structureel meer geïnvesteerd wordt in het onderwijs en de baan van leerkracht niet aantrekkelijker gemaakt wordt, dan kan het zijn dat u in de toekomst met regelmaat een dag vrij moet nemen om uw kinderen thuis op te vangen.

Dit willen wij voorkomen; ieder kind heeft recht op voldoende en kwalitatief goed onderwijs!

 

Tijd voor een update van de Lukasschool.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Culturele activiteiten
Alle groepen op de Lukasschool zullen dit jaar genieten van culturele uitstapjes. Deze vallen binnen het thema in de klas waardoor het voor de kinderen echt betekenis krijgt!

 • De groepen 6 hebben zich bijvoorbeeld verdiept in de schilderkunst en zijn al naar het Rembrandthuis gegaan, de 'schilder'werken kunt u vinden in de school.
 • De groepen 7 en 8 hebben zich ook verdiept in de kunst, er zijn beelden gemaakt van de Dokwerker (een bekend beeld in Amsterdam) en er is kunst gemaakt van de Marrons (geïnspireerd door een beweging vanuit de tijd van de slavernij). Daarbij hebben de kleuters ook gewerkt en gekeken naar meesterwerken, zoals Vincent van Gogh!
 • De groepen 3 krijgen dit jaar een lessenserie genaamd; 'Is er dan niemand boos!?' dit sluit aan op het thema; gevoelens.
 • De groepen 4 krijgen lessen over het maken van een film, waardoor ze zien hoe stop-motion werkt (heel veel foto's achter elkaar). Ook krijgen de groepen 4 les over 'het insectenbureau' waarbij er wordt aangesloten op het thema; kleine beestjes.
 • De groepen 5 zullen dit jaar een uitstapje doen naar het Muiderslot, en naar het Orkest (in concertgebouw Amsterdam).
 • De groepen 6 gaan een uitstapje doen naar het Scheepvaart museum.
 • De groepen 7 en 8 zullen in een bus stappen naar de tijd van wereldoorlogen.

Uiteraard wordt er voor de groepen ook muziek aangeboden. De kleuters zullen dit jaar een aantal lessen meedoen met juf Lisa, een muziekjuf en de groepen 3 en 4 krijgen elke week muziekles van juf Tammerly. De groepen 5 en 6 pingelen vrolijk door op hun ukelele die zij elke week krijgen van meester Bas en ze allerlei akkoorden op oefenen, en voor de groepen 8 zit de musical aan te komen waar de kinderen hulp krijgen van de musicaljuf, Anna.

Vanuit het thema smaak te pakken staan er een aantal activiteiten voor de kinderen centraal. De groepen 1/2, 3, 4, 5 en 8 zullen naar het Tropenmuseum gaan waar er wordt gekeken hoe eten groeit en waar het vandaan komt. Ook zullen de groepen 3 naar Artis gaan en de groepen 4 en 5 gaan de hort op naar de Hortus Botanicus! De groepen 7 zullen binnen het thema Chocola, een kijkje gaan nemen bij het cacaomuseum. Juf Assia zal meer informatie binnenkort versturen over de thema maand via Parro.

Personeel 

 • Juf Helianthe, meester Bart en juf Els werken aan hun herstel, maar zijn voorlopig nog niet op school.
 • Juf Maya gaan we binnenkort weer zien, maar zal eerst ondersteunende werkzaamheden uitvoeren in school.

Ouderbijdrage
Veel ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep om de ouderbijdrage te betalen. Dank hiervoor.

Het is belangrijk dat u de bijdrage op tijd betaald. We willen alle bijdragen vóór 1 maart 2020 binnen hebben, omdat van de bijdrage onder andere het schoolreisje (entree en busvervoer) betaald wordt.

Let op: Betaald u niet voor 1 maart dan dienen we te besluiten dat uw kind niet mee kan op het schoolreisje.

Bent u financieel niet in staat om de bijdrage te betalen? Dan kunt u in overleg met ons een betalingsregeling treffen. U kunt altijd bij ons binnen lopen.

Vrijdag 14 februari is er een betaalmoment in de hal. Bij de inloop of het einde van de dag kunt u dan cash betalen of uw stadspas meenemen, zodat u deze kunt laten scannen.

Tandarts
Op 6 en 7 april 2020 komen wij weer naar de Lukasschool!
Twee keer per jaar komt de tandarts van de Jeugdtandverzorging Amsterdam op school. U kunt uw kind inschrijven op de website van Jeugdtandverzorging Amsterdam of met behulp van de inschrijfkaarten die worden uitgedeeld. De gebitscontroles worden op school gedaan. Mochten daar behandelingen uit voortvloeien, dan komen zij op de vaste locatie.

Praktische informatie:
Jeugdtandverzorging Amsterdam
Contact: 020 6166332 (ook voor spoed)
E-mail:  info@jtv-amsterdam.nl
Website: www.jtv-amsterdam.nl
Adres: Tussen Meer 8

Invallers gezocht!!
We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Elke leerling heeft ook een handig jaaroverzicht mee naar huis voor op de koelkast! Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u een exemplaar krijgen bij de administratie.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor schooljaar (2019-2020)

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieMaandag 21 oktober 2019Vrijdag 25 oktober 2019
KerstvakantieVrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uurVrijdag 3 januari 2020
VoorjaarsvakantieMaandag 17 februari 2020Vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag + 2e PaasdagVrijdag 10 april 2020Maandag 13 april 2020
MeivakantieMaandag 27 april 2020Vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart + vrijdagDonderdag 21 mei 2020Vrijdag 22 mei 2020
2e PinksterdagMaandag 1 juni 2020Maandag 1 juni 2020
ZomervakantieDonderdag 2 juli 2020 vanaf 12.00 uurVrijdag 14 augustus 2020


De vrije dagen (voor leerlingen):
- studiedag 24 februari 2020
- studiedag 25 februari 2020
- studiedag 20 mei 2020

Rapportmap
Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen weer hun rapport mee van de meester en/of juf. Vele mappen liggen nog thuis en wij vragen u deze map mee te nemen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Dank.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op: 30 maart, 18 mei en 8 juni.

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de secretaris (Jeffrey Nieuwenhuis) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

Talentenschool
Volgende week dinsdag en woensdag zijn de laatste lessen van de Talentenschool voor de eerste periode. Na de voorjaarsvakantie zullen de nieuwe inschrijfformulieren weer uitgedeeld worden en ook zullen ook de kinderen van groep 3 gebruik kunnen maken van het naschoolse lees- en taalaanbod. Een unieke kans en erg fijn dat we dit kunnen organiseren. Via Parro zullen we meer informatie delen.

Aanmelden broertje of zusje
 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 


Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2016tot en met 4 maart 2020
1 januari 2016 - 30 april 2017tot en met 3 juni 2020
1 mei 2016 - 31 augustus 2017tot en met 4 november 2020

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst!!

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S.
Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

​Culturele activiteiten, ouderbijdrage, tandarts, rapportmap, Talentenschool

Foto's

Video's

Meer informatie