Nieuwsbrief januari 2017

 • Gemaakt op: 15-1-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Fotograaf:  

​​Beste ouder(s)/verzorger(s), 
De allerbeste wensen voor 2017! Een nieuw jaar vol met nieuwe uitdagingen. De school groeit en we merken dit aan de inschrijvingen van nieuwe leerlingen, maar ook aan de leuke en positieve reacties van u als ouder. Positieve feedback is altijd welkom en samen kunnen we de school groter maken en verbeteren.

De groepen 3-4-5 en 5/6 krijgen dit jaar nieuw meubilair. Op dit moment zijn alle kinderen 'ingemeten', zodat elk kind het juiste stoeltje krijgt om aan te zitten, daarnaast hebben  we in de gangen een nieuw ophangsysteem voor alle leuke werkjes die de kinderen maken in de klas. Kortom: een goede start van het nieuwe jaar!

Stand van zaken kindercampus/ BSO st. Lukas
Er komt een BSO (buitenschoolse opvang) in de school! We gaan hiervoor het lokaal naast groep 1/2 A inrichten, zodat we alles in school kunnen realiseren.

Uit de interessepeiling die we in november gehouden hebben is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een BSO in de school.  St. Lukas en Impuls zijn volop bezig met de voorbereidingen, het traject voor het verkrijgen van de nodige vergunningen is opgestart. We hopen zo snel mogelijk de datum van de feestelijke opening bekend te kunnen maken!

Met de ouders die aangegeven hebben interesse te hebben in de BSO wordt door Impuls contact opgenomen. Heeft u interesse en nog geen formulier ingevuld dan kunt u dit alsnog doen bij de directeur van de school.

De mogelijkheden voor het aanbieden van andere soorten van kinderopvang, bv hele dagopvang, wordt nog nader onderzocht. U ontvangt op korte termijn een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij Sebastiaan van Huet of Lotte van der Borg, wijkmanager Impuls.

CITO toetsen
Komende periode staat in het teken van de CITO toetsen. Het is belangrijk dat alle kinderen aanwezig zijn op school, omdat het voor ons moeilijk te organiseren is als een kind er niet is en een toets op een ander moment moet inhalen. Zou u hier rekening mee willen houden?

Thema-avond op 9 februari 2017 van 19.00-21.00u 
Heeft u deze avond al in uw agenda gezet?

Wij willen u nu alvast uitnodigen voor deze avond waarin wij ouders mee willen nemen in ons onderwijs. Onderwerpen die wij aan bod willen laten komen zijn: 
- Wat is nu goed taalonderwijs? En hoe geven wij dat vorm? 
- Wat is nu eigenlijk Dalton en dan met name in de kleutergroepen? 
- Wat is nu eigenlijk wereldburgerschap en hoe ga je om met de verschillende wereldreligies? 
- Verkeerseducatie op school. Hoe zetten wij dit in?
- Een tablet (IPad) of computer is leuk om spelletjes op te spelen of om filmpjes te kijken, maar hoe zetten wij dit in voor onze methode Blink.
- U kunt ook kennis maken met de directeur. Wat zijn de verwachtingen van de school en wat zou u hem willen vragen?

U krijgt de kans om in verschillende workshops meer te weten te komen over deze onderwerpen. U komt toch ook? 

We willen u vragen om uw naam op de intekenlijsten te schrijven, zodat wij alles goed kunnen voorbereiden. U vindt de intekenlijsten in de hal op de ramen naar het binnenplein. Geef u naam snel door, want vol = vol.

 Update: De leerlingen zijn vrij op de volgende dagen of tijden: 

 • dinsdag 17 januari 2017 i.v.m. een studiedag
 • donderdag 30 maart 2017 i.v.m. een studiedag
 • vrijdag 14 april i.v.m. Goede Vrijdag
 • maandag 17 april i.v.m. tweede Paasdag
 • vrijdag 5 mei i.v.m. bevrijdingsdag
 • donderdag 25 en vrijdag 26 mei i.v.m. Hemelvaart
 • maandag 5 juni i.v.m. tweede Pinksterdag
 • maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni i.v.m. lesvrije week voor de leerlingen
 • vrijdag 21 juli 2017 (laatste schooldag)
 • maandag 4 & dinsdag 5 september i.v.m het Offerfeest (let op: we starten het nieuwe schooljaar op woensdag 6 september).

Op de onze website (www.stlukasschool.nl) staat de meest recente jaarkalender, waarop belangrijke data staan voor het komend schooljaar.   

Aanmelden broertje of zusje 
Is er een broertje of zusje op komst, of is deze al geboren? Vergeet dan niet het kind op tijd aan te melden bij onze school. U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. Kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2014 en 30 april 2014 moeten voor 1 juni 2017 het aanmeldformulier van de gemeente inleveren bij ons (administratie).  

Communicatie  
Heeft u nog geen account voor Digiduif? Meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan. Bent u uw inlogcode kwijt, stuurt u dan een mail aan: stlukas.administratie@askoscholen.nl 

Ouderbijdrage
Denkt u eraan de bijdrage te betalen? We hebben nog niet van alle ouders de bijdrage ontvangen.

U betaalt €50,- per kind, maar heeft u drie kinderen of meer? Dan betaalt u voor het derde, vierde (etc.) kind €25,-. Dus voor een gezin met drie kinderen is de ouderbijdrage €125,-  per jaar (voor groep 1 t/m 7). Stroomt een kind in januari in, dan is ouderbijdrage €25,- 

 U kunt elke dag bij de balie terecht om de ouderbijdrage betalen of het bedrag van € 50,- overmaken op NL41 INGB 0668 759380 onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind.  Mocht u de bijdrage – om welke reden dan ook – niet kunnen betalen dan hoor ik dit graag. We kunnen samen bekijken wat voor (financiële) regeling we kunnen treffen. 

Open podium
Dit is verplaatst naar vrijdag 3 februari (i.p.v. 27 januari)

Facebook / Twitter
 
Heeft u de St. Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's, filmpjes en korte nieuwsberichten. 

Telefoonnummer 
Is uw (mail)adres of telefoonnummer veranderd? Geef dit door aan de administratie. U kunt hiervoor ook een mailtje sturen naar stlukas.info@askoscholen.nl.

Personeel 

 • Juf Carla & Juf Assia zijn weer volledig op school aanwezig. Dat is fijn voor hen en de school.
 • Juf Gerda is op dit moment ziek en zij wordt vervangen door meester Arjan en meester Bart.
 • Meester Remo werkt op maandag en dinsdag in groep 4b en op donderdag en vrijdag in groep 4a.
 • Juf Amal is geslaagd voor haar lerarenopleiding en zal juf Rosien (i.v.m. een knie operatie) gaan vervangen samen met juf Assia.

Dalton nieuws 
Op maandag 13 maart 2017 hebben we onze visitatie. Er zullen dan specialisten op school komen kijken of wij onszelf een echte Daltonschool mogen noemen. Komende studiedag gaan we de visitatie samen met het team verder voorbereiden. De visitatie commissie wil graag ook met ouders in gesprek over het Dalton onderwijs op de St. Lukasschool. Lijkt het u leuk om dit te gaan doen, dan kunt u zich opgeven bij juf Marieke of juf Soraya.

Afgelopen dinsdag waren er 20 ouders op de inloopochtend over de Daltonontwikkelingen op school. Samen hebben we gesproken over de Dalton kernwaarde 'eigen verantwoordelijkheid'. De ouders kregen daarna een rondleiding door leerlingen van groep 8 om deze kernwaarde in de school te onderzoeken en te bekijken.
Op dinsdag 14 februari is de volgende bijeenkomst om 09.00 uur in de koffiekamer waarin een de kernwaarde 'zelfstandigheid' centraal staat. Juf Marieke en juf Soraya verzorgen de bijeenkomst. U bent van harte welkom!

Gym nieuws

 • Gym plus is gestart. Op maandagmiddag voor groep 3 t/m de voorjaarsvakantie. Daarna zijn leerlingen van groep 4 aan de beurt. Meester Sjoerd zal de ouders op de hoogte stellen.
 • Er worden weer nieuwe naschoolse activiteiten georganiseerd. Volgende week zal meester Sjoerd de inschrijfbrief meegeven aan de kinderen.

Day a week school
Vrijdag 20 januari start de Day a Week School (DWS) in onze school. We hebben het hoeklokaal naast de IB kamer ingericht. De DWS biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.

De leerlingen komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De kinderen krijgen les van een leerkracht die haar specialisme heeft in het werken met deze getalenteerde kinderen.

Er zullen in eerste instantie drie leerlingen van de St. Lukas deel gaan nemen en er sluiten andere kinderen van andere scholen aan bij dit concept. Als school profiteren wij van deze nieuwe leerkracht in school. Wij krijgen wij een beter inzicht in de kenmerken van cognitief getalenteerde kinderen én kunnen deze leerlingen beter identificeren waarbij wij dat in eerste instantie niet hadden verwacht, de zogenaamde onderpresteerders.
Wij krijgen beter zicht op de specifieke risico's en problematiek die mee kunnen spelen bij meer- en hoogbegaafde leerlingen. Een overzicht van Day a Week School-lesinhouden en lesideeën worden gedeeld met ons, zodat er een documentatiecentrum ontstaat aan materiaal dat geschikt is voor cognitief talentvolle leerlingen. We kunnen zo beter het onderwijs afstemmen op de behoeften van de leerlingen. Kortom: een extra kwaliteitsimpuls voor de school.

Wilt u meer info over de Day a Week School bekijken, klik dan op de link: http://www.dayaweekschool.nl/

Met vriendelijke groet, 

Sebastiaan van Huet, directeur St. Lukasschool

P.S. As dinsdag zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag.

 

​BSO, CITO, Dalton, Thema-avond, DWS
Foto's

Video's

Meer informatie