Nieuwsbrief januari 2020

  • Gemaakt op: 10-1-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Amsterdam, januari 2020 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het jaar 2020 ligt voor ons. Allereerst de beste wensen voor iedereen! We gaan er samen weer een mooi en leerzaam jaar van maken.

Het nieuwe jaar start met goede voornemens. Een goed voornemen is er voor te zorgen dat uw kind(eren) op tijd in het lokaal aanwezig zijn. Dat betekent dus vóór de bel. Gelukkig komt het merendeel van de kinderen keurig op tijd. Maar het zijn vaak dezelfde kinderen en ouders, die te laat komen. Zij verstoren de les en dat is vervelend voor iedereen.

Het jaar is goed afgesloten met de kerstmarkt. De kinderen hebben hun eigengemaakte werkjes verkocht en de opbrengst voor Stichting Hartekind was € 1199,-. Een mooi bedrag en Stichting Hartekind is er blij mee.

Tijd voor een update van de Lukasschool.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Onderwijsstaking 30 & 31 januari 2020 'Van code rood naar acute nood'
We zien dat de spanning in scholen oploopt. Leerlingen worden naar huis gestuurd door lerarentekorten en de werkdruk van het overblijvende personeel loopt steeds hoger op. Bij de acties van maart 2019 spraken we al van code rood, inmiddels zijn we aangekomen bij daadwerkelijke noodsituaties.

Er is nog minstens € 2,1 miljard nodig. Want de kwaliteit van zowel PO als VO staan onder druk door achterblijvende salarissen, kortingen op de financiering en een torenhoge werkdruk. De Lukasschool zal deze dagen gesloten zijn. We danken u wederom voor uw steun en begrip.

CITO toetsen
Deze periode staat in het teken van afname van de CITO toetsen. De resultaten van de toetsen zullen eind februari zichtbaar zijn in het ouderportaal en zullen verwerkt worden in het rapport, dat op 28 februari meegegeven wordt aan u.

Koffiecollege CITO grafieken
Elk jaar voegen wij de CITO grafieken toe aan het rapport van de groepen 3 t/m 8. De intern begeleiders, Bianca Beimers en Marije Elderenbosch, geven graag uitleg over deze grafieken en wat het betekent.
Op woensdag 26 februari van 09.00-09.30 uur kunt onder het genot van een kopje koffie of thee uitleg krijgen in onze teamkamer. Noteer het vast in uw agenda.

Invallers gezocht!!
We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Elke leerling heeft ook een handig jaaroverzicht mee naar huis voor op de koelkast! Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u een exemplaar krijgen bij de administratie.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op: 3 februari, 30 maart, 18 mei en 8 juni.

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de secretaris (Jeffrey Nieuwenhuis) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor schooljaar (2019-2020)

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieMaandag 21 oktober 2019Vrijdag 25 oktober 2019
KerstvakantieVrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uurVrijdag 3 januari 2020
VoorjaarsvakantieMaandag 17 februari 2020Vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag + 2e PaasdagVrijdag 10 april 2020Maandag 13 april 2020
MeivakantieMaandag 27 april 2020Vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart + vrijdagDonderdag 21 mei 2020Vrijdag 22 mei 2020
2e PinksterdagMaandag 1 juni 2020Maandag 1 juni 2020
ZomervakantieDonderdag 2 juli 2020 vanaf 12.00 uurVrijdag 14 augustus 2020
   
Vrije dagen voor leerlingen (studiedag)

- studiedag 24 februari 2020

- studiedag 25 februari 2020
- studiedag 20 mei 2020

 

 

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2016tot en met 4 maart 2020
1 januari 2016 - 30 april 2017tot en met 3 juni 2020
1 mei 2016 - 31 augustus 2017tot en met 4 november 2020

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren.
Zij worden niet automatisch geplaatst!!

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

​Onderwijsstaking 30&31 janauri, invallers gezocht, cito toetsen, koffiecollega cito grafieken

Foto's

Video's

Meer informatie