Nieuwsbrief juli 2019

 • Gemaakt op: 3-7-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Amsterdam, juli 2019 

De allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar! Wat was het een mooi jaar en wat is het snel gegaan.

We hebben afgelopen jaar met z'n allen keihard gewerkt aan de Lukasschool. We zijn enorm gegroeid en daardoor kunnen we komend jaar starten met 18 groepen met veel extra ondersteuning (maar daarover later meer). We zijn nu écht zichtbaar in de wijk. Een school om trots op te zijn!

Op woensdag 10 juli is er de wisseldag (van 13.00-14.00u) waarin de kinderen kennis gaan maken met hun nieuwe leerkracht en lokaal voor het nieuwe schooljaar.

U ontvangt - vrijdagmiddag 5 juli - via Parro de nieuwe indeling van de leerkrachten van de groepen voor volgend schooljaar. Het is voor iedereen dan duidelijk welke juf en/of meester ze volgend schooljaar gaan krijgen. We hebben met alle betrokken leerkrachten, intern begeleiders en directie zeer zorgvuldig gekeken waar wij uw kind of kinderen hebben geplaatst. We vragen uw begrip voor onze keuze. Onze keuze staat vast.

Het is erg fijn dat wij onze indeling rond hebben in deze moeilijke tijd met het lerarentekort in Nederland!

Wij willen u hartelijk bedanken voor het vertrouwen in de school en wij kijken uit naar de eerste schooldag op maandag 26 augustus!

Tijd voor een update van de Lukasschool. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Ontwikkelingen op de Lukasschool
Volgend schooljaar hebben wij enkele leerkrachten vrij kunnen roosteren om mee te denken in de schoolorganisatie én om de professionele cultuur op de Lukasschool op een nog hoger plan te kunnen krijgen. Hierbij een kijkje in de plannen, die wij voor ogen hebben:

 • Meester Jeffrey zal zich als 'rekeninnovator' blijven richten op het rekenonderwijs van de Lukasschool;
 • De daltonontwikkeling houdt natuurlijk niet op en juf Marieke zal 1 dag in de week vrij geroosterd blijven om onze daltonplannen als 'daltoninnovator' verder te ontwikkelen;
 • Meer begaafdheid. Wat is dat nu precies en welke kinderen komen hiervoor in aanmerking? Juf Soraya zal 1 dag in de week als 'plusklasinnovator' verschillende groepjes leerlingen in haar eigen Plusklas meer verrijkingslessen blijven geven;
 • Meester Bart zal zich komend jaar op ICT en 21ste eeuwse vaardigheden gaan richten. Wat is nu nodig voor de Lukasschool en waarom willen wij dat voor onze leerlingen aanbieden? Meester Bart zal als vakleerkracht ICT & Techniek in zijn eigen lokaal ICT-les gaan geven aan de groepen 3 t/m 8 en ondersteunend ICT onderwijs geven in de groepen 1-2;
 • Juf Leanne zal komend schooljaar zich blijven richten op ons taalonderwijs en is hier voor 1 dag ambulant als 'taalinnovator'.
 • Komend jaar zijn de schooltijden aangepast, zodat wij op woensdagmiddag gericht kunnen werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. Voor de begeleiding van dit proces zijn er 4 schoolcoaches aangesteld, die samen met de directie en Stichting Leerkracht dit gaan doen. De schoolcoaches zijn: juf Joyce van Haeften, meester Jeffrey, juf Leanne en juf Marieke. Zij zijn op woensdagochtend vrij geroosterd om de woensdagmiddag voor te bereiden.

Kortom: we blijven vol in ontwikkeling!

Drie groepen 3

We hebben afgelopen jaar drie groepen 5 gehad en zoals bekend (bij ouders en leerlingen) worden komend jaar deze groepen weer samengevoegd worden tot twee groepen 6.
Komend jaar hebben we ervoor gekozen om drie kleinere groepen 3 te formeren om deze kinderen o.a. intensief taalonderwijs te geven. Deze drie groepen 3 zullen in het schooljaar 2020-2021 weer samengevoegd worden tot 2 groepen 4.

Betaling ouderbijdrage via de stadspas
Ook volgend jaar blijft het mogelijk om de ouderbijdrage te betalen met de stadspas. De gemeente heeft het voornemen om ook de ouderbijdrage te betalen van de stadspas 'zonder groene stip'. Dit is nog niet zeker, maar wij houden op de hoogte.

Deze extra gift van de Gemeente Amsterdam gaat niet af van uw budget scholierenvergoeding!

Meester en juffen dag
Op vrijdag 5 juli vieren alle meesters en juffen van de Lukasschool hun verjaardag. Alle kinderen krijgen een workshop in 'Boomwhackers' en u bent van harte uitgenodigd op het dakterras om te komen luisteren na wat de kinderen geleerd hebben. Zij geven nl. een concert. De deuren is open vanaf 11.30 uur

Het feest duurt tot 12.00 uur en daarna zijn de kinderen vrij en mogen opgehaald worden.

Gevonden voorwerpen
Het aantal kledingstukken dat in de 'gevonden voorwerpenmand' ligt groeit met de dag. Volgende week zullen we deze in de hal op de tafels uitspreiden en wilt u kijken of hier een kledingstuk van uw kind tussen vindt? De overgebleven kledingstukken zullen we daarna in de kledingbak doneren.

Invallers gezocht!!
We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Volgende week krijgen alle kinderen weer een handig jaaroverzicht mee voor op de koelkast thuis!

De schoolvakanties en de vrije dagen voor schooljaar (2019-2020)

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieMaandag 21 oktober 2019Vrijdag 25 oktober 2019
KerstvakantieVrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uurVrijdag 3 januari 2020
VoorjaarsvakantieMaandag 17 februari 2020Vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag + 2e PaasdagVrijdag 10 april 2020Maandag 13 april 2020
MeivakantieMaandag 27 april 2020Vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart + vrijdagDonderdag 21 mei 2020Vrijdag 22 mei 2020
2e PinksterdagMaandag 1 juni 2020Maandag 1 juni 2020
ZomervakantieDonderdag 2 juli 2020 vanaf 12.00 uurVrijdag 14 augustus 2020


De vrije dagen (voor leerlingen):
- studiedag donderdag 7 november 2019
- studiedag vrijdag 8 november 2019
- studiedag maandag 6 januari 2020
- studiedag 24 februari 2020
- studiedag 25 februari 2020
- studiedag 20 mei 2020

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op:

 • Maandag 7 oktober

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de secretaris (Jeffrey Nieuwenhuis) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2016tot en met 4 maart 2020
1 januari 2016 - 30 april 2017tot en met 3 juni 2020
1 mei 2016 - 31 augustus 2017tot en met 4 november 2020

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst!!


Met vriendelijke groet en een fijne vakantie, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool
P.S. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

Foto's

Video's

Meer informatie