Nieuwsbrief juli 2020

 • Gemaakt op: 26-6-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Beste ouder(s)/verzorger(s),


Hoe gaat het met u? We hopen dat het goed gaat met u en met uw dierbaren. Wij zijn blij om de kinderen weer in de school te mogen ontvangen. Bij deze ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wij willen u bedanken voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie!

Tijd voor een update.

Formatie 2020-2021
De formatie voor 2020-2021 is rond. U vindt de formatie hier.

De laatste woensdag van het schooljaar, woensdag 1 juli van 11.00 uur-12.00 uur, maken de kinderen van groep 3 tot en met groep 7 kennis met hun groep en de groepsleerkracht. Voor de kinderen die naar een volgende bouw gaan, is het altijd een spannend, maar mooi wenuurtje.

De kinderen van groep 1 maken, zodra de formatie bekend is, ook kennis met hun groepsleerkracht.

Kinderfysiotherapie
Wat een gek schooljaar is dit geweest voor iedereen. Omdat veel behandelingen niet door konden gaan hebben we besloten om de kinderfysiotherapie in de zomervakantie voort te zetten op de praktijk (Tussenmeer 90). Mocht u zich als ouder(s) zorgen maken over bijvoorbeeld het schrijven van uw kind of andere motorische klachten (knippen/kleuren/schrijven/veel vallen/onhandig in bewegen/pijnklachten), dan kunt u mij mailen voor het maken van een afspraak op: kinderfysiotherapie.tussenmeer@gmail.com.
Goed om te weten:

 • Kinderen tot 18 jaar hebben 18 behandelingen voor (kinder)fysiotherapie in de basisverzekering
 • Een verwijzing is NIET nodig.

Mail mij gerust voor vragen of voor het maken van een afspraak.

Overigens staan mijn collega's ook klaar voor volwassenen met klachten deze zomer.

Met vriendelijke groet,
Lotte van der Veek
Kinderfysiotherapeute MSc bij Tussenmeer fysiotherapie

Ouderbijdrage + schoolreisje
Het schoolreisje gaat dit schooljaar niet door, maar we gaan volgend schooljaar twee keer op schoolreisje! Vele ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep om de ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. Dank hiervoor.

Het is belangrijk dat u de bijdrage op tijd betaald. We wilden alle bijdragen vóór 1 juli 2020 binnen hebben, omdat van de bijdrage onder andere het schoolreisje (entree en busvervoer) betaald wordt. Dit is helaas niet gelukt en we hebben in kaart gebracht welke ouders nog moeten betalen.

Deze ouders ontvangen nog eenmalig een reminder per brief om te betalen en mocht de ouderbijdrage dan nog niet betaald worden dan zullen we besluiten dat uw kind niet mee kan op het schoolreisje.

Wat nu te doen? Uw kind kan elke dag contant de ouderbijdrage betalen bij de administratie of uw kind kan haar/zijn stadspas laten scannen. Daarnaast kunt u 's ochtends bij meester Sebastiaan - bij de voordeur - de stadspas laten scannen. Het zou zonde zijn om de bijdrage die op de stadspas staat te laten verlopen, dus laat uw pas scannen.

Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de Lukasschool, NL72 INGB 0668837101 (t.n.v Stg ASKO inz St Lukas) o.v.v. de naam, schooljaar 2019-2020 en de groep van uw kind.

Bent u financieel niet in staat om de bijdrage te betalen? Dan kunt u in overleg met ons een betalingsregeling treffen. U kunt altijd met ons contact opnemen.

Invallers gezocht!!
We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

 Ouder-Kind Adviseur
Graag wil ik mij als - nieuwe Ouder-Kind Adviseur - even voorstellen. Mijn naam is Miriam Boulahcen en ik ben 29 jaar. Ik kom uit Amsterdam en ik werk sinds mei als Ouder en Kind Adviseur bij het Ouder en Kind Team Osdorp. Daarnaast vervang ik t/m 21 september mijn collega Stefanie Stravers op de Lukasschool en ben ik daar elke maandagochtend werkzaam.

U kunt bij mij altijd terecht als u vragen heeft over uw kind of gezin. Hierbij kunt u denken aan vragen over opvoeding en opgroeien. U kunt ook bij mij terecht als u vragen heeft over moeilijkheden bij het leren of als het thuis even niet gaat. Samen kunnen wij dan kijken wat er nodig is voor u, uw kind en uw gezin. Praktisch zaken rondom aanvragen van een sportfonds loopt ook via mij.

Heeft u geen vragen maar wilt u gewoon even praten dan bent u ook van harte welkom!

U kunt mij ook altijd bellen, appen of mailen.
Telefoonnummer: 06 40 78 08 48
Email: m.boulahcen@oktamsterdam.nl

Personeel
Juf Kelly, juf Els, juf Tineke, juf Maya en juf Helianthe werken aan hun herstel, maar zijn voorlopig nog niet op school.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor schooljaar (2020-2021)

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieMaandag 12 oktober 2020Vrijdag 16 oktober 2020
KerstvakantieVrijdag 18 december 2020 vanaf 12.00 uurVrijdag 1 januari 2021
VoorjaarsvakantieMaandag 22 februari 2021Vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag + 2e PaasdagVrijdag 2 april 2021Maandag 5 april 2021
MeivakantieMaandag 26 april 2021Vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart Donderdag 13 mei 2021Donderdag 13 mei 2021
2e PinksterdagMaandag 24 mei 2021Maandag 24 mei 2021
ZomervakantieDonderdag 8 juli 2021 vanaf 12.00 uurVrijdag 20 augustus 2021


Studiedagen

- donderdag 12 november 2021
- vrijdag 13 november 2021
- maandag 4 januari 2021
- maandag 1 maart 2021
- dinsdag 2 maart 2021
- donderdag 1 april 2021

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar.

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de secretaris (Jeffrey Nieuwenhuis) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.
Het eerst volgende overleg is op: 14 september 2020.

Aanmelden broertje of zusje
 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019Inschrijven & intakegesprek Start vierjarigen 
1 september t/m 31 december 2017tot en met 4 maart 2021

do. 11 maart 2021;

15/16 maart bericht ouders

Maart t/m 15 april 2021Vanaf sept. 2021
1 januari t/m 30 april 2018tot en met 3 juni 2021

do. 10 juni 2021;

14/15 juni bericht ouders

Juni t/m 6 juli 2021Vanaf 1 jan. 2022
1 mei t/m 31 augustus 2018tot en met 4 november 2021

do. 11 nov. 2021

15/16 nov. bericht ouders

November t/m 18 december 2021

Vanaf 1 mei 2022

 

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst!!

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S. Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

​Formatie 2020-2021, kinderfysiotherapie, Ouder-Kind adviseur, ouderbijdrage, schoolvakanties

Foto's

Video's

Meer informatie