Nieuwsbrief maand juli 2017

 • Gemaakt op: 7-7-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar! Wat was het een mooi jaar en wat is het snel gegaan.
Ik weet mijn eerste schooldag op maandag 29 augustus 2016 nog goed te herinneren. Wat ben ik in een leuke school met fijne ouders, super leerlingen en een fantastisch team terecht gekomen. Erg fijn, dank jullie wel!

We hebben afgelopen jaar met z'n allen keihard gewerkt aan de Lukasschool. We zijn enorm gegroeid en daardoor kunnen we komend jaar starten met 16 groepen met veel extra ondersteuning (maar daarover later meer).

We hebben dit schooljaar veel nieuwe leerkrachten gekregen (meester Sjoerd, juf Ivana, juf Kelly, juf Amal, meester Remo en juf Joyce), maar we hebben ook afscheid genomen van juf Alison (die lekker aan het genieten is van haar vrije tijd).

De school heeft zich ontwikkeld tot een officiële daltonschool en er zijn veel vernieuwingen doorgevoerd. De groepen 3-4-5-6 hebben nieuw meubilair gekregen en picknickbanken in de hal. En wat vindt u van de nieuwe gevelletters en raambestickering op ons mooie gebouw? We zijn nu écht zichtbaar in de wijk. Een school om trots op te zijn!

Op woensdag 19 juli is er de wisseldag waarin de kinderen kennis gaan maken met hun nieuwe leerkracht en lokaal voor het nieuwe schooljaar. Afgelopen maandag 3 juli is de indeling voor de nieuwe groepen bekend gemaakt. Het is voor iedereen duidelijk welke juf en/of meester ze volgende schooljaar gaan krijgen.

Ik wil u hartelijk bedanken voor het vertrouwen in de school en ik kijk uit naar de eerste schooldag op woensdag 6 september!

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

 Met vriendelijke groet, namens het team en een hele fijne vakantie!

Sebastiaan van Huet, directeur Lukasschool

Ps. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met me maken. Ik maak graag tijd voor u.

Ouderportaal en openstellen CITO toetsen
Vanaf maandag 26 juni zijn de toetsresultaten beschikbaar gesteld in het ouderportaal. Het is daarvoor van belang dat u zich heeft aangemeld voor het ouderportaal.
U kunt pas inloggen als uw mailadres op school bekend is. Vele ouders hebben al in kunnen loggen, maar wij merken dat een groot deel van de ouders dit nog niet gedaan heeft. U kunt langs lopen bij de administratie om het juiste mailadres door te geven.
We zullen alle ouders die hun account nog niet geactiveerd hebben opnieuw een inlogcode sturen voor het ouderportaal én Parro (het nieuwe oudercommunicatie systeem dat Digiduif gaat vervangen).
Bij de balie ligt een handleiding klaar voor u met meer info voor het gebruik van het ouderportaal en Parro.


Whatsapp - Groepsapp

Een groepsapp voor ouders is erg handig voor het regelen van organisatorisch zaken. De klassen ouders beheren deze app en zorgen ervoor dat de app gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. We merken ook dat er op een negatieve manier in de app gecommuniceerd wordt over zaken die in school gebeuren. We hebben hier geen invloed op, maar willen wel kenbaar maken dat – om ruis te voorkomen – het écht onze voorkeur heeft om direct met de betrokken leerkracht of directie te communiceren als u een vraag heeft.

Meester en juffendag

Op vrijdag 14 juli vieren de meesters en juffen van de Lukasschool hun verjaardag! Het thema is feest en er zullen allerlei activiteiten georganiseerd worden door de leerkrachten en de ouderraad. De kinderen mogen verkleed naar school komen en we hebben nog hulp nodig. U kunt u hulp doorgeven bij de leerkracht. Deze feestelijke dag duurt tot 12.15 uur en daarna zijn de kinderen vrij!

Verhuizen?

Mocht u gaan verhuizen dan horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven bij de administratie of door een mail te sturen naar lukas.info@askoscholen.nl.

Dalton nieuws
 
Op de meester en juffendag ontvangen wij rond 09.30 uur de officiële licentie uit handen van de Nederlandse Dalton Vereniging. We zijn supertrots dat wij de licentie voor vijf jaar hebben gekregen.

Aanmelden broertje of zusje
 
Is er een broertje of zusje op komst, of is deze al geboren? Vergeet dan niet het kind op tijd aan te melden bij onze school. U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. Kinderen die geboren zijn tussen 1 mei en 31 augustus 2014 moeten voor 2 november 2017 het aanmeldformulier van de gemeente bij ons inleveren (administratie). 

Formatie

De formatie en groepsindeling is verspreid onder de ouders. We hebben met alle betrokken leerkrachten, intern begeleiders en directie zeer zorgvuldig gekeken waar wij uw kind of kinderen hebben geplaatst. We vragen uw begrip voor onze keuze. De keuze is tijdens de rapportgesprekken toegelicht door de huidige leerkracht.

We hebben komend jaar ook nieuwe leerkrachten in de school, nl.
- juf Joyce Oosterbroek. Zij heeft haar leraar-in-opleiding stage afgerond in groep 6/7 en gaat volgend jaar full time in groep 5b werken
- juf Fleur Busby. Zij gaat op donderdag om de week in groep 5a (naast meester Jeffrey) en in groep 8b (juf Rosien) werken
- juf Bianca Beimers. Zij is onze nieuwe intern begeleider voor de groep 1 t/m 4. Zij zal komend jaar 4 dagen komen werken

Daarnaast is juf Assia benoemd tot adjunct directeur. Zij zal drie ambulante taken uitvoeren en daarnaast lesgeven in groep 6 (naast meester Arjan).

Buitenschoolse opvang (BSO) Lukasschool - Impuls
Wij gaan open! De vergunningen zijn door de gemeente verleend. Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben wij onze eigen BSO (in samenwerking met Impuls) in school. Dit is ideaal voor elk kind, omdat er een duidelijke doorgaande lijn voor uw kind gecreëerd is.

De ouders die zich hebben opgegeven worden benaderd door de afdeling planning&plaatsing van onze partner, Impuls. We gaan hiervoor het lokaal achter groep 1/2 A gebruiken. Het is een fijn lokaal met een directe verbinding naar het plein en er kan binnendoor naar de gymzaal worden gelopen.
Heeft u zich wel opgegeven, maar hebt u nog niets gehoord van planning&plaatsing, loop dan even langs bij Sebastiaan. Hij zal de gegevens noteren en alles doorgeven. Mocht u gebruik willen maken van deze opvangmogelijkheid dan kunt u dit ook kenbaar maken bij hem. Wij hopen u te verwelkomen.
Bent u op zoek naar zomeropvang? Dit kan aangeboden worden op het Groeipaleis (Joop Woortmanplein 5, 1069 PT Amsterdam). U kunt via planning&plaatsing doorgeven of hier gebruik wilt maken van het zomeraanbod. Telnr 020 515 88 00.

Update: De leerlingen zijn vrij op de volgende dagen of tijden: 

 • vrijdag 14 juli vanaf 12.15 uur zijn de leerlingen vrij (na de meester en juffendag);
 • vrijdag 21 juli 2017 (laatste schooldag)
 • maandag 4 & dinsdag 5 september i.v.m. het Offerfeest (let op: we starten het nieuwe schooljaar op woensdag 6 september).

Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop belangrijke data staan voor het komend schooljaar.  

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar.
De nieuwe overleggen worden in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar bekend gemaakt.
Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail.

Mail: stlukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst. U kunt ze hier (via een link) vinden.

Facebook / Twitter
 / Parro
Heeft u de Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter of inmiddels al via Parro? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's, filmpjes en korte nieuwsberichten of we gaan zelfs 'live' (via Twitter) bij activiteiten. Een mooie mogelijkheid om toch 'live' aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een Open podium van uw kind(eren).

Personeel

 • Juf Gerda is weer op school. Zij staat op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in groep 7 en op maandag geeft zij ondersteuning aan kleine groepjes leerlingen.
 • Juf Els is ook weer terug, maar zij pakt het werk nog rustig op.
 • Juf Ivana is volledig terug in school!
 • Juf Kelly loopt inmiddels niet meer op krukken en ze gaat meer uren werken

Schakelklassen groep 3, 4, 5 en 6
Het is gelukt om via een subsidie van de gemeente Amsterdam onze schakelklas tijd te gaan uitbreiden. In het nieuwe schooljaar zullen de kinderen van de groepen 3 en 4 in de klas extra taalondersteuning krijgen van juf Kelly en juf Els.
De leerlingen van groep 5 & 6 zullen buiten de klas de ondersteuning krijgen van juf Ivana en juf Leanne.

De schakelklas is bedoeld voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal. Het doel van de schakelklas is om door het aanbieden van intensief taalonderwijs taalachterstanden te verminderen en zo een beter verloop van de schoolloopbaan te realiseren. Doordat er in een kleine groep (max 14 leerlingen) gewerkt wordt kan er intensief geleerd worden van en met elkaar.

De ouders van potentiele schakelklas leerlingen in groep 5 en 6 zijn op de hoogte gebracht tijdens het rapportgesprek en ontvangen nog meer informatie komende week.

Samenwerking Talentenschool – Leerlab Lukasschool
We zijn zeer blij om u te melden dat nauw gaan samenwerken met 'De Talentenschool'.
De Talentenschool verzorgt in de periode oktober 2017 tot januari 2018 acht groepen in het kader van de Buitenschoolse Taal- en Leesmethode "Taal is Leuk!". Als eerste komen 16 leerlingen uit de groepen 3,4 en 7,8 aanbod. Er zijn dus 32 plekkenEn in de periode van januari 2018 tot en met juli 2018 wederom acht groepen. Dit hele project (16 groepen) wordt herhaald in het schooljaar 2018–2019. De Talentenschool staat garant voor een kwalitatief hoogwaardige methode ter versterking van het taal-en leesplezier van leerlingen van alle verschillende groepen van de basisschool. De buitenschoolsemethode van De Talentenschool kent een doorlopende leerlijn, waardoor de leerlingen in verschillende  groepen de lessen van De Talentenschool achter elkaar kunnen worden gevolgd.         

Juf Assia is komend schooljaar 'coördinator leerlab' en zij zal in het nieuwe jaar meer informatie geven over de inzet van het leerlab en hoe eventueel uw kind hiervoor in aanmerking kan komen. We willen wel melden dat er per kind – uit de groepen 3 t/m 8 een eigen bijdrage van €30,- gevraagd zal worden voor deelname. De bijdrage voor de kinderen van groep 1-2 die onder schooltijd deelnemen aan De Talentenschool zijn voor school.

planning leerlab.jpg

Ontwikkelingen op de Lukasschool
Komend schooljaar hebben wij enkele leerkrachten vrij kunnen roosteren om mee te denken in de schoolorganisatie én om de professionele cultuur op de Lukasschool op een nog hoger plan te kunnen krijgen. Hierbij een kijkje in de plannen, die wij voor ogen hebben:

 • Meester Jeffrey zal als 'rekeninnovator' zich gaan richten op het rekenonderwijs van de Lukasschool;
 • Hoe maak je nu je ideale les? Dit gaan volgend schooljaar juf Lisa en juf Rosien onderzoeken als nieuwe 'Lesson study innovatoren';
 • De daltonontwikkeling houdt natuurlijk niet op en juf Marieke zal 1 dag in de week vrij geroosterd worden om onze daltonplannen als 'daltoninnovator' verder te ontwikkelen;
 • Meer- en hoogbegaafdheid. Wat is dat nu precies en welke kinderen komen hiervoor in aanmerking? Juf Soraya zal 1 dag in de week als 'plusklasinnovator' verschillende groepjes leerlingen in haar eigen plusklas meer verrijkingslessen geven.
 • Meester Bart zal zich komend jaar op ICT en 21ste eeuwse vaardigheden gaan richten. Wat is nu nodig voor de Lukasschool en waarom willen wij dat voor onze leerlingen aanbieden? Meester Bart zal komend jaar de OICT opleiding (onderwijskundig ict'er) gaan volgen.
 • Juf Ivana is dit jaar al gestart met het schrijven een taalbeleidsplan voor de Lukasschool. Zij zal dit komend schooljaar verder gaan vormgeven in de praktijk als 'taalinnovator'.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor volgende schooljaar (2017-2018)

 de eerste dagde laatste dag
herfstvakantie21 oktober 201729 oktober 2017
kerstvakantie22 december 2017 vanaf 12.00 uur7 januari 2018
voorjaarsvakantie22 februari 20184 maart 2018
Pasen30 maart 20183 april 2018
mei vakantie27 april 201813 mei 2018
Pinksteren maandag 21 mei 2018maandag 21 mei 2018
zomervakantie20 juli 20182 september 2018


De vrije dagen (voor leerlingen):

- studiedag maandag 4 september 2017
- studiedag dinsdag 5 september 2017
- studiedag vrijdag 20 oktober 2017
- studiedag donderdag 22 februari 2018
- studiedag vrijdag 23 februari 2018
- studiedag dinsdag 3 april 2018
- studiedag donderdag 14 juni 2018
- studiedag vrijdag 15 juni 2018

​Ontwikkelingen Lukasschool, formatie, Whatsapp-groepsapp, aanbod talentenschool, schakelklassen, innovatoren

Foto's

Video's

Meer informatie