Nieuwsbrief maand juni

 • Gemaakt op: 5-6-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We gaan de laatste zeven weken van dit schooljaar in! De kinderen hebben op dit moment nog hun CITO toetsen, er komt nog een meester en juffendag aan op 14 juli en de afscheidsavond voor de leerlingen van groep 8 die op dinsdag 18 juli de school 'uitgegooid' gaan worden. Op woensdag 19 juli is er de wisseldag waarin de kinderen kennis gaan maken met hun nieuwe leerkracht en lokaal voor het nieuwe schooljaar. Op maandag 3 juli zal de indeling voor de nieuwe groepen bekend worden gemaakt. Het is dan voor iedereen duidelijk welke juf en/of meester ze volgende schooljaar gaan krijgen.
Goed om nu al te melden is dat we volgend jaar naar 16 groepen gaan (we hebben er nu 13). We krijgen vier groepen 1/2 en daarna twee groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8. In totaal dus 16 groepen. De groepen worden kleiner qua leerlingaantal (geen 30 leerlingen meer in een groep) en dit betekent nog meer aandacht voor uw kind(eren).
Er ontstaat wel ruimte voor het aannemen van zij-instromers.

De huidige combinatiegroepen (groep 5/6 en 6/7) en de groepen 5 en 7 zullen opnieuw worden verdeeld. Er vindt dus in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) een herverdeling plaats. We gaan uiteraard zorgvuldig met deze verdeling om en de komende periode zullen de huidige leerkrachten, intern begeleiders en directie gaan overleggen welk kind in welke groep komt. Op 3 juli zal de verdeling van de leerlingen bekend worden gemaakt.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Ouderportaal en openstellen CITO toetsen

De kinderen hebben al enkele CITO toetsen gemaakt en de laatste toetsen zullen voor vrijdag 16 juni worden afgenomen. De leerkrachten zullen in de lesvrije week de toetsen invoeren in het administratiesysteem, Parnassys. Vanaf maandag 26 juni zullen de toetsresultaten beschikbaar zijn in het ouderportaal. Het is daarvoor van belang dat u zich hebt aangemeld voor het ouderportaal.

U kunt pas inloggen als uw mailadres op school bekend is. Vele ouders hebben al in kunnen loggen, maar wij merken dat een groot deel van de ouders dit nog niet gedaan heeft. U kunt langs lopen bij de administratie om het juiste mailadres door te geven.

We zullen alle ouders die hun account nog niet geactiveerd hebben opnieuw een inlogcode sturen voor het ouderportaal én Parro (het nieuwe oudercommunicatie systeem dat Digiduif gaat vervangen).

Mocht u vragen hebben of meer info willen hebben dan is er op maandag 12 juni van 09.00-10.00 uur in de koffiekamer een uitleg over het ouderportaal én Parro .

Bij de balie ligt een handleiding klaar voor u met meer info voor het gebruik van het ouderportaal en Parro.

Adviezen voortgezet onderwijs

Groep 7 heeft gaat de voorlopige adviezen, in juni ontvangen. Voor groep 8 is de doorstroom naar het voortgezet onderwijs afgerond. Na de uitslagen van de Eindcito blijkt ons advies dit schooljaar wederom passend. Een aantal kinderen heeft iets hoger en een aantal kinderen heeft iets lager gescoord. Bij een lagere score blijft het advies ongewijzigd, bij een hogere score in de meeste gevallen ook. Een enkele keer wordt het advies na een heroverweging in een gesprek met ouders opgehoogd.  De adviezen (voorlopig in groep 7 en definitief advies in groep 8) komen tot stand door samen met intern begeleider, de schoolleiding en de groepsleerkrachten te kijken naar het functioneren van de kinderen op allerlei gebieden gedurende hun schoolloopbaan. De Cito scores worden meegenomen in dit advies vanaf groep 6.

Meester en juffendag

Op vrijdag 14 juli vieren de meesters en juffen van de Lukasschool hun verjaardag! Het thema is feest en er zullen allerlei activiteiten georganiseerd worden door de leerkrachten en de ouderraad. Deze dag duurt tot 12.15 uur en daarna zijn de kinderen vrij!

Verhuizen?

Mocht u gaan verhuizen dan horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven bij de administratie of door een mail te sturen naar stlukas.info@askoscholen.nl.

Dalton nieuws
 
Wij hebben de officiële dalton licentie gekregen van de Nederlandse Dalton Vereniging! Super nieuws natuurlijk en wij zijn nu aan het kijken wanneer we het feestje gaan vieren met z'n allen. Wordt vervolgd!

Aanmelden broertje of zusje
 
Is er een broertje of zusje op komst, of is deze al geboren? Vergeet dan niet het kind op tijd aan te melden bij onze school. U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. Kinderen die geboren zijn tussen 1 mei en 31 augustus 2014 moeten voor 2 november 2017 het aanmeldformulier van de gemeente inleveren bij ons (administratie). 

Wat vind jij gezond voor jouw kind?
En is dat ook eigenlijk wel zo gezond?

Wat is een gezonde broodkeuze?
- Bruin en volkoren, dat zijn de gezondste keuzes!  Deze broden bevatten de meeste voedingsstoffen en vezels.
- Bruin brood is soms gewoon gekleurd wit brood,  check daarom het etiket.
- De gezondste broden bevatten minimaal 4,5 gram vezel per 100 gram brood. Op het etiket hiernaast zie je dat dit brood 4,5 gram vezel per 100 gram brood bevat. Een prima keuze dus!
- 'Volkorenbrood' is een beschermde term; met dit brood zit je zeker weten goed qua vezels & voedingsstoffen.
- Kies je meestal voor gezond, dan creëer je ook ruimte voor een keertje iets anders lekkers, zoals een wit bolletje.

Wat is gezond broodbeleg?

- Het belangrijkste bij broodbeleg is variëren en dun beleggen. 
- Kies elke boterham iets anders, en wissel hartig af met zoet.
- Hartig broodbeleg bevat veel goede voedingsstoffen, maar vaak ook veel zout. En dat is niet gezond voor een kind. Zoet beleg levert vaak weinig voedingsstoffen, maar ook weinig zout en helpt zo de zoutinname te beperken.
- Pimp die hartige boterham eens met groente; plakjes tomaat, schijfjes komkommer of reepjes paprika.
- Beleg ook eens met plakjes fruit, gekookt ei of een noten-, groente- of zuivelspread.

Drankjes en suiker, hoe zit dat?
- Limo, (dik)sap, en chocolademelk: allemaal superzoete drankjes die vaak veel suiker bevatten.
- Veel suiker kan bijdragen aan overgewicht, maar ook aan het krijgen van gaatjes.
- Ongezoete drankjes, zoals water, (lauwe) slappe thee, melk en karnemelk zijn de gezondste drankjes voor kinderen ouder dan 1 jaar en schaden de tanden niet.
- Drinkt je kind graag limo of sap? Tip: verdun de sap of limo dan met veel water.

Goed om nog een keer te melden is dat de kinderen op de Lukasschool alleen maar water en melk drinken. De kinderen krijgen een waterbidon van de leerkracht. Heeft uw kind geen bidon? Vraag de leerkracht om een nieuwe bidon.

Formatie

De formatie voor volgend schooljaar is bijna rond. Op maandag 3 juli ontvangen de kinderen het overzicht en weet iedereen in welke groep hij komt en welke meester en/of juf hij krijgt.

Verlof Suikerfeest

Suikerfeest is  voor de Turkse gemeenschap op zondag 25 juni en de Marokkaanse gemeenschap op maandag 26 of dinsdag 27 juni.

De Marokkaanse gemeenschap houdt rekening met de stand van de maan, zij weten pas een paar dagen voor het Suikerfeest op welke dag de exacte datum is. Bij elke groep een intekenlijst waarop u kunt aangeven of u verlof voor uw kind wilt. U hoeft voor het Suikerfeest geen officieel verlofformulier in te vullen. Mocht uw kind wel op school komen dan is dat geen probleem. We geven deze dag gewoon les aan de kinderen die aanwezig zijn.

Buitenschoolse opvang (BSO) Lukasschool - Impuls

Wij gaan open! De vergunningen zijn door de gemeente verleend. Volgende week zijn de vervolgafspraken met Impuls en de Lukasschool en zullen wij u op de hoogte brengen van de openingsdatum.

De ouders die zich hebben opgegeven worden benaderd door de afdeling planning&plaatsing van onze partner, Impuls. We gaan hiervoor het lokaal achter groep 1/2 A gebruiken. Het is een fijn lokaal met een directe verbinding naar het plein en er kan binnendoor naar de gymzaal worden gelopen. Heeft u zich wel opgegeven, maar hebt u nog niets gehoord van planning&plaatsing, loop dan even langs bij Sebastiaan. Hij zal de gegevens noteren en alles doorgeven. Mocht u gebruik willen maken van deze opvangmogelijkheid dan kunt u dit ook kenbaar maken bij hem. Wij hopen u te verwelkomen.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar.
Het laatste overleg van dit jaar is op woensdag 14 juni.
Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail.

Mail: stlukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst. U kunt ze hier (via een link) vinden.

Update: De leerlingen zijn vrij op de volgende dagen of tijden: 

 • maandag 5 juni i.v.m. tweede Pinksterdag
 • maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni i.v.m. lesvrije week voor de leerlingen
 • vrijdag 14 juli vanaf 12.15 uur zijn de leerlingen vrij (na de meester en juffendag);
 • vrijdag 21 juli 2017 (laatste schooldag)
 • maandag 4 & dinsdag 5 september i.v.m. het Offerfeest (let op: we starten het nieuwe schooljaar op woensdag 6 september).

Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop belangrijke data staan voor het komend schooljaar.  

Facebook / Twitter
 / Parro
Heeft u de Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter of inmiddels al via Parro? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's, filmpjes en korte nieuwsberichten of we gaan zelfs 'live' (via Twitter) bij activiteiten. Een mooie mogelijkheid om toch 'live' aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een Open podium van uw kind(eren).

Personeel

 • Juf Gerda is weer op school. Zij staat op donderdag en vrijdag in groep 7 en de andere dagen geeft zij ondersteuning aan kleine groepjes leerlingen.
 • Juf Els is ook weer terug, maar zij pakt het werk nog rustig op.
 • Juf Ivana gaat de komende periode op maandag – woensdag – vrijdag halve dagen werken in de schakelklas.
 • Juf Kelly loopt nog op krukken door de school en ze werkt momenteel halve dagen

De schoolvakanties en de vrije dagen voor volgende schooljaar (2017-2018)

 de eerste dagde laatste dag
herfstvakantie21 oktober 201729 oktober 2017
kerstvakantie22 december 2017 vanaf 12.00 uur7 januari 2018
voorjaarsvakantie22 februari 20184 maart 2018
Pasen30 maart 20183 april 2018
mei vakantie27 april 201813 mei 2018
Pinksteren maandag 21 mei 2018maandag 21 mei 2018
zomervakantie20 juli 20182 september 2018


De vrije dagen (voor leerlingen):

- studiedag maandag 4 september 2017
- studiedag dinsdag 5 september 2017
- studiedag vrijdag 20 oktober 2017
- studiedag donderdag 22 februari 2018
- studiedag vrijdag 23 februari 2018
- studiedag dinsdag 3 april 2018
- studiedag donderdag 14 juni 2018
- studiedag vrijdag 15 juni 2018

Met vriendelijke groet, namens het team
Sebastiaan van Huet, directeur Lukasschool

Ps. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met me maken. Ik maak graag tijd voor u.

Groei van de school & beschikbare plekken voor nieuwe leerlingen, ouderportaal, dalton, gezonde school, BSO

Foto's

Video's

Meer informatie