Nieuwsbrief maart 2017

 • Gemaakt op: 3-3-2017 09:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Fotograaf:  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De voorjaarsvakantie ligt alweer een week achter ons. Wat gaat de tijd snel. Het gaat super goed met de school. We krijgen (heel) veel aanmeldingen binnen van nieuwe leerlingen, maar ook van 'zij-instromers' die verhuizen naar Osdorp en graag op de St. Lukasschool willen komen. Het is fijn om te merken dat we in de wijk een positieve uitstraling hebben. Daar werken we met z'n allen elke dag aan.

Volgende week starten de rapportgesprekken op verschillende momenten na schooltijd. Samen gaan we de ontwikkeling van uw kind bespreken.
De kinderen uit groep 8 hebben hun definitieve advies gekregen. Toch altijd een spannend moment. De leerlingen en ouders zijn druk bezig geweest met het bezoeken van middelbare scholen. Een niet eenvoudige klus in Amsterdam, want het is geen uitzondering om meer dan 8 scholen te moeten bezoeken.

Komende periode maken de kinderen kennis en gaan met elkaar in gesprek over de godsdienst: hindoeïsme, die dit jaar centraal staat bij ons op school. Juf Melissa van de ASKO (ons schoolbestuur) heeft verschillende attributen bij zich, waardoor het gesprek soepel verloopt. We dringen niets op, maar dit past goed bij het kennismaken met de verschillende geloven die er zijn in de wereld. Zo leer je begrip te hebben/krijgen voor andere geloven.

Heeft u het nieuwe meubilair al gezien in de groepen 3-4-5 en 5/6? We zijn er erg blij mee en het geeft een mooie uitstraling in de groepen.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Dalton nieuws 
Wij hebben onze proefvisitatie gehad. Een collega (directeur) van een andere ASKO school, Leonie den Hartog heeft onze school bezocht met haar daltoncoördinator en gekeken waar wij staan. Het was voor ons de ideale mogelijkheid om ons daltondonderwijs te toetsen ter voorbereiding op onze 'echte' visitatie. We zijn de laatste puntjes op de "i' aan het zetten en maandag 13 maart is het zover! Een visitatieteam van de Nederlandse Dalton vereniging zal de hele dag onze school bezoeken en de met het team, leerlingen, het bestuur en enkele ouders in gesprek gaan. Spannend allemaal, maar we zijn er klaar voor!

We organiseren regelmatig daltonochtenden voor ouders. Op dinsdag 4 april is de volgende ouder bijeenkomst om 09.00 uur in de koffiekamer waarin de kernwaarde 'effectiviteit' centraal staat. Juf Marieke en juf Soraya verzorgen de bijeenkomst. U bent van harte welkom!

Gym nieuws
- Er zijn weer veel naschoolse activiteiten georganiseerd door meester Sjoerd. Het liep storm bij de inschrijvingen. We zullen u tijdig voor de laatste periode op de hoogte stellen wat het aanbod is.
- De groepen 1/2  gymmen nu ook bij meester Sjoerd in de grote gymzaal. Ze vinden het erg leuk en spannend en meester Sjoerd heeft elke gymles twee twee leerlingen van groep 3 als assistent. Zij mogen 'hulpgymmeester of hulpgymjuf' zijn bij deze gymlessen. Erg leerzaam en leuk voor hen.
- Gymplus start voor de geselecteerde leerlingen van groep 4 op maandag 13 maart. Meer info krijgen de ouders via meester Sjoerd.

Gratis digitale prentenboeken
Op www.leesmevoor.nl kun je samen met je kind digitale prentenboeken (voor)lezen. Voorlezen is erg belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarom hebben schrijvers en illustratoren uit het hele land hun talenten gebundeld om u gratis voorleesverhalen aan te bieden. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat een goed geanimeerd voorleesverhaal kinderen sneller begrippen laat leren. Ideaal voor ouders die willen voorlezen, maar de taal nog niet beheersen (én u leert er zelf ook van). We hopen u net zo enthousiast te maken als dat wij zijn. Veel plezier!

Op Gezonde Tour
Op Gezonde Tour is een programma waar actieve ouders en bewoners zich als ambassadeurs inzetten om een gezonde leefstijl bij andere ouders of kinderen te stimuleren.  De ambassadeurs nemen deel aan vijf leuke workshops, waarin zij kennis krijgen over een gezonde leefstijl, samen een visie voor de buurt ontwikkelen en verschillende gezonde acties voor de buurt bedenken en uitvoeren. Tijdens de laatste bijeenkomst ontvangen de ambassadeurs een certificaat. De ambassadeurs blijven actief in hun buurt, zo geven zij bijvoorbeeld workshops of bieden gezonde catering aan. Meer info vindt u hier: Flyer_Op Gezonde Tour.pdf

Sportdag nieuwe stijl: Koningssportdag
Nieuw dit jaar is, dat meester Sjoerd de sportdag voor groep 1 t/m 8 organiseert op dezelfde dag, nl. op vrijdag 21 april. Deze dag valt samen met de landelijke Koningsspelen waarbij veel scholen in Nederland (ter ere van de verjaardag van onze koning) hun sportdag organiseren.

De sportdag is op de velden van voetbalvereniging DCG en we gaan er met alle kinderen en hulpouders een mooie dag van maken.
We sluiten de sportdag dit jaar af met een gezamenlijke sportieve lunch en we zullen gaan dansen op het nieuwe koningsspelen lied, OKIDO van Kinderen voor Kinderen. Er is elk jaar zelfs een speciaal Koningsspelen dansje.
Meer info volgt binnenkort via meester Sjoerd, maar zet de dag vast in uw agenda, want wij hebben veel hulp nodig deze dag.

Ouderbijdrage en schoolreisje groep 1 t/m 7
Denkt u eraan de bijdrage te betalen? We vinden het erg jammer dat we nog steeds niet van alle ouders de bijdrage hebben ontvangen.

U betaalt €50,- per kind, maar heeft u drie kinderen of meer? Dan betaalt u voor het derde, vierde (etc.) kind €25,-. Dus voor een gezin met drie kinderen is de ouderbijdrage €125,- per jaar (voor groep 1 t/m 7). Stroomt een kind in januari in, dan is ouderbijdrage €25,- 

U kunt elke dag bij de balie terecht om de ouderbijdrage betalen of het bedrag van € 50,- overmaken op NL41 INGB 0668 759380 onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind.  Mocht u de bijdrage – om welke reden dan ook – niet kunnen betalen dan hoor ik dit graag. We kunnen samen bekijken wat voor (financiële) regeling we kunnen treffen. 

Op dinsdag 18 april zijn alle schoolreisjes gepland voor groep 1 t/m 7.
Dit schooljaar hebben wij een reservering geplaatst voor de groepen 5 t/m 7 bij attractiepark Walibi en voor de groepen 1 t/m 4 attractiepark Drievliet. We hebben ook een optie uitstaan bij Drievliet om met groep 1 t/m 7 te gaan. Drievliet is dan bereid om maximaal 500 mensen toe te laten op deze dag en we hebben dan het park nagenoeg alleen voor ons.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om de ouderbijdrage voor vrijdag 10 maart te betalen. 
We willen nogmaals melden dat het niet betalen van de ouderbijdrage inhoud dat uw kind(eren) niet mee kunnen op het schoolreisje!

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar.
De overlegdata zijn: woensdag 12 april, woensdag 17 mei en woensdag 14 juni.
Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail.
Mail: stlukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst. U kunt ze hier (via een link) vinden.

Update: stand van zaken kindercampus/BSO st. Lukas
Zoals u weet komt er een BSO (buitenschoolse opvang) in de school! We gaan hiervoor het lokaal naast groep 1/2 A inrichten, zodat we alles in school kunnen realiseren.

Het traject voor het verkrijgen van de nodige vergunningen is vol in gang gezet, maar dat heeft zijn tijd nodig. We hopen (echt) op 1 mei 2017  de feestelijke opening te hebben van onze eigen BSO.

Heeft u interesse en nog geen formulier ingevuld dan kunt u dit alsnog doen bij de directeur van de school.

De mogelijkheden voor het aanbieden van andere soorten van kinderopvang, bv hele of halve dagopvang of een combinatie ervan, wordt nog nader onderzocht. Heeft u een idee of wens dan kunt het doorgeven.

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht bij Sebastiaan van Huet of Lotte van der Borg, wijkmanager Impuls.

Terugblik thema-avond van 9 februari 2017
We hebben een goede eerste thema-avond gehad met kwalitatieve goede onderwerpen. De opkomst was redelijk al hadden wij meer ouders verwacht. Veel ouders hadden zich ingeschreven, maar niet iedereen is gekomen (en hadden zich niet afgemeld).

Dit vinden wij erg jammer, omdat deze avond juist bedoeld was voor u om een kijkje te komen nemen in de school. We willen in de toekomst nog een keer een thema-avond ter inspiratie voor u organiseren en hopen dan op een grotere opkomst.

Update: De leerlingen zijn vrij op de volgende dagen of tijden: 

 • donderdag 30 maart 2017 i.v.m. een studiedag
 • vrijdag 14 april i.v.m. Goede Vrijdag
 • maandag 17 april i.v.m. tweede Paasdag
 • vrijdag 5 mei i.v.m. Bevrijdingsdag
 • donderdag 25 en vrijdag 26 mei i.v.m. Hemelvaart
 • maandag 5 juni i.v.m. tweede Pinksterdag
 • maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni i.v.m. lesvrije week voor de leerlingen
 • vrijdag 21 juli 2017 (laatste schooldag)
 • maandag 4 & dinsdag 5 september i.v.m. het Offerfeest (let op: we starten het nieuwe schooljaar op woensdag 6 september).

Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop belangrijke data staan voor het komend schooljaar.   

Aanmelden broertje of zusje 
Is er een broertje of zusje op komst, of is deze al geboren? Vergeet dan niet het kind op tijd aan te melden bij onze school. U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. Kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2014 en 30 april 2014 moeten voor 1 juni 2017 het aanmeldformulier van de gemeente inleveren bij ons (administratie).  

Facebook / Twitter 
Heeft u de St. Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's, filmpjes en korte nieuwsberichten of we gaan zelfs 'live' (via Twitter) bij activiteiten. Een mooie mogelijkheid om toch 'live' aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een Open podium van uw kind(eren).

Telefoonnummer
 
Is uw (mail)adres of telefoonnummer veranderd? Geef dit door aan de administratie. U kunt hiervoor ook een mailtje sturen naar stlukas.info@askoscholen.nl of even langs lopen bij de balie. Het is voor ons belangrijk dat wij bijvoorbeeld in het geval van nood het juiste nummer hebben.

Personeel
- Juf Martine (groep 1-2 C) is geopereerd aan haar heup en de operatie is geslaagd! Juf Martine wordt vervangen door juf Carla. We streven er naar dat juf Martine in april weer aan het werk is.
- Met juf Gerda gaat het iets beter, maar voorlopig komt zij nog niet terug. Meester Bart en meester Arjan blijven met veel plezier de groep 7 draaien.
- Juf Rosien (groep 8) is geopereerd aan haar knie en zal de komende periode weer iets meer in school te zien zijn. Juf Amal en juf Assia vervangen haar tot in ieder geval de meivakantie.
- Juf Ayfer (1ste jaars stagiaire IPABO) is gestart op dinsdag bij juf Pauline.
- Juf Lisa (IB'er) is weer terug van haar verlof. Juf Renneke heeft haar goed vervangen en zal tot de meivakantie nog enkele momenten in school aanwezig zijn voor de overdracht aan juf Lisa.
- Juf Sabine (IB'er) zal tot de zomervakantie bij ons op school werken en juf Mascha en juf Lisa ondersteunen in IB werkzaamheden.

Communicatie  
Heeft u nog geen account voor Digiduif? Meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan. Bent u uw inlogcode kwijt, stuurt u dan een mail aan: stlukas.administratie@askoscholen.nl 

Wat brengt de toekomst qua communicatie?
Scholen houden de gegevens van leerlingen bij in een leerlingvolgsysteem. Dat is in de wet zo geregeld. Onze school gebruikt hiervoor het systeem van ParnasSys. Het gaat om administratieve gegevens en informatie over de ontwikkeling van leerlingen. ParnasSys heeft een extra functionaliteit, namelijk het ouderportaal en daaraan gekoppelde app 'Parro'.
In het ouderportaal (of app) van ParnasSys kunnen ouders de informatie over hun kind inzien. Wij vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun kind. Daarom zijn er gedurende het schooljaar verschillende gesprekken met de leerkracht (en) van uw kind gepland. Dat verandert niet. De informatie in het ouderportaal is extra. U heeft hiermee steeds een actueel overzicht van de vorderingen van uw kind. U kunt via het ouderportal van ParnasSys – uiteindelijk - inzage krijgen in de CITO toets resultaten van hun eigen kind.

Met het ouderportal kunt u nu vooraf thuis deze gegevens bekijken, om u zodoende voor te bereiden op het rapportgesprek. Daarnaast kunt u de absenties bekijken van uw kind.

Het emailadres dat nodig is om als ouders in te kunnen loggen in het portal gaan wij ook gebruiken om digitaal met ouders te communiceren. We zullen o.a. de nieuwsbrief digitaal verspreiden. Belangrijke informatie kan zo snel doorgegeven worden. Ouders kunnen zo ook vlot reageren.

We zullen u binnenkort in een aparte nieuwsbrief informeren over het ouderportaal. We zullen – dit schooljaar - ook DigiDuif blijven inzetten en de berichten dubbel versturen. Na de zomervakantie is alle communicatie via ParnasSys.

De Stadspas kidsgids 2016-2017
Speciaal voor jou. In deze gids staan gave, leuke en avontuurlijke dingen om te doen. Bijvoorbeeld een maandabonnement voor een sportschool, een dans- of muziekcursus, een workshop 3D-printen of filmmaken. Met de Stadspas krijg je heel veel korting en soms is een activiteit of uitstapje zelfs gratis. Er staan meer dan 87 leuke dingen in de gids. Er zijn zelfs leuke aanbiedingen voor allerkleinsten. Deze vind je in de  speciale categorie baby & peuter. Wil je de gids bekijken? Klik hier: Stadspas kidsgids 2016-2017.pdf

En dan nog even dit…
Omdat we graag op tijd willen (en moeten) beginnen is het belangrijk dat u ook op tijd afscheid neemt. Om 08.35 uur gaat de eerste bel en gaan de deuren van de school open. Om 08.45 uur gaat de tweede bel, het signaal dat u afscheid moet nemen, want we starten met de les. Met name in de onderbouw zien we toch nog heel veel ouders die moeite hebben om op tijd afscheid te nemen.   Het betekent ook dat de kinderen om 08.45 uur in de klas moeten zijn. Dus niet nog onderweg naar de klas, maar in de klas. Zou u hier op willen letten?

Met vriendelijke groet, 

Sebastiaan van Huet, directeur St. Lukasschool

Ps. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met me maken. Ik maak graag tijd voor u.

​Ouderbijdrage, sportdag, schoolreisje, BSO, stadspas kidsgids, communicatie

Foto's

Video's

Meer informatie