Nieuwsbrief maart 2019

 • Gemaakt op: 9-3-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De komende weken staat ons schoolbrede thema: 'Smaak te pakken' centraal. Afgelopen maandag zijn wij van start gegaan. We werden verrast door een reusachtige ananas en aardbei van Jump-In. Alle kinderen hebben fruit gekregen van de ananas en aardbei.

In de centrale hal is door de leerkrachten een Berber tent opgezet met allerlei materiaal uit de hele wereld. Heeft u materiaal die u wilt tentoonstellen op school is dat van harte welkom. We halen de wereld de school in en trekken zo met alle leerlingen weer de wereld in. Daarnaast bent u van harte welkom om iets te komen vertellen uit uw land van herkomst en cultuur. Kortom: volop actie in school!

Tijd voor een update van de Lukasschool. 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Overblijfmedewerkers gezocht!
De overblijf organiseren wij met hulp van overblijfmoeders, maar enkele moeders gaan stoppen en we zijn dus op zoek naar nieuwe overblijfmedewerkers. De overblijf is tussen 11.45-12.15u en 12.15-12.45u en u ontvangt voor elke overblijfmoment €5,-. Het is wel belangrijk om te weten dat wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor u aanvragen, omdat dit een wettelijke verplichting is. Heeft u belangstelling? Geef het door aan juf Aicha, zij coördineert onze overblijf.

Landelijke onderwijsstaking
Op vrijdag 15 maart zal de school gesloten zijn.

Koningsspelen
Op vrijdag 12 april hebben wij onze sportdag, die in het teken staat van de Koningsspelen.
Meester Sjoerd heeft hiervoor hulpouders nodig, die groepjes kunnen begeleiden. U ontvangt binnenkort meer info via Parro.

Op donderdag 18 april organiseert het Sportbuurtwerk leuke activiteiten, speciaal voor kinderen op het Cruyff Court in het Botteskerkpark! Kom dansen, spelen en sporten tussen 15.15 uur en 17.15 uur.

Het thema van de Koningsspelen is water drinken, dus op elke locatie is water aanwezig. Neem daarom je eigen bidon mee en trek je sportiefste oranje-outfit aan! Bovendien ontvang je een kortingskaartje van Bounz en is er een vrijkaart te winnen.

Nieuws van de leerlingraad
De leerlingraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Zij komen één keer per 4 weken bij elkaar om samen met juf Marieke (dalton innovator) en meester Sebastiaan te praten over allerlei zaken op school. Zij hebben afgelopen periode nieuwe regels voor het buitenspelen opgesteld en twee leerlingen interviewen elke keer een medewerker en een leerling van de school. In de volgende nieuwsbrief zullen wij de interviews publiceren.

Invallers gezocht!!
We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder. Wist u dat u zelf uw adres of telefoonnummer kunt aanpassen in het ouderportaal? Het is van belang dat wij de juiste gegevens hebben, zodat wij u altijd kunnen bereiken.

Paasontbijt
We verschuiven ons Paasontbijt van maandag 15 april naar dinsdag 16 april.

Privacy voorkeuren automatisch verwerkt
Nog niet alle ouders hebben hun voorkeuren doorgegeven? Dit is heel makkelijk om te doen via de instellingen van Parro.

Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Wij willen u dan uitleggen hoe u dit via Parro via de volgende stappen kunt doorgeven:

 • Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
 • Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
 • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Er ligt ook een handige jaarkalender bij de administratie voor u klaar.

Studiemiddag – onderbouw – 27 maart
Op woensdagmiddag – vanaf 12.00 uur – zullen de kleuters vrij zijn, omdat de leerkrachten van de groepen 1-2 naar een conferentie 'Jong Geleerd' gaan. Ouders zijn al op de hoogte gesteld via Parro.

Studiedag 28 maart
Op donderdag 28 maart is de school gesloten, omdat wij een studiedag hebben van ons schoolbestuur, de ASKO.

Themamaand 'Smaak te Pakken'
Op de Lukasschool zitten ongeveer 390 leerlingen, deze leerlingen zijn afkomstig uit verschillende culturen, spreken van huis uit verschillende talen en hebben verschillende nationaliteiten.

De school heeft met meer dan 34 nationaliteiten een hele mooie smeltkroes van verschillende landen in één school. Wij vinden dit een mooie rijkdom in de school. Een groot aantal ouders op de Lukasschool stelt zichzelf de vraag wat aan hun kinderen mee te geven van hetgeen zijzelf van hun ouders als cultureel erfgoed hebben meegekregen. Denk aan taal, cultuur, geschiedenis en religie. Die rijke culturele bagage van onze ouders wordt door een nieuw generatie kinderen niet altijd als zodanig ervaren. Zij zien misschien teveel het verschil met de hedendaagse Amsterdamse cultuur.

Onze visie: door gezamenlijk op zoek te gaan naar de rijkdom en waarden binnen de vele culturen op de Lukasschool kan de identiteit en het zelfbeeld van de leerlingen en ouders op een positieve manier beïnvloed worden.

Om het onderzoeken van dat cultureel erfgoed zo concreet en toegankelijk mogelijk te maken voor de leerlingen uit alle culturen hebben we voedsel als rode draad genomen waarlangs we internationalisering willen verankeren in het curriculum van de school.

Kernwaarden van voedsel als thema:

 • Voedsel is niet het doel op zich maar is altijd een ontmoeting van cultuur ( o.a. gewoonten, vieringen, gerechten, kook- en eetgerei);
 • Voedsel is een universele taal en sluit geen enkele leerling of cultuur uit;
 • Voedsel kan aansluiten bij alle vakken op school: aardrijkskunde, geschiedenis, taal, beeldende vorming, burgerschap etc;
 • Voedsel sluit aan bij alle leeftijden van de kinderen;
 • Voedseleducatie bevat ook ervaringsgericht leren, leren door te proeven, te ruiken, veranderingen te observeren;
 • Voedsel is verleden, heden en toekomst. Via voedsel onderzoeken we samen met leerlingen welke waarde voedsel en cultureel erfgoed heeft maar ook welke universele waarden rondom voeding van belang vinden voor de toekomst.

Esther Boukema (specialist in voedseleducatie) heeft in opdracht van de school een leerlijn ontworpen voor groep 1 t/m 8. Voor de kleuters is de wereld niet heel groot. De wereld van een kleuter bestaat uit thuis, de school en de omgeving waar de kleuter opgroeit. In de onderbouw staat gastvrijheid uit

verschillende culturen centraal. De kinderen leren hoe je kan koken en wat voor materiaal je daarbij nodig hebt.

In de groepen 3 staat de zee centraal en al het leven ( en voedsel daarin, daarop en daarboven). De kinderen van groep 3 gaan zeekoekjes maken in de stadsboerderij. Vanaf groep 4 staat een werelddeel of land centraal.
In groep 4 staat Noord- Afrika centraal, groep 5 China/Oost- Azië , groep 6 Indonesië/ Zuidoost-Azië, groep 7 Midden- Amerika en groep 8 Zuid- Amerika.

Daarnaast is er voor de Lukasschool in samenwerking met Anmec een wereldkeuken ontworpen waar de kinderen van groep 3 t/m 8 op de stadsboerderij gaan koken de komende periode. Donderdag 4 april wordt de voedselkaravaan naar school gebracht.

Vrijdag 5 april is onze feestelijke afsluiting met de hele school en kunt u de voedselkaravaan bewonderen. De wereldkeuken heeft wielen en kan het klaslokaal ingereden worden.

De leerkrachten houden u op de hoogte via Parro, welke activiteiten er plaatsvinden in de themamaand.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op:

 • Maandag 8 april 2019
 • Maandag 27 mei 2019
 • Maandag 1 juli 2019

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

Is uw kind ziek? Wat dan te doen?
Het is erg belangrijk dat u zelf doorgeeft dat uw kind ziek is. Ouders kiezen ervoor om het kind ziek te melden via een bericht in Parro, maar dit is niet de juiste wijze, omdat een leerkracht 's ochtends niet altijd Parro bekijkt in verband met de voorbereidingen van de dag. U kunt de school bellen vanaf 08.00 uur op het telnr. 020-6190966 en hier doorgeven dat uw kind ziek is.

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2015tot en met 6 maart 2019
1 januari 2016 - 30 april 2016tot en met 5 juni 2019
1 mei 2016 - 31 augustus 2016tot en met 1 november 2019

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst!!

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

​Overblijfmedewerker gezocht, staking, Koningsspelen, leerlingraad, Smaak te pakken

Foto's

Video's

Meer informatie