Nieuwsbrief maart 2020

 • Gemaakt op: 7-3-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Amsterdam, maart 2020 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We kunnen wel vaststellen dat al het nieuws omtrent het virus Nederland en de rest van de wereld in zijn greep heeft. Wij volgen natuurlijk het nieuws en de adviezen van het RIVM en de GG/GD van Amsterdam.

Wij gaan ervan uit dat u zelf ook op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Alle kinderen hebben instructie gehad hoe zij hun handen moeten wassen en afdrogen met papieren handdoekjes en we hebben het handen geven even stopgezet.

Tijd voor een update van de Lukasschool.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

De Lukasschool heeft de 'Smaak te Pakken'
Op de Lukasschool zitten ongeveer 390 leerlingen, van meer dan 32 nationaliteiten. De school is een prachtige smeltkroes van allerlei landen, culturen en talen. Het grootste deel van onze leerlingen is tweetalig: vaak spreken ze thuis een andere taal dan op school.

Veel ouders willen hun kinderen meegeven wat zijzelf van hun ouders als cultureel erfgoed hebben meegekregen: taal, religie, cultuur en geschiedenis. Die rijke culture bagage van ouders wordt door een nieuwe generatie kinderen niet altijd als zodanig ervaren. Zij zien misschien te veel het verschil met de hedendaagse Amsterdamse cultuur.

Onze visie is dat de rijkdom en waarden van de vele culturen op onze school de identiteit en het zelfbeeld van leerlingen en ouders op een positieve manier beïnvloeden. Als we die culturen onderzoeken vinden we verschillen, maar ook veel overeenkomsten. Het ontdekken en waarden van die verschillen en overeenkomsten is het startpunt voor een evenwichtige identiteitsvorming van onze leerlingen, met een accent op hun 'Amsterdammerschap'.

Onze ambitie is om een stevige basis te leggen voor de identiteitsvorming van een nieuwe generatie kinderen, waarin het cultureel erfgoed van hun (groot)ouders een plaats krijgt, om zo hun zelfbewuste participatie in onze samenleving te bevorderen. Besef van cultureel erfgoed heeft niet alleen educatieve waarde, maar draagt ook bij aan communicatie met (groot)ouders en onderstreept dat er geen tegenstelling hoeft te zijn tussen thuis en de maatschappij.

Vorig schooljaar was de themamaand 'Smaak te Pakken' een groot succes in de school. De leerlijn is een spannende ontdekkingsreis vol verhalen waarin de leerlingen kennis maken met geuren en smaken uit de wereld. Ze worden niet alleen 'Voedselwijs' maar worden ook meegenomen in de beleving. Ze worden verrast en raken betoverd door de schoonheid van natuur en de rijkdom van cultuur. Het is die schoonheid die hen kan verleiden om mee zorg te dragen voor elkaar en deze prachtige planeet aarde. Om het onderzoeken van cultureel erfgoed zo concreet en toegankelijk mogelijk te maken voor leerlingen uit alle culturen op de Lukasschool is besloten om voedsel als rode draad te nemen waarlangs internationalisering diep verankerd wordt in het curriculum van de school. 'We halen de wereld de school in en trekken zo weer de wereld in'.

Dit schooljaar starten wij maandag 9 maart met de ontdekkingsreis, we gaan met de kinderen verschillende musea bezoeken (Tropenmuseum, Scheepsvaartmuseum, Cacaomuseum en de Hortus). De Stadsboerderij Osdorp speelt een belangrijke rol in de themamaand, alle kinderen van de Lukasschool gaan koken of brengen een bezoek aan de Stadsboerderij. Zo zijn er nog tal van activiteiten die in de themamaand plaatsvinden.

Vrijdag 3 april is de afsluiting, hierbij bent u en familie van harte welkom. U kunt op ontdekkingsreis gaan in de school, de kinderen presenteren wat zij geleerd hebben. Daarnaast zijn er verschillende marktkramen in de school waar ouders hun land van herkomst presenteren. U kunt komen proeven, ruiken, voelen en ervaren over het land van herkomst van de ouder. Wilt u dit schooljaar hierin iets betekenen, meldt u zich aan bij Assia Mouhouti. Daarnaast zijn ouders belangrijk in de themamaand om te helpen in de klas, bij uitstapjes, kooklessen in de school en kennis delen over uw land van herkomst

In de centrale hal was vorig jaar door de leerkrachten een berbertent opgezet met allerlei materiaal uit de hele wereld. Heeft u materiaal die u wil tentoonstellen in de school, mag u dat aan Assia Mouhouti geven. Zij zorgt dat het materiaal een mooie plek krijgt in de school.

Ouderbijdrage
Veel ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep om de ouderbijdrage te betalen. Dank hiervoor.

Het is belangrijk dat u de bijdrage op tijd betaald. We wilden alle bijdragen vóór 1 maart 2020 binnen hebben, omdat van de bijdrage onder andere het schoolreisje (entree en busvervoer) betaald wordt. Dit is helaas niet gelukt en we hebben in kaart gebracht welke ouders nog moeten betalen.

Deze ouders ontvangen nog eenmalig een reminder per brief om te betalen en mocht de ouderbijdrage dan nog niet betaald worden dan zullen we besluiten dat uw kind niet mee kan op het schoolreisje.

U kunt elke dag contant de ouderbijdrage betalen bij de administratie of de stadspas van uw kind(eren) laten scannen.

Het is ook mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de Lukasschool, NL72 INGB 0668837101 (t.n.v Stg ASKO inz St Lukas) o.v.v. de naam en de groep van de leerling.

Bent u financieel niet in staat om de bijdrage te betalen? Dan kunt u in overleg met ons een betalingsregeling treffen. U kunt altijd bij ons binnen lopen.

Invallers gezocht!!
We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

Tandarts
Op 6 en 7 april 2020 komen wij weer naar de Lukasschool!

Twee keer per jaar komt de tandarts van de Jeugdtandverzorging Amsterdam op school. U kunt uw kind inschrijven op de website van Jeugdtandverzorging Amsterdam of met behulp van de inschrijfkaarten die worden uitgedeeld. De gebitscontroles worden op school gedaan. Mochten daar behandelingen uit voortvloeien, dan komen zij op de vaste locatie.


Praktische informatie:

Jeugdtandverzorging Amsterdam
Contact: 020 6166332 (ook voor spoed)
E-mail:  info@jtv-amsterdam.nl
Website: www.jtv-amsterdam.nl
Adres: Tussen Meer 8

Brood & Spelen
Brood & Spelen is, in samenwerking met de gemeente van Amsterdam stadsdeel Nieuw-West, gestart
met het aanbieden van een pleincoach tijdens het buitenspelen na schooltijd. Het doel van onze nieuwe
dienst is om in de buurt een actieve buitenspeeltijd te verzorgen en een veilige omgeving te creëren
voor de jeugd en kinderen in de buurt. Meer info kunt op de site vinden. Link

Personeel 

 • Meester Bart en juf Els werken aan hun herstel, maar zijn voorlopig nog niet op school.
 • Juf Maya & juf Helianthe hebben hun werk weer rustig opgepakt, maar zullen eerst ondersteunende werkzaamheden uitvoeren in school.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Elke leerling heeft ook een handig jaaroverzicht mee naar huis voor op de koelkast! Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u een exemplaar krijgen bij de administratie.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor schooljaar (2019-2020)

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieMaandag 21 oktober 2019Vrijdag 25 oktober 2019
KerstvakantieVrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uurVrijdag 3 januari 2020
VoorjaarsvakantieMaandag 17 februari 2020Vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag + 2e PaasdagVrijdag 10 april 2020Maandag 13 april 2020
MeivakantieMaandag 27 april 2020Vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart + vrijdagDonderdag 21 mei 2020Vrijdag 22 mei 2020
2e PinksterdagMaandag 1 juni 2020Maandag 1 juni 2020
ZomervakantieDonderdag 2 juli 2020 vanaf 12.00 uurVrijdag 14 augustus 2020


De vrije dagen (voor leerlingen):
- studiedag 20 mei 2020

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op: 30 maart, 18 mei en 8 juni.

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de secretaris (Jeffrey Nieuwenhuis) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.
De overleggen zijn op:
- ma 30 maart
- ma 18 mei
- ma 8 juni

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2016tot en met 4 maart 2020
1 januari 2016 - 30 april 2017tot en met 3 juni 2020
1 mei 2016 - 31 augustus 2017tot en met 4 november 2020

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst!!

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

​Thema maand Smaak te pakken, betalen ouderbijdrage, Brood&Spelen, Corona virus

Foto's

Video's

Meer informatie