Nieuwsbrief mei 2019

 • Gemaakt op: 14-5-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Beste ouder(s)/verzorger(s), 


De laatste periode voor de zomervakantie is ingegaan en wat gaat de tijd snel! We hebben voor de vakantie ons schoolbrede thema maand 'Smaak te pakken' spetterend afgesloten. De sportdag was zeer geslaagd en wat was het leuk om de dag af te sluiten met de Kidz-DJ! Dank voor alle hulp!

Tijd voor een update van de Lukasschool. 

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Meester en juffendag
Op vrijdag 5 juli vieren alle meesters en juffen van de Lukasschool hun verjaardag. Er zijn de hele ochtend allerlei spelletjes op de verschillende pleinen binnen en buiten de school. Voor deze dag is ook hulp van de ouders nodig. Binnenkort zullen er intekenlijsten bij de deuren van de klaslokalen komen te hangen.

Het feest duurt tot 12.00 uur en daarna zijn de kinderen vrij en mogen opgehaald worden.

Gevonden voorwerpen
Het aantal kledingstukken dat in de 'gevonden voorwerpenmand' ligt groeit met de dag. Volgende week zullen we deze in de hal op de tafels uitspreiden en wilt u kijken of hier een kledingstuk van uw kind tussen vindt? Na volgende week zullen we alle overgebleven kledingstukken in de kledingbak doneren.

Invallers gezocht!!
We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder. Wist u dat u zelf uw adres of telefoonnummer kunt aanpassen in het ouderportaal? Het is van belang dat wij de juiste gegevens hebben, zodat wij u altijd kunnen bereiken.

Privacy voorkeuren automatisch verwerkt
Nog niet alle ouders hebben hun voorkeuren doorgegeven? Dit is heel makkelijk om te doen via de instellingen van Parro.

Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Wij willen u dan uitleggen hoe u dit via Parro via de volgende stappen kunt doorgeven:

 • Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
 • Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
 • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.


Actie op luxe verzuim en te laat komen

We merken dat kinderen vaak te laat komen en regelmatig ziekgemeld worden. Dit is een signaal voor ons en maken hier melding van bij de leerplichtambtenaar of de schoolarts. Wij zullen de ouders van deze kinderen ook – per brief - op de hoogte stellen dat ze of door de leerplichtambtenaar of door de schoolarts opgeroepen gaan worden om uitleg te geven over het verzuim.

Personeel
Er zijn veel zij instromers gestart bij ons op school. Dit is fantastisch, omdat er nog steeds een leraren tekort is in Nederland. Deze zij instromers hebben hun vorige baan opgegeven om te komen werken in het onderwijs. Zij volgen een werkervaringstraject van 10 weken waarin gekeken gaat worden of zij na de zomer kunnen starten met de verkorte lerarenopleiding en tegelijk met een baan in het onderwijs. Dit biedt de school de mogelijkheid om eventuele personele tekorten op te vangen. Op school worden zij begeleidt door juf Assia (als opleider in de school) en de groepsleerkrachten van de klas.

 • in groep 4a loopt juf Mariëlle haar stage op dinsdag en vrijdag;
 • in groep 7b loopt meester Bram zijn stage
 • in groep 8a start as maandag meester Jasper

We hebben voor de vakantie afscheid genomen van juf Fabienne (groep 3b). Zij wordt vervangen door juf Yvette en juf Anouk.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Er ligt ook een handige jaarkalender bij de administratie voor u klaar.

Ouderbijdrage
Ruim 90% van de ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep om de ouderbijdrage te betalen. De laatste 10% zullen nog eenmalig benaderd worden om de bijdrage te betalen. Mochten deze ouders niet betalen dan dienen we te besluiten dat deze kinderen niet mee kunnen op het schoolreisje.

Is uw kind ziek? Wat dan te doen?
Het is erg belangrijk dat u zelf doorgeeft dat uw kind ziek is. Ouders kiezen ervoor om het kind ziek te melden via een bericht in Parro, maar dit is niet de juiste wijze, omdat een leerkracht 's ochtends niet altijd Parro bekijkt in verband met de voorbereidingen van de dag. U kunt de school bellen vanaf 08.00 uur op het telnr. 020-6190966 en hier doorgeven dat uw kind ziek is.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op:

 • Maandag 20 mei 2019
 • Maandag 1 juli 2019

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

De vrije dagen (voor leerlingen):
- 30 + 31 mei
- studiedag maandag 3 juni 2019
- studiedag dinsdag 4 juni 2019
- studiedag woensdag 5 juni 2019

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2015tot en met 6 maart 2019
1 januari 2016 - 30 april 2016tot en met 5 juni 2019
1 mei 2016 - 31 augustus 2016tot en met 1 november 2019

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst!!

Naschoolse activiteiten
Er zijn nog vrije plekken beschikbaar voor enkele activiteiten, oa atletiek (groep 3-4) en cheerleaden zitten nog niet vol. U kunt uw kind inschrijven bij de administratie. De kosten bedragen voor elke activiteit € 10,-

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S.
Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

 

 

​Meester en juffendag, gevonden voorwerpen, personeel, 30+31 mei vrij, naschoolse activiteiten

Foto's

Video's

Meer informatie