Nieuwsbrief mei 2017

 • Gemaakt op: 12-5-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We gaan de laatste weken van dit schooljaar in. In juni hebben de kinderen nog een lesvrije week van 19 t/m 23 juni. We zijn druk bezig met het vormgeven van het nieuwe schooljaar. In deze nieuwsbrief ontvangt ook alvast het vakantierooster voor het komend schooljaar.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Verlof Suikerfeest
Suikerfeest is  voor de Turkse gemeenschap op maandag 26 juni en de Marokkaanse gemeenschap op maandag 26 of dinsdag 27 juni.

De Marokkaanse gemeenschap houdt rekening met de stand van de maan, zij weten pas een paar dagen voor het Suikerfeest op welke dag de exacte datum is. A.s. maandag hangt er bij elke groep een intekenlijst waarop u kunt aangeven of u verlof voor uw kind wilt. U hoeft voor het Suikerfeest geen officieel verlofformulier in te vullen. Mocht uw kind wel op school komen dan is dat geen probleem. We geven deze dag gewoon les aan de kinderen die aanwezig zijn.

Verhuizen?
Mocht u gaan verhuizen dan horen wij dit graag. U kunt dit doorgeven bij de administratie of door een mail te sturen naar stlukas.info@askoscholen.nl.

Meester en juffendag
Op vrijdag 14 juli vieren de meesters en juffen van de Lukasschool hun verjaardag! Het thema is feest en er zullen allerlei activiteiten georganiseerd worden door de leerkrachten en de ouderraad. U ontvangt binnenkort meer info.

Dalton nieuws 
We hebben nog geen officieel bericht van de Nederlandse Dalton Vereniging. We hopen snel meer te horen.

Ouderportaal ParnasSys
Is het al gelukt om in te loggen op het ouderportaal? Heeft u geen mail ontvangen? Loop dan even langs de administratie om uw gegevens door te geven of stuur een email naar stlukas.info@askoscholen.nl.

Buitenschoolse opvang (BSO) Lukasschool - Impuls
Helaas kunnen we nog steeds niet open, omdat de vergunningen door de gemeente nog niet verleend zijn. Het is wachten op de gemeente.
De ouders die zich hebben opgegeven worden benaderd door de afdeling planning&plaatsing van onze partner, Impuls. We gaan hiervoor het lokaal achter groep 1/2 A gebruiken. Het is een fijn lokaal met een directe verbinding naar het plein en er kan binnendoor naar de gymzaal worden gelopen. Heeft u zich wel opgegeven, maar hebt u nog niets gehoord van planning&plaatsing, loop dan even langs bij Sebastiaan. Hij zal de gegevens noteren en alles doorgeven. Mocht u gebruik willen maken van deze opvangmogelijkheid dan kunt u dit ook kenbaar maken bij hem. Wij hopen u te verwelkomen.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar.
De overlegdata zijn: woensdag 17 mei en woensdag 14 juni.
Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact opnemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail.

Mail: stlukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst. U kunt ze hier (via een link) vinden.

Koningssportdag
Wat een feest was het! We willen iedereen bedanken voor de hulp op deze dag. Heeft u de foto's al bekeken? Klik op de link

Aanmelden broertje of zusje 
Is er een broertje of zusje op komst, of is deze al geboren? Vergeet dan niet het kind op tijd aan te melden bij onze school. U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. Kinderen die geboren zijn tussen 1 januari 2014 en 30 april 2014 moeten voor 1 juni 2017 het aanmeldformulier van de gemeente inleveren bij ons (administratie).  

Naschoolse activiteiten
Er is nog ruimte voor de groepen 7&8. Je kunt je nog opgeven as maandag.

Update: De leerlingen zijn vrij op de volgende dagen of tijden: 

 • donderdag 25 en vrijdag 26 mei i.v.m. Hemelvaart
 • maandag 5 juni i.v.m. tweede Pinksterdag
 • maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni i.v.m. lesvrije week voor de leerlingen
 • vrijdag 21 juli 2017 (laatste schooldag)
 • maandag 4 & dinsdag 5 september i.v.m. het Offerfeest (let op: we starten het nieuwe schooljaar op woensdag 6 september).

Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop belangrijke data staan voor het komend schooljaar.   

De schoolvakanties en de vrije dagen voor volgende schooljaar (2017-2018)

 de eerste dagde laatste dag
herfstvakantie21 oktober 201729 oktober 2017
kerstvakantie22 december 2017 vanaf 12.00 uur7 januari 2018
voorjaarsvakantie22 februari 20184 maart 2018
Pasen30 maart 20183 april 2018
mei vakantie27 april 201813 mei 2018
Pinksteren maandag 21 mei 2018maandag 21 mei 2018
zomervakantie20 juli 20182 september 2018


De vrije dagen (voor leerlingen):

- studiedag maandag 4 september 2017
- studiedag dinsdag 5 september 2017
- studiedag vrijdag 20 oktober 2017
- studiedag donderdag 22 februari 2018
- studiedag vrijdag 23 februari 2018
- studiedag dinsdag 3 april 2018
- studiedag donderdag 14 juni 2018
- studiedag vrijdag 15 juni 2018

Facebook / Twitter / Parro
Heeft u de Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter of inmiddels al via Parro? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's, filmpjes en korte nieuwsberichten of we gaan zelfs 'live' (via Twitter) bij activiteiten. Een mooie mogelijkheid om toch 'live' aanwezig te zijn bij bijvoorbeeld een Open podium van uw kind(eren).

Personeel

- Juf Gerda is weer op school. Op dit moment werkt ze nog met kleine groepjes buiten de klas, maar ze zal spoedig ook weer les gaan geven.
- Juf Ivana gaat de komende periode op maandag – woensdag – vrijdag halve dagen werken in de schakelklas.
- Juf Kelly loopt nog op krukken door de school en ze werkt momenteel halve dagen.
-
Juf Els was even afwezig, maar zij pakt het werk ook weer rustig op.

Met vriendelijke groet, namens het team

Sebastiaan van Huet, directeur Lukasschool

Ps. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met me maken. Ik maak graag tijd voor u.

​Verlof Suikerfeest, meester en juffendag, Parro, vakantie- en vrije dagenrooster schooljaar 2017-2018

Foto's

Video's

Meer informatie