Nieuwsbrief november 2016

 • Gemaakt op: 11-11-2016 18:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We hebben de herfstvakantie alweer achter de rug! Wat gaat het toch snel! Vandaag hebben we met alle kinderen aandacht besteed aan Sint-Maarten en morgen is Sinterklaas in het land en voordat we het weten staan de kerstbomen in de school. Tijd voor een update van de St. Lukasschool. 

Ouderraad (OR) 
De eerste vergaderingen hebben plaatsgevonden. De OR houdt zich op dit moment bezig met het organiseren van Sint-Maarten en de Sint intocht (met alles wat daarbij hoort). We werken echt samen en dat doen voor alle kinderen. De OR is altijd op zoek naar nieuwe ouders. Wilt u ook in de OR dan kunt u dit doorgeven aan juffrouw Joyce (groep 3a). 
P.s. U betaalt €50,- per kind, maar heeft u drie kinderen of meer? Dan betaalt u voor het derde, vierde (etc.) kind €25,-. Dus voor een gezin met drie kinderen is de ouderbijdrage €125,-  per jaar (voor groep 1 t/m 7). Stroomt een kind in januari in, dan is ouderbijdrage €25,- 

U kunt elke dag bij de balie terecht om de ouderbijdrage betalen of het bedrag van € 50,- overmaken op NL41 INGB 0668 759380 onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind.  Mocht u de bijdrage – om welke reden dan ook – niet kunnen betalen dan hoor ik dit graag. We kunnen samen bekijken wat voor (financiële) regeling we kunnen treffen. 

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) van de school denkt mee, adviseert en stemt al of niet in met geformuleerd bestuursbeleid. In principe mag de MR gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei zaken die te maken hebben met de school, maar de leden houden zich vooral bezig met het toezicht op de uitvoering van het beleid.

De MR van basisschool St. Lukas bestaat uit zes leden, waarin team en ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. De MR vergadert ca. zes keer per schooljaar. De data voor deze vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief. Deze vergaderingen zijn openbaar, en toehoorders zijn welkom, na overleg met de voorzitter.
De eerstvolgende vergadering is op woensdag 18 januari 2017.

Wie zitten er in de MR van basisschool St. Lukas?
•Mw. Naziha Bouatouan (ouder)
•Mw. Fadila Haouli (ouder)
•Mw. Naima Ait Daoud (ouder)
•Mw. Rosien Schipper, voorzitter (teamlid)
•Dhr. Jeffrey Westerhuis (teamlid)
•Mw. Renée Burgman (teamlid)

Sint-Maarten 
Alle kinderen hebben in de klas een mooie lampion gemaakt en de groepen 1-2 zijn in een lange optocht naar het bejaardentehuis Leo Polak gegaan en hebben daar aan de bewoners de geleerde liedjes laten horen. Wat vonden de bewoners en de kinderen het leuk!
De kinderen van de groepen 5-6-7 hebben met hun lampion, liedjes mogen zingen  in de kleutergroepen.
De kinderen van de groepen 3-4-8 hebben – voor het eerst - een 'Sint-Maarten vossenjacht' gehad rond de school. Ze moesten op zoek naar markante personen rondom de school. Hier hebben ze een liedje voor gezongen en ze kregen een of letter (waarmee ze later een woord moesten maken) of een tomaatje of doosje rozijnen of een mandarijn. Iedereen heeft super genoten en de ouders die mee hebben geholpen super bedankt voor jullie inzet en organisatie. 

Kinderwagens in de school 
In verband met de brandveiligheid mogen er geen kinderwagens in de gangen voor de klassen. Wij willen alle ouders, ook de ouders van de voorschool, vragen hun kinderwagen in de hal te laten staan. 

Aanmelden broertje of zusje 
Is er een broertje of zusje op komst, of is deze al geboren? Vergeet dan niet het kind op tijd aan te melden bij onze school. U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. Kinderen die geboren zijn tussen 1 september en 31 december 2013 moeten voor 2 maart 2017 het aanmeldformulier van de gemeente inleveren bij ons (administratie).  

Herfstsignalering aanvankelijk en technisch lezen 
Deze week zullen alle kinderen van groep 3 t/m 5 en sommige kinderen van groep 6 t/m 8 weer getoetst worden op hun leesvaardigheden. U zult dan leerkrachten met een kind op de gang, of in andere ruimtes, met een stopwatch in de hand zien zitten. Wij meten dan hoe snel het kind al kan lezen en hoe goed het kind al kan lezen.  

Schoolfoto's
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest de foto's te kopen? U kunt bij de administratie (juf Aicha) de foto's kopen.   

Dinsdag 22 november studiedag 
Op dinsdag 22 november zijn de leerlingen vrij. De leerkrachten hebben afgelopen jaar hard gewerkt aan hun eigen ontwikkeling ten aanzien van ons Dalton onderwijs. Zij hebben allen een portfolio ingeleverd en dit gaan zij aan elkaar presenteren. In de middag geven wij het Dalton verder vorm in de school en zullen wij ook aandacht besteden aan ons ICT onderwijs. De dag sluiten we af met de officiële uitreiking van de Daltondiploma's aan de leerkrachten. 

Hulp nodig van ouders 
Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas in het land aan. Op vrijdagmiddag 11 november versieren ouders – vanaf 14.45u - alvast de school. Wij kunnen alle hulp gebruiken. Wilt u komen helpen? Geef dit dan even door bij onze administratie. 
Op vrijdag 2 december vieren wij het Sintfeest voor de voorschool en de basisschool. 

Rapportgesprekken 
Op 15-16-17 november vinden de rapportgesprekken plaats over uw kind (eren). U kunt zich intekenen bij de klassen. U kunt aangeven welke voorkeur u heeft qua dag en tijd. 

Update: De leerlingen zijn vrij op de volgende dagen of tijden: 

 • dinsdag 22 november 2016 i.v.m. een studiedag
 • donderdag 22 december 2016 alleen de middag – 's avonds weer naar school i.v.m. kerstdiner
 • dinsdag 17 januari 2017 i.v.m. een studiedag
 • donderdag 30 maart 2017 i.v.m. een studiedag
 • vrijdag 21 juli 2017 (laatste schooldag)

Op de onze website (www.stlukasschool.nl) staat de meest recente jaarkalender, waarop belangrijke data staan voor het komend schooljaar.   

Communicatie  
Heeft u nog geen account voor Digiduif? Meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan. Bent u uw inlogcode kwijt, stuurt u dan een mail aan: stlukas.administratie@askoscholen.nl

Update website 
Heeft u de St. Lukasschool al toegevoegd als vriend op Facebook of volgt u de school al via Twitter? Doe het vandaag nog, zo bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes in school. We posten regelmatig leuke foto's en korte nieuwsberichten. 

Telefoonnummer 
Is uw (mail)adres of telefoonnummer veranderd? Geef dit door aan de administratie. U kunt hiervoor het bovenstaande mailadres gebruiken.  

Personeel 

 • Juf Carla (groep 1-2 en groep 4a) is nog niet aan het werk. We gaan haar de komende tijd wel vaker zien in de school. Zij wordt vervangen door juf Desiree (groep 1-2 D) en meester Remo in groep 4a. 
 • Juf Lisa (IB'er) is bevallen van kerngezonde zoon, Lux.  
 • Juf Assia (MT lid) is op dit moment niet aan het werk. Zij wordt 1 dag in de week vervangen door juf Marieke. Juf Amal werkt hierdoor 1 dg extra in groep 6/7. 
 • Juf Ivana is per 1 november nieuw op onze school. Zij zal drie dagen in de week de schakelklas voor groep 5a voor haar rekening nemen en daarnaast is zij onze nieuwe taal coördinator. 

Interesse peiling buitenschoolse opvang 
Wij willen graag een buitenschoolse opvang opstarten in school. U ontvangt a.s. maandag een korte vragenlijst (deze wordt op papier meegegeven aan uw kind) waarin wij de behoefte van ouders gaan peilen. Bent u geïnteresseerd? Dan is dit het moment om het kenbaar te maken. We hopen dat u de tijd neemt de peiling in te vullen. Hoe hoger de respons, hoe groter de betrouwbaarheid van de peiling. Zo kunnen wij het juiste kwaliteitsbeleid voor onze school (en de kindercampus) bepalen.   

Donatie poppenvilla 
Misschien heeft u het al gezien: wij hebben een prachtige Poppenvilla staan bij de kleuterklassen (op dit moment bij  gr 1/2 A en C). Deze is gedoneerd door PoppenVilla by Liliane: een ideële stichting die  hiermee hoopt een bijdrage te leveren aan de sociaal­ emotionele ontwikkeling, de taal-, spel- en interactie-ontwikkeling van onze jonge kinderen. 

De villa is 'levensgroot'. Wij zetten de villa in als spelactiviteit bij de onderbouw en willen de mogelijkheden hiervan uitbreiden, bijv. a.d.h.v. de thema's. Halverwege het schooljaar komt de villa bij de andere kleuterklassen te staan.  

De ontwerper Liliane Limpens:  

"Mijn beweegreden om de PoppenVilla by Liliane te ontwerpen is om aan kinderen een eigen droomvilla te geven, een veilige haven. Spelen is voor kinderen onmisbaar bij het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden en ook voor de taalontwikkeling. Door samen te spelen en met elkaar te praten, kunnen kinderen gemakkelijk oefenen en experimenteren met nieuwe woorden of woordcombinaties. Leerkrachten kunnen nieuwe woorden binnen een thema aanbieden tijdens het spel in de PoppenVilla. Mondelinge interactie is de kern van al het onderwijs".  

Om het spel in de poppenvilla uit te breiden vragen we iedereen die poppen en auto's (in goede staat) over heeft om deze aan de school te schenken zodat zij binnenkort onder een nieuw dak kunnen verblijven. We hopen dat alle kleuters er veel speel- en leerplezier aan zullen beleven! Donateur: enorm veel dank! 
Meer informatie over de PoppenVilla in het basisonderwijs www.poppenvilla.ni/PoppenVillaSchool.htm 

SAVE THE DATE: Thema-avond op 9 februari 2017 van 19.30-22.00u 
Wij willen u nu alvast uitnodigen voor deze avond waarin wij ouders mee willen nemen in ons onderwijs. Onderwerpen die wij aan bod willen laten komen zijn: 
- Wat is nu goed taalonderwijs? En hoe geven wij dat vorm? 
- Wat is nu eigenlijk Dalton? 
- Wat is nu eigenlijk wereldburgerschap en hoe ga je om met de verschillende wereldreligies? 
- Een tablet (IPad) is leuk om spelletjes op te spelen of om filmpjes te kijken, maar hoe haal je nu meer uit dit apparaat op een educatieve manier? 
U krijgt de kans om in verschillende workshops meer te weten te komen over deze onderwerpen. U komt toch ook? 

Zapp sport – uitzending op zaterdag 26 november om 08.55 uur op NPO 3
Wij werden benaderd door Zappsport met het verzoek een aantal sportieve kinderen (jongens en meisjes) te leveren  uit groep 8 (en een deel groep 7) voor een opname van Zappsport. Op dinsdag 1 november vond deze opname plaats. Het programma bestond uit drie onderdelen. Het eerste gedeelte vond plaats op school. De school werd 's ochtends bezocht door Ron Boszhard en Naomi van As, op zoek naar een aantal kinderen uit de bovenbouw om een sport te gaan beoefenen. Het middaggedeelte vond plaats bij Bounce  waar Dodgebal (een trefbal vorm op trampolines) werd gespeeld. De kinderen zijn begonnen met een training en na de training was THE BATTLE tussen de meiden en de jongens. Er was veel publiek aanwezig en bent u benieuwd wie er gewonnen heeft???? Kijk dan zaterdag 26 november om 08.55u naar de uitzending van Zappsport The Battle op NPO 3! 

Dalton nieuws 
Zoals beschreven staat bij het stukje over de studiedag, hebben wij binnenkort een bijzondere dag.
Op dinsdag 22 november vindt de afsluiting plaats van de opleidingen van de leerkrachten.
's Middags krijgen wij allemaal ons persoonlijke diploma uitgereikt waarmee we kunnen
laten zien dat we Daltonleerkracht zijn.  Voor de school zijn we ook hard bezig om ons diploma te halen, hiervoor hebben we in maart 2017 de visitatie. Er zullen dan specialisten op school komen kijken of wij onszelf een echte Daltonschool mogen noemen.  
Naast deze spannende en feestelijke momenten blijven wij hard werken om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Er komt al steeds meer een doorgaande lijn in de school, van kleuters naar groep 8. De Dalton coördinatoren hebben vorige week alle klassen bezocht om goed in kaart te brengen wat er al heel goed gaat en welke aandachtspunten we als school hebben op dit moment.  

Op dinsdag 29 november van 08.45 - 09.45 bent u welkom in het hoeklokaal bij de groepen 3. Hier zullen wij in gesprek gaan met jullie over de Daltonontwikkelingen op de Sint Lukasschool. We willen jullie graag samen met een aantal leerlingen een beeld geven van de school op dit moment. Vanaf januari zal er ongeveer iedere maand een bijeenkomst zijn voor ouders en geïnteresseerden waarin bij iedere bijeenkomst een andere kernwaarde centraal staat. 

Naschoolse activiteiten
Inmiddels zijn er enkele activiteiten gestart na schooltijd. Groep 1-2 is aan het dansen, groepen 3-4 heeft judo en voor groep 7-8 is er meidenvoetbal. Komende week kunnen de leerlingen van de groepen 5-6 zich inschrijven voor bootcamp. De kinderen hebben alle info mee naar huis gekregen. 

Met vriendelijke groet, 
Sebastiaan van Huet, directeur St. Lukasschool

​OR, MR, Sint-Maarten, Dalton, Sinterklaas, rapportgesprekken, interesse peiling kindercampus, Zapp sport, naschoolse activiteiten

Foto's

Video's

Meer informatie