Nieuwsbrief november 2018

 • Gemaakt op: 11-11-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen periode hebben wij voor het eerst koffiecolleges georganiseerd om ons onderwijs onder de aandacht te brengen van ouders. We waren blij verrast met de hoge opkomst! Wat fijn dat u er was! Onderwijs willen wij samen met ouders vorm geven en deze betrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van uw kind(eren). We organiseren komende periode weer nieuwe koffiecolleges. U bent van harte uitgenodigd. Meer info staat in deze nieuwsbrief.

Tijd voor een update van de Lukasschool.

Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Privacyvoorkeuren automatisch verwerkt
De AVG is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt.

Binnen de Lukasschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement (link) van onze stichting. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze scholen de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto's omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto's en video's kunt u terecht bij de directie.

De Lukasschool doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk op te lossen. Alles staat in 1x op de juiste plek in ons administratiesysteem, ParnasSys.

Wat zijn de voordelen voor u als ouder?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen toestemming voor geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven. 

Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Wij willen u dan uitleggen hoe u dit via Parro via de volgende stappen kunt doorgeven:

 • Ga naar het vierde tabbladje 'Instellingen'.
 • Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
 • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.

Een handleiding zal in een aparte Parro verstuurd worden.

Pak je kans!
Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? Hier vindt u de voorzieningen die u kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan een gratis laptop of scholierenvergoeding.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op:

 • Woensdag 28 november 2018
 • Woensdag 16 januari 2019
 • Maandag 25 februari 2019
 • Maandag 8 april 2019
 • Maandag 27 mei 2019
 • Maandag 1 juli 2019

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de voorzitter (Rosien Schipper) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Er ligt ook een handige jaarkalender bij de administratie voor u klaar.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder. Wist u dat u zelf uw adres of telefoonnummer kunt aanpassen in het ouderportaal? Het is van belang dat wij de juiste gegevens hebben, zodat wij u altijd kunnen bereiken.

Koffiecolleges
Komende periode worden er speciaal voor de ouders koffiecolleges georganiseerd. Leerkrachten en externen vertellen u meer over de inhoud van ons onderwijs. De colleges worden in de hal gegeven. U bent van harte welkom op:

 • Maandag 19 november: 0845-0915u
  Onderwerp: 'Even voorstellen'. In dit koffiecollege stelt Mariëlle Kappert zich voor als nieuwe onderwijsbegeleider identiteit en levensbeschouwing. Zij begeleidt de Lukasschool met lessen en vieringen over alle verschillende wereldreligies. Dit jaar staat het christendom centraal. Zij deelt graag een aantal (leuke) reacties van over wat zij met de kinderen doet en beantwoord graag uw vragen. Laten we samen in gesprek staan!
 • Dinsdag 20 november: 0845-0930u
  Onderwerp: Mediawijsheid. Geschikt voor alle ouders en gegeven door onze vakleerkracht ICT&Techniek Bart
 • Dinsdag 6 december: 0845-0930u
  Onderwerp: 'Het wonder van plus en min'. Gericht op het rekenonderwijs in groep 3-4-5 gegeven door onze rekeninnovator, meester Jeffrey


Betaling ouderbijdrage via de stadspas

De betalingen via de stadspas verloopt soepel en we zullen in december weer een nieuw betaalmoment in plannen. Hou Parro in de gaten.

Naschoolse activiteiten
Verschillende activiteiten zijn gestart en meester Ted en meester Sjoerd zullen via Parro u op de hoogte houden. Wist u al dat boven de piano (tegenover de balie bij de administratie) meer info te vinden valt over de naschoolse activiteiten?

Aanvragen verlof
Wat fijn dat iedereen bij een verzoek tot verlof het juiste verlofformulier invult. Dank voor de medewerking.
Mocht u verlof (onder schooltijd of buiten de reguliere vakanties om) willen aanvragen dan vult u hiervoor het verlofformulier in. Deze is verkrijgbaar bij de administratie. U heeft pas recht op het verlof als het formulier ondertekend is door de directie. U ontvangt een kopie van de administratie.

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2015tot en met 6 maart 2019
1 januari 2016 - 30 april 2016tot en met 5 juni 2019
1 mei 2016 - 31 augustus 2016tot en met 1 november 2019

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor dit schooljaar (2018-2019):

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieVrijdag 19 oktober 2018Vrijdag 26 oktober 2018
KerstvakantieVrijdag 21 december 2018 vanaf 12.00 uurVrijdag 4 januari 2019
VoorjaarsvakantieDonderdag 14 februari 2019Vrijdag 22 februari 2019
StudiedagDonderdag 28 maart 2019 
MeivakantieVrijdag 19 april 2019Vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart + extra dag*Donderdag 30 mei 2019Vrijdag 31 mei 2019
StudiedagenMaandag 3 juni 2019Woensdag 5 juni 2019
Pinksteren maandag 10 juni 2019 
ZomervakantieDonderdag 11 juli 2019 vanaf 12.00 uurVrijdag 23 augustus 2019

* deze dagen stonden niet op de uitgedeelde jaarkalender

Is uw kind ziek? Wat dan te doen?

Het is erg belangrijk dat u zelf doorgeeft dat uw kind ziek is. Ouders kiezen ervoor om het kind ziek te melden via een bericht in Parro, maar dit is niet de juiste wijze, omdat een leerkracht 's ochtends niet altijd Parro bekijkt in verband met de voorbereidingen van de dag. U kunt de school bellen vanaf 08.00 uur op het telnr. 020-6190966 en hier doorgeven dat uw kind ziek is.

De GMR van de ASKO
Vanaf 1 december 2018 is er een vacature voor de oudergeleding van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad van de ASKO.
Indien u hier belangstelling voor hebt of meer informatie wilt weten, dan kunt u met ons contact opnemen. 

Voortgangsgesprekken
U wordt (deze week) via Parro uitgenodigd om in te tekenen voor het voortgangsgesprek. De gesprekken worden op 19, 20 & 21 november georganiseerd door de leerkrachten. Bij de groepen 6-7-8 zullen de leerlingen bij het gesprek uitgenodigd worden. Belangrijk om te vermelden is, dat wij merken dat ouders zich wel inschrijven voor een gesprek, maar zonder reden van opgave niet op komen dagen. U krijgt de mogelijkheid om te komen praten over de ontwikkeling van uw kind, het is dus ook belangrijk dat u komt!


Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S.
ls u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

​Privacy wet (AVG) instellen met Parro, koffiecolleges, Pak je kans, voortgangsgesprekken, GMR ASKO

Foto's

Video's

Meer informatie