Nieuwsbrief november 2019

 • Gemaakt op: 3-11-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de 'staat van het onderwijs' waar wij als Lukasschool mee te maken hebben. U heeft vast het nieuws gevolgd en wij willen u meenemen in de tijdlijn van de afgelopen dagen.

 • Vrijdagavond (1 nov): het basis- en het voortgezet onderwijs krijgen samen 460 miljoen euro !!
 • Zaterdag (2 nov): chaos wordt er nu wel of niet gestaakt??
  Dit standpunt heeft de directie gepeild bij het team. Het team wil staken en dit standpunt is zaterdag neergelegd bij ons schoolbestuur, de ASKO.
 • Zondag (3 nov): het ASKO bestuur steunt de staking en de Algemene Onderwijs Bond roept toch haar leden op om te staken.

Heel fijn, wij staken (net als veel andere scholen) op 6 november. De kinderen hebben deze dag dus geen les.

Nu even terug naar het bedrag 460 miljoen euro.
Dat is veel geld - heel veel geld.
Maar het grootste gedeelte van dat bedrag is éénmalig en zouden we toch al krijgen. Een behoorlijk gedeelte gaat niet naar de mensen toe, die het eigenlijke werk doen. Dus niet naar de leerkrachten, directies en ondersteunend personeel.

Ook het verschil in salaris tussen het basis- en het voortgezet onderwijs blijft bestaan. Vroeger was er een verschil qua opleiding en functie waardering.

Nu niet meer !

Kortom het beroep wordt er dus niet aantrekkelijker op.
Maar wat veel erger is: Het tekort aan leerkrachten wordt daar op de langere termijn niet mee opgelost en dus ook niet op de kortere termijn.

Ook al krijgt elke leerkracht er nu bijvoorbeeld 500 euro bruto per maand erbij, dan nog blijft het tekort er de komende jaren bestaan!

Dat is helaas de realiteit.

Triest maar waar.

Tijd voor een update van de Lukasschool. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Feesten
Komende periode (tot de kerstvakantie) zullen wij veel aandacht hebben voor feesten

 • maandag 11 november vieren wij Sint Maarten
 • donderdag 5 december komt Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek
 • dinsdag 17 dec hebben wij onze kerstmarkt
 • donderdag 19 dec hebben we 's avonds ons kerstdiner

De leerkrachten zullen u op de hoogte houden via Parro.

Personeel

 • Juf Helianthe werkt aan herstel, maar is voorlopig nog niet op school
 • Meester Jos start komende week bij ons en zal met name gaan werken in groep 7b en ondersteunende taken uitvoeren in de groepen 7
 • Meester Bart (vakleerkracht ICT&Techniek) is nog niet aanwezig. Meester Joris zal een deel van de ICT taken overnemen.
 • Juf Maya is even uit de running. Zij wordt vervangen door Marijke en juf Eva. Dit betekent ook dat juf Nienke even tijdelijk op woensdag in groep D staat.
 • Juf Suzanne start haar werkervaringstraject in groep 4b en zal de komende 10 weken klaargestoomd worden om eventueel in februari 2020 te kunnen starten met haar zij instroomtraject.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Elke leerling heeft ook een handig jaaroverzicht mee naar huis voor op de koelkast! Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u een exemplaar krijgen bij de administratie.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder.

Betaling ouderbijdrage via de stadspas
Veel ouders hebben afgelopen week – op het eerste vaste betaalmoment -  de ouderbijdrage betaald of hebben hun stadspas laten scannen. Dank en we zullen - in overleg met de ouderraad – via Parro laten weten wanneer het volgende betaalmoment is.

Het is het hele jaar wel mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de ouderraad, NL41 INGB 0668. 7593. 80 o.v.v. de naam en de groep van de leerling.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor schooljaar (2019-2020)

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieMaandag 21 oktober 2019Vrijdag 25 oktober 2019
KerstvakantieVrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uurVrijdag 3 januari 2020
VoorjaarsvakantieMaandag 17 februari 2020Vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag + 2e PaasdagVrijdag 10 april 2020Maandag 13 april 2020
MeivakantieMaandag 27 april 2020Vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart + vrijdagDonderdag 21 mei 2020Vrijdag 22 mei 2020
2e PinksterdagMaandag 1 juni 2020Maandag 1 juni 2020
ZomervakantieDonderdag 2 juli 2020 vanaf 12.00 uurVrijdag 14 augustus 2020


De vrije dagen (voor leerlingen):
- studiedag donderdag 7 november 2019
- studiedag vrijdag 8 november 2019
- studiedag maandag 6 januari 2020
- studiedag 24 februari 2020
- studiedag 25 februari 2020
- studiedag 20 mei 2020

Medezeggenschapsraad (MR)
We kunnen melden dat er twee nieuwe MR ouders zijn toegelaten tot de MR. Mevrouw Souad Ibn Abderahim en dhr Oscar Arts zullen samen met mevrouw Fadila Haouli en mevrouw Rafia Bouzakoura de oudergeleding vormen. Als nieuw personeelslid is juf Desiree toegetreden tot de MR. Juf Renée, meester Jeffrey en juf Amal blijven in de MR namens het personeel.

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op:

 • Maandag 25 november

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de secretaris (Jeffrey Nieuwenhuis) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2016tot en met 4 maart 2020
1 januari 2016 - 30 april 2017tot en met 3 juni 2020
1 mei 2016 - 31 augustus 2017tot en met 4 november 2020

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst!!

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S.
Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

​Staat van het onderwijs, landelijke staking, personeel, feesten

Foto's

Video's

Meer informatie