Nieuwsbrief okt 2019

 • Gemaakt op: 8-10-2019 19:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Amsterdam, oktober 2019 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen week en komende donderdag is AJAX bij ons op bezoek.

De groepen 5 t/m 8 nemen delen aan AJAX Life Skills. Door gebruik te maken van het imago van Ajax enthousiasmeert de Ajax Foundation de jeugd om te sporten. Bovendien brengt de Foundation hen de normen en waarden bij die bij Ajax hoog in het vaandel staan.

Speciaal voor leerlingen van groep 5 tot en met 8 is het programma Life Skills & Clinics ontwikkelt. Doelstelling is kinderen bewust te maken van gedrag en gedragingen op en rondom het veld, op sociale media, met geld en voeding.

Een hele dag staat de school in de teken van Ajax. Leerlingen krijgen lessen in de klas over de onderwerpen gezonde voeding, omgaan met geld en mediawijsheid. Aansluitend krijgen ze op het schoolplein of in de gymzaal een voetbalclinic, volgens de unieke Ajax trainingsmethode. Naast technische aspecten als dribbelen en balbeheersing leren de jongeren ook hoe je elkaar, zowel binnen als buiten het veld, met respect behandelt. De clinics zijn gericht op respect, samenwerken, plezier en discipline en sportiviteit in de breedste zin van het woord.

De kinderen van groep 1t/m 4 zullen aankomende ook nog kort verrast worden in de klas.

Tijd voor een update van de Lukasschool. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Kind ophalen onder schooltijd?
Mocht u tussentijds uw kind komen ophalen voor bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts dan willen wij u vragen zich eerst te melden bij de administratie. Zij zullen u verder helpen.

Het is ook fijn dat iedereen bij een verzoek tot verlof het juiste verlofformulier invult. Dank voor de medewerking.

Mocht u verlof (onder schooltijd of buiten de reguliere vakanties om) willen aanvragen dan vult u hiervoor het verlofformulier in. Deze is verkrijgbaar bij de administratie. U heeft pas recht op het verlof als het formulier ondertekend is door de directie. U ontvangt een kopie van de administratie.

Personeel 

 • Juf Helianthe (groep 1-2 C) is op dit moment nog niet aan het werk en juf Tineke Hagenaar vervangt haar met veel plezier. Wel willen wij laten weten, namens Helianthe, dat zij het veel fijn vond dat ze post ontvangen heeft van ouders en kinderen.
 • Meester Bart (vakleerkracht ICT&Techniek) is nog niet aanwezig. We zijn aan het kijken om voor de vervanging een oplossing te vinden.
 • Juf Ellen (onderwijs assistent groepen 6-7-8) zal de school verlaten per 1 november.
 • Juf Hanan is gestart met haar werk als onderwijs assistent in groep 1-2 A.

Nieuwe schooltandarts
Hallo! Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Lilian Trommelen, de nieuwe schooltandartsvan uw kind bij de Jeugdtandverzorging Amsterdam hier op de Lukasschool.
Ik volg tandarts Marianne Zillikens en haar assistente Natasja op. Altijd heb ik veel affiniteit met kinderen gehad. Om deze reden heb ik in mijn laatste jaar van de opleiding de verdieping kindertandheelkunde gevolgd. Inmiddels werk ik al enkele jarenvoor de Jeugdtandverzorging Amsterdam. Sinds februari 2019 is er een nieuwe praktijk geopend op de Tussen Meer 8 in Osdorp. Na vele jaren hebben Marianne en Natasja het stokje aan mijn assistente en mij overgedragen, aangezien deze nieuwe praktijk dicht bij de Lukasschool ligt.

Ik heb inmiddels meerdere leerlingen van de Lukasschool mogen ontvangen en wat een leuke kinderen en een mooie school!
Heeft uw kind nog geen tandarts? Schrijf uw kind dan in bij de Jeugdtandverzorging Amsterdam! Wij komen onder schooltijd langs op school om uw kind op een leuke manier en in een vertrouwde omgeving kennis te laten maken met de tandarts. U kunt uw kind inschrijven op onze website (www.jtv-amsterdam.nl) of met behulp van de inschrijfkaarten die worden uitgedeeld op school. De gebitscontroles worden dan op school gedaan. Eventuele behandelingen gebeuren op de vaste praktijk in Osdorp. Alle tandheelkundige kosten voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Na de basisschoolperiode mag uw kind op de vaste praktijklocatie blijven, totdat hij of zij 18 jaar is. Tot binnenkort!

Lilian Trommelen (Tandarts Jeugdtandverzorging Amsterdam)

Wat is nu de juiste ingang?
Om alle 385 leerlingen 's ochtends veilig de school in te komen door onze twee ingangen is hier een regel voor bedacht.
Voor de duidelijkheid willen we doorgeven dat de leerlingen van groep 1 t/m 4 door de LINKER voordeur naar binnen gaan en dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 door RECHTER voordeur naar binnen gaan. Zo lopen worden de kleinere kinderen niet onder de voet gelopen door de grotere kinderen. Dank voor uw medewerking!

Gymkleding
De school en dus ook de gymlessen zijn weer begonnen. Wilt u eraan denken om uw kind gymkleding mee te geven (shirt, broek of broekje en zaalschoenen). In verband met de hygiëne en de veiligheid. Geen gymkleding betekent helaas niet mee-gymmen. LET OP: we zijn hier weer streng op dit jaar.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Elke leerling heeft ook een handig jaaroverzicht mee naar huis voor op de koelkast! Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u een exemplaar krijgen bij de administratie.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder.

Betaling ouderbijdrage via de stadspas
Veel ouders hebben afgelopen week – op het eerste vaste betaalmoment -  de ouderbijdrage betaald of hebben hun stadspas laten scannen. Dank en we zullen - in overleg met de ouderraad – via Parro laten weten wanneer het volgende betaalmoment is.

Het is het hele jaar wel mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de ouderraad, NL41 INGB 0668. 7593. 80 o.v.v. de naam en de groep van de leerling.

Jeugd Sport fonds
De aanvragen voor het fonds verlopen via onze Ouder-Kind-Adviseur (OKA'er), Stefanie Stravers. Zij werkt op maandag bij ons.

We zijn blij om mee te delen dat ouders, die zelf in staat zijn om een aanvraag voor hun kinderen te doen, te kunnen verwijzen naar: www.stichtingsina.nl

Hiermee proberen wij de werkdruk, voor onze OKA'er enigszins te verlagen. Uiteraard kunnen alle ouders die wel hulp nodig hebben bij het aanvraagproces ondersteund blijven worden door Stefanie

Invallers gezocht!!
We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

De schoolvakanties en de vrije dagen voor schooljaar (2019-2020)

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieMaandag 21 oktober 2019Vrijdag 25 oktober 2019
KerstvakantieVrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uurVrijdag 3 januari 2020
VoorjaarsvakantieMaandag 17 februari 2020Vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag + 2e PaasdagVrijdag 10 april 2020Maandag 13 april 2020
MeivakantieMaandag 27 april 2020Vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart + vrijdagDonderdag 21 mei 2020Vrijdag 22 mei 2020
2e PinksterdagMaandag 1 juni 2020Maandag 1 juni 2020
ZomervakantieDonderdag 2 juli 2020 vanaf 12.00 uurVrijdag 14 augustus 2020


De vrije dagen (voor leerlingen):
- studiedag donderdag 7 november 2019
- studiedag vrijdag 8 november 2019
- studiedag maandag 6 januari 2020
- studiedag 24 februari 2020
- studiedag 25 februari 2020
- studiedag 20 mei 2020

Medezeggenschapsraad (MR)
We kunnen melden dat er twee nieuwe MR ouders zijn toegelaten tot de MR. Mevrouw Souad Ibn Abderahim en dhr Oscar Arts zullen samen met mevrouw Fadila Haouli en mevrouw Rafia Bouzakoura de oudergeleding vormen. Op dit moment wordt er nog 1 extra personeelslid geworven om zitting te nemen in de MR. Juf Renée, meester Jeffrey en juf Amal blijven in de MR namens het personeel.
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op:

 • Maandag 25 november

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de secretaris (Jeffrey Nieuwenhuis) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2016tot en met 4 maart 2020
1 januari 2016 - 30 april 2017tot en met 3 juni 2020
1 mei 2016 - 31 augustus 2017tot en met 4 november 2020

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst!!

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S. Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

En heeft ons nieuwe schoolplan al gelezen? Klik op de link: https://lukasschoolplan.nl/

​Ajax LIfe Skills, Kind ophalen onder schooltijd?, nieuwe schooltandarts, medezeggeschapsraad

Foto's

Video's

Meer informatie