Nieuwsbrief oktober 2016

 • Gemaakt op: 10-10-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouders,

De eerste zes weken zitten erop! Wat gaat het hard en de eerste vakantie staat voor de deur. Vele activiteiten hebben plaatsgevonden in de school, maar het eerste schoolbrede thema: De Kinderboekenweek is afgelopen woensdag van start gegaan. We hebben met z'n allen (met de juffen en de meesters verkleed als opa en oma) op het liedje van Kinderen voor Kinderen de Kinderboekenweek geopend.

Opa's en oma's staan centraal (dit jaar) onder het motto: "Voor altijd jong!". Op woensdag 12 oktober houden we van 13.00-14.00 uur een opa/oma middag op school. De opa's en oma's van alle kinderen zijn welkom om in de klas van hun kleinkind(eren) te komen en te komen voorlezen. Er zijn ook andere activiteiten in de groepen:

 • Groepen 1/ 2: de kinderen van de onderbouw maken een tekening van hun oma en/of opa. Per klas worden de twee origineelste tekeningen uitgekozen en die worden gepresenteerd tijden de afsluiting. Een jury kiest de drie beste/leukste/grappigste tekeningen. Voor de winnaars is er een prijsje. De leerkrachten van de bouw bepalen zelf hoe ze het thema verder vormgeven.
 • Groepen 3 t/m 5: de kinderen maken in de klas een tekening van hun lievelingsboek. Per klas worden de twee leukste/beste/grappigste tekeningen gekozen. Deze worden gepresenteerd tijdens de afsluiting. Een jury kiest de drie winnaars. Voor hen is er een klein prijsje. De leerkrachten van de bouw bepalen zelf hoe ze het thema verder vormgeven.
 • Groepen 5/6 t/m 8: vanaf het begin van de Kinderboekenweek bereiden de kinderen zich voor op de grote voorleeswedstrijd. Kinderen doen alleen mee als zij dit zelf willen. In de klas worden voorrondes gehouden om te kijken wie de beste voorlezer van de groep is. Ieder groep mag zelf weten hoe dit gebeurt. De finalisten "strijden" tegen elkaar om hun naam op de grote wisselbeker te zien verschijnen! Per klas mogen er 2 kinderen mee doen in de finale.

De afsluiting van het thema is op vrijdag 14 oktober.

Het is altijd belangrijk om veel te lezen met uw kind, maar wilt u tijdens de Kinderboekenweek extra aandacht besteden aan het (voor)lezen met uw kind?

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan van Huet
Directeur St. Lukasschool

Belangrijke dagen (zet het alvast in uw agenda)


 • 11 & 12 oktober: verkoop schoolfoto's in de hal. Vergeet niet contant geld mee te nemen
 • 12 oktober: opa's en oma's middag op school van 13-14u.
 • 14 oktober: afsluiting Kinderboekenweek
 • 17 t/m 21 oktober: herfstvakantie
 • 24 oktober: luizencontrole
 • 7 november: intekenen rapportgesprekken
 • 10 november: uitgifte rapport 1
 • 11 november: Sint-Maarten
 • 22 november: studiedag (school gesloten)

Op de onze website (www.stlukasschool.nl) staat de meest recente jaarkalender, waarop belangrijke data staan voor het komend schooljaar.

Schoolkamp groep 8

Dit jaar waren we in Hoorn op kamp. De kinderen en leiding hebben genoten van de omgeving, de spelletjes en het zwembad! Er is een bezoek gebracht aan Hoorn en het museumde Halve Maen. Het was een geslaagde week!

Communicatie
Net als voorgaande jaren gebruiken wij DigiDuif als communicatiemiddel. Heeft u nog geen account, meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan. Bent u uw inlogcode kwijt, stuurt u dan een mail aan: stlukas.administratie@askoscholen.nl 

Update website
We zijn bezig met updaten van de schoolwebsite. We willen via de website meer nieuws gaan brengen en u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Telefoonnummer
Is uw (mail)adres of telefoonnummer veranderd? Geef dit door aan de administratie. U kunt hiervoor het bovenstaande mailadres gebruiken.

Sinterklaas viering
In de jaarkalender stond de Sintviering op maandag 5 december alleen heeft hij al laten weten dat hij bij ons op school op vrijdag 2 december komt. In een volgende nieuwsbrief hoort u er meer over.

Op tijd beginnen + ziekmelden
Wij vinden het van groot belang dat alle kinderen de dagopening mee maken. De deur gaat om 8.35 uur open, de groepsleerkrachten zijn in de groep. De lessen beginnen om 08.45u en u wordt dan verzocht de klas en de school te verlaten. Bent u onverhoopt later op school dan kunt u de school bellen om het door te geven.
Is uw kind ziek? Dit graag doorgeven aan school tussen 0830-0900u.

Op de fiets naar school
Fietsen naar school is natuurlijk goed. Wilt u uw kinderen erop attenderen dat fietsen op de stoep voor school niet kan? Er staan 's ochtends al veel kinderen voor de deur, die anders omver gefietst worden.

Personeel

 • Juf Carla (groep 1-2 en groep 4a) is nog niet aan het werk. Zij wordt vervangen door juf Desiree, juf Maya en juf Martine. Juf Desiree blijft 5 dg in groep 1-2D werken en na de herfstvakantie komt meester Remo in groep 4a op donderdag en vrijdag en gaat juf Maya op ma-di-wo werken.
  Vrijdag 14 oktober komt meester Remo al een dag werken in groep 4a.
 • Juf Lisa (IB'er) heeft vandaag haar laatste werkdag gehad en gaat met zwangerschapsverlof. Ze zal in maart 2017 terug zijn op school. Juf Renneke zal haar naar de herfstvakantie gaan vervangen.

Interesse peiling buitenschoolse opvang
Wij willen graag een buitenschoolse opvang opstarten in school. U ontvangt binnenkort een vragenlijst waarin wij de behoefte van ouders gaan peilen. Bent u geïnteresseerd? Dan is dit het moment om het kenbaar te maken. 

Wie o wie?
De Sint-Maarten commissie heeft dit jaar het idee om op 11 november (onder schooltijd) met de kinderen een route te lopen door de wijk. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders, die ergens in de wijk een plekje willen innemen om het mooie gezang van de kinderen te belonen met een gezonde traktatie. De traktatie wordt verzorgd door de school (u hoeft niets zelf te kopen).
Het zou helemaal fantastisch zijn als u rondom de school woont en wij bij u aan de voordeur mogen komen zingen. Wij hopen op minimaal een zestal ouders en misschien wel meer!
U kunt uw deelname kenbaar maken bij juffrouw Aicha (bij de balie) of een mail te sturen naar juf Renee (r.burgman@askoscholen.nl). Groet, de Sint-Maarten commissie

Informatieavonden
De avonden zijn, op een enkele groep na, heel goed bezocht. Bedankt voor uw betrokkenheid.

Trakteren en verjaardagen
Jarige kinderen mogen hun klasgenoten en de leerkrachten trakteren. De kinderen gaan langs de andere klassen in hun bouw en naar de directeur, IB'ers en administratie
Er mag uitsluitend gezond worden getrakteerd geen snoep, koek of chips worden uitgedeeld.
Op verschillende plekken in de school hangen posters met ideeën voor gezonde traktaties en op internet is veel te vinden op dit gebied. Kinderen vinden vaak een klein speeltje of gummetje ook leuk. Bij de Hema of bij de Action zijn leuke "uitdeeldingetjes" te koop voor veel minder geld. We merken dat ouders ongelofelijk creatief zijn in het vinden van gezonde traktaties. U kunt ter inspiratie ook in de map 'gezonde traktaties' kijken. Deze ligt bij de balie.

Ouderraad + ouderbijdrage
De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe hulpouders. Vindt u het leuk om een extra handje te helpen dan kunt u dit doorgeven aan juf Aicha.

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is €50,- per kind. Met deze bijdrage organiseert de ouderraad leuke activiteiten en worden ook het schoolreisje en het schoolkamp betaald. Kinderen waarvoor niet is betaald, kunnen niet mee op schoolkamp of op schoolreis.

Ter verduidelijking: de ouderbijdrage voor groep 1 t/m 7 kunt u betalen bij de administratie en het kampgeld bij de leerkracht.

U kunt elke dag bij de balie terecht om de ouderbijdrage betalen of het bedrag van € 50,- overmaken op NL41 INGB 0668 759380 onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind.

Mocht u de bijdrage – om welke reden dan ook – niet kunnen betalen dan hoor ik dit graag. We kunnen samen bekijken wat voor (financiële) regeling we kunnen treffen.

Aanvragen verlof
Wat fijn dat iedereen bij een verzoek tot verlof het juiste verlofformulier invult. Dank voor de medewerking.
Mocht u verlof (onder schooltijd of buiten de reguliere vakanties om) willen aanvragen dan vult u hiervoor het verlofformulier in. Deze is verkrijgbaar bij de administratie.

Ouder-Kind-Adviseur (OKA'er)
Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind? Zijn er dingen waar u zich zorgen over maakt? Of loopt het thuis even niet zo lekker? Loop gerust met vragen even binnen bij onze OKA'er, Stefanie Stravers. Ze is iedere maandag tussen 12.00 en 16.00 en op dinsdag tussen 10.00 en 14.00 uur op school aanwezig in haar kamer op de begane grond.
Een afspraak mag natuurlijk ook.
Mail: s.stravers@oktamsterdam.nl en telefoonnummer: 06-39048265

Dag van de leraar

Afgelopen woensdag, 5 oktober, was het de Dag van de leraar. Zij zijn het die elke daghet beste uit uw kind halen en namens de ouderraad hebben we een lekkere mand met appels ontvangen als dank voor de inzet.

Week van de opvoeding
De ouder contact medewerkers van school, Fatima en Jamila, hebben vandaag alle ouders een 'pluim' gegeven, omdat de ouders heel belangrijk zijn. Ouders is ook de vraag gesteld hoe zij interesse tonen in hun kind. Alle reacties hangen in de hal aan de lijn.

​Met oa. schoolkamp groep 8,
Sinterklaas viering, interesse peiling buitenschoolse opvang, Sint-Maarten, Ouder-Kind-Adviseur (OKA’er), Dag van de leraar, Week van de opvoeding

Foto's

Video's

Meer informatie