Nieuwsbrief sept 2019

 • Gemaakt op: 5-9-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Amsterdam, sept 2019 

We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en lekker uitgerust aan een nieuw schooljaar zijn begonnen! De afgelopen weken hebben we met het team al een goede start gemaakt. We gaan er met veel plezier weer een mooi jaar van maken!

Tijd voor een update van de Lukasschool. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Afscheid

 • Meester Ted (groep 5b) gaat de Lukasschool na 25 jaar verlaten. De meester heeft er voor gekozen om dichterbij huis te gaan werken en gaat met pijn in zijn hart ons verlaten. Zijn laatste werkdag is vrijdag 6 september en u kunt morgen nog afscheid van hem nemen.
  Juf Nicolien Hopmans gaat meester Ted vervangen en staat deze week 'dubbel' met meester Ted. Juf Nicolien is een oude bekende van de Lukasschool. Zij heeft in het verleden al in verschillende klassen met veel enthousiasme gewerkt en is bekend met het daltononderwijs.
 • Juf Lisa (groep 7a) heeft er ook voor gekozen om in haar woonplaats te gaan werken. Ze heeft 10 jaar heen en weer gereden naar Osdorp en nu pakt ze haar kans om op een nieuwe school te gaan werken. Haar laatste werkdag is vrijdag 13 september. U kunt op deze dag ook afscheid van haar nemen.
  Juf Angela Spanbroek-Kötter is al gestart als vervanger en heeft de eerste schoolweken 'dubbel' gestaan met juf Lisa en meester Jasper. Juf Angela zal op maandag, dinsdag en woensdag werken en meester Jasper op woensdag, donderdag en vrijdag. Dit betekent dat zij op woensdag 'dubbel' staan en met zijn tweeën het onderwijsproces in groep 7a gaan vormgeven.

Personeel 

 • Juf Helianthe (groep 1-2 C) is op dit moment nog niet aan het werk en juf Tineke Hagenaar vervangt haar totdat zij weer helemaal terug is.
 • Meester Bart (vakleerkracht ICT&Techniek) is nog niet aanwezig. We zijn aan het kijken om voor de vervanging een oplossing te vinden.
 • Voor de zomervakantie hebben we met het team afscheid genomen van juf Wil (administratie). Zij gaat fulltime werken op ons bestuurskantoor. Juf Pauline is met pensioen, juf Mascha (intern begeleider) heeft een nieuwe uitdaging gevonden buiten de school en juf Rosien is een uitdaging aangegaan in de Talentenpool van ons bestuur.
 • Er zijn ook veel nieuwe collega's gestart en we heten meester Jasper (groep 7a), meester Bram (8b), juf Marije (intern begeleider), juf Angela (groep 7a), juf Nicolien (groep 5b) en juf Marielle (groep 3a) meer dan welkom! Erg leuk dat ze enthousiast zijn om op de Lukasschool te komen werken.
 • Juf Marije (intern begeleider groep 4 t/m 8) werkt in ieder geval op woensdag en vrijdag, juf Bianca (intern begeleider groep 1 t/m 3) werkt op ma-wo-do-vr en juf Joyce van Haeften (passend onderwijs ondersteuner + Vroeg Voorschoolse Educatie coördinator) werkt op ma-di-wo-do.

Kennismakingsgesprekken groep 2 t/m 8
We trappen af met een kennismakingsgesprek waar ook de kinderen (in ieder geval van de groepen 4 t/m 8) bij aanwezig zijn. Die gesprekken zullen plaatsvinden in de periode van 4 t/m 13 september. U wordt hiervoor uitgenodigd via Parro of via een intekenlijst bij de klas. U kunt zich dan inschrijven op een voor u geschikte tijd. De 4 jarige kinderen, die starten bij ons op school krijgen een huisbezoek of een kennismakingsgesprek van/met de leerkracht. De leerkracht zal met de ouders persoonlijk een afspraak maken.

Een goed voornemen: "Kom op tijd"
De meeste ouders en kinderen zijn dan vrij snel klaar, want het merendeel van de ouders en kinderen komt keurig op tijd op school.
Het zijn vaak dezelfde ouders/kinderen die te laat komen en dat is vervelend.

Waarom?
- voor diegenen die wel op tijd komen, want de les wordt immers verstoord;
- voor diegenen die te laat komen, want zij missen instructie en onderwijstijd.
Als de bel gaat om 8.35 uur gaan de deuren open en om 08.45 uur moeten de kinderen in het lokaal zijn. De leerkrachten noteren de te laatkomers.

Zes keer te laat in één schooljaar dan krijgen de ouders een gesprek met directie. Na 9 keer te laat in één schooljaar ontvangen de ouders een reminder (brief) en bij 12 te laat in één schooljaar wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Wat is nu de juiste ingang?
Om alle 385 leerlingen 's ochtends veilig de school in te komen door onze twee ingangen is hier een regel voor bedacht.
Voor de duidelijkheid willen we doorgeven dat de leerlingen van groep 1 t/m 4 door de LINKER voordeur naar binnen gaan en dat de kinderen van de groepen 5 t/m 8 door RECHTER voordeur naar binnen gaan. Zo lopen worden de kleinere kinderen niet onder de voet gelopen door de grotere kinderen. Dank voor uw medewerking!

Gymkleding
De school en dus ook de gymlessen zijn weer begonnen. Wilt u eraan denken om uw kind gymkleding mee te geven (shirt, broek of broekje en zaalschoenen). In verband met de hygiëne en de veiligheid. Geen gymkleding betekent helaas niet mee-gymmen. LET OP: we zijn hier weer streng op dit jaar.

Belangrijke data
Via deze link naar onze website komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. Elke leerling heeft ook een handig jaaroverzicht mee naar huis voor op de koelkast! Mocht u deze niet meer hebben dan kunt u een exemplaar krijgen bij de administratie.

Ouderportaal en Parro
Heeft u de inloggegevens niet ontvangen? Wilt u dan even langs de administratie lopen dan helpen wij u verder.

Betaling ouderbijdrage via de stadspas
Ook dit jaar kunt u weer de ouderbijdrage betalen met de stadspas. De 'voucher' heeft de gemeente op de stadspas met groene stip gezet, dus u kunt de pas van uw kinderen laten scannen bij de administratie.

Deze extra gift van de Gemeente Amsterdam gaat niet af van uw budget scholierenvergoeding!

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage is door de MR vastgesteld op € 50,- per kind.
Heeft u drie kinderen of meer op school dan betaalt u voor het derde kind (en elk volgende kind) €25,- i.p.v. €50,-.
Dit is inclusief het schoolreisje en een deel van het schoolkamp van groep 8. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar bij inschrijving wordt gevraagd of de ouder de ouderbijdrage wil betalen en deze afspraak is bindend. Mocht u de bijdrage niet willen betalen dan is het gevolg dat uw kind niet mee kan op schoolreisje.
Ouders die problemen hebben met het betalen van de ouderbijdrage kunnen (tijdig) overleggen met de directeur van de school.

Belangrijk om te vermelden is dat er geen pinapparaat aanwezig is.

Het is het hele jaar wel mogelijk om de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de ouderraad, NL41 INGB 0668. 7593. 80 o.v.v. de naam en de groep van de leerling.

Aanvragen verlof
Wat fijn dat iedereen bij een verzoek tot verlof het juiste verlofformulier invult. Dank voor de medewerking.
Mocht u verlof (onder schooltijd of buiten de reguliere vakanties om) willen aanvragen dan vult u hiervoor het verlofformulier in. Deze is verkrijgbaar bij de administratie.

Gezond eten en drinken op de Lukasschool 
In het kader van gezond eten en bewegen hebben wij een voedingsbeleid. Dit beleid bevat de volgende onderdelen: 

 • Drinken 
 • Groente/fruit moment 
 • Lunchen  
 • Gezonde traktaties 

Drinken op de Lukasschool
De kinderen mogen alleen (fruit)water of pakjes melk drinken op school.  Andere dranken zoals vruchtensap en Wicky zijn niet toegestaan, omdat ze heel veel suiker bevatten. Als u op het frisdrankenbord in de hal kijkt, ziet u hoeveel suikerklontjes er in de drankjes zitten. We volgen hierin ook het  advies van de GGD en de Jeugdtandverzorging. 

De kinderen krijgen een bidon van Jump-in om water te drinken. De bidon mag op meerdere momenten van de dag gebruikt worden. De bidon moet op vrijdag (mag ook vaker) mee naar huis worden genomen. Het is belangrijk dat de bidon goed gereinigd wordt, zodat hij niet gaat schimmelen. Op maandag nemen de kinderen de bidon weer mee naar school. Een bidon lenen van iemand anders is niet toegestaan. 

Drinkt een kind liever melk dan kan het worden aangemeld voor schoolmelk van Campina. Hierover kunt u informatie krijgen bij de balie. Tijdens het groente/fruit moment of tijdens de lunch drinken die kinderen dan schoolmelk. Melk meenemen van thuis is toegestaan.  

Groente/fruit moment op de Lukasschool

De kinderen eten rond 10:00 uur een stukje fruit of groente. Bij de lagere groepen is het fijn als "moeilijk"  fruit/groente vooraf  gesneden wordt. Bij groepen 5 t/m 8 mogen de kinderen zelf bepalen wanneer zij hun fruitmoment hebben. 

Lunchen op de Lukasschool
Tussen 11.45-12.15u uur nuttigen alle kinderen een (gezonde, zelf meegebrachte) lunch. Het voedingscentrum heeft meer informatie op hun site staan. Klik hier voor de informatie. 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een (gezonde) lunch nuttigen. De kinderen nemen een broodsoort mee met beleg naar keuze. Croissantjes, kaasstengels, pizza's en cakejes etc. zijn niet toegestaan.  

Traktaties op de Lukasschool
Wat is er leuker dan je verjaardag vieren op school. Bij een verjaardag hoort een traktatie.  

Belangrijk is dat het klein is én gezond is! De leerkrachten zullen jarige kinderen vooraf nog even helpen herinneren, maar we zijn streng. In de hal ligt een boek met ideeën voor traktaties.  

Voor de leerkrachten hoeft geen aparte traktatie meegenomen te worden. 

We gaan er vanuit, dat u echt allemaal meewerkt en dat we voor elkaar krijgen dat onze kinderen gezond blijven. 

Leve de zij-instromer!
Afgelopen week stond in de krant dat het aantal inschrijvingen van zij-instromers is verdubbeld. Wat een zij-instromer is? Iemand die een tweejarige cursus doet op een PABO (lerarenopleiding) en direct vanaf de start minimaal twee dagen voor de groep staat, al dan niet onder toezicht of begeleiding. Het zijn mensen uit allerlei beroepsgroepen die eerst een screening doorlopen en daarmee bewijzen geschikt te zijn om aan dit zware traject te kunnen beginnen. De screening bestaat onder andere uit een praktijkassessment en de verplichte landelijke rekentoets. Ze hebben sowieso minimaal hbo- denkniveau en ontvangen geen volwaardig PABO-diploma maar een certificaat: een zo genoemde vrijstelling om les te mogen geven in het primair onderwijs. De PABO en het ontvangende schoolbestuur tekenen een contract waarbij de PABO verantwoordelijk wordt geacht om het cognitieve deel van de scholing te verzorgen en de school het praktische deel. Dat laatste is wel belangrijk omdat veel schoolbesturen jarenlang aangeven graag leraren te willen opleiden.

Veel zij-instromers wordt van alles kwalijk genomen. Dit terwijl zij als eersten reageerden op de chaos die de politiek heeft veroorzaakt door tien jaar lang niets te doen aan het lerarentekort.

Want de zij-instromer is het probleem noch de oplossing. Zij-instromers zijn onze hulptroepen, de "first responders", en verdienen de lof die daarbij hoort! Ze laten een andere en vaak beter betaalde baan achter zich om op avontuur te gaan, die ze nog niet kennen. De meesten hebben skills om te overleven, maar hebben ook alle hulp nodig die ze kunnen krijgen om het vak ook echt te leren.

Bij ons op school zijn meester Bram, meester Jasper en juf Maryam leerkrachten, die het traject met succes volgen! Wij zijn blij met hen en begeleiden hen in school. Het is goed om via deze weg en de lof te geven, die ze verdienen!

Jeugd Sport fonds
De aanvragen voor het fonds verlopen via onze Ouder-Kind-Adviseur (OKA'er), Stefanie Stravers. Zij werkt op maandag bij ons.

We zijn blij om mee te delen dat ouders, die zelf in staat zijn om een aanvraag voor hun kinderen te doen, te kunnen verwijzen naar: www.stichtingsina.nl

Hiermee proberen wij de werkdruk, voor onze OKA'er enigszins te verlagen. Uiteraard kunnen alle ouders die wel hulp nodig hebben bij het aanvraagproces ondersteund blijven worden door Stefanie.

Invallers gezocht!!
We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

Is uw kind ziek? Wat dan te doen?
Het is erg belangrijk dat u zelf doorgeeft dat uw kind ziek is. Ouders kiezen ervoor om het kind ziek te melden via een bericht in Parro, maar dit is niet de juiste wijze, omdat een leerkracht 's ochtends niet altijd Parro bekijkt in verband met de voorbereidingen van de dag. U kunt de school bellen vanaf 08.00 uur op het telnr. 020-6190966 en hier doorgeven dat uw kind ziek is (graag voor 09.00 uur).

De schoolvakanties en de vrije dagen voor schooljaar (2019-2020)

 De eerste dagDe laatste dag
HerfstvakantieMaandag 21 oktober 2019Vrijdag 25 oktober 2019
KerstvakantieVrijdag 20 december 2019 vanaf 12.00 uurVrijdag 3 januari 2020
VoorjaarsvakantieMaandag 17 februari 2020Vrijdag 21 februari 2020
Goede Vrijdag + 2e PaasdagVrijdag 10 april 2020Maandag 13 april 2020
MeivakantieMaandag 27 april 2020Vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart + vrijdagDonderdag 21 mei 2020Vrijdag 22 mei 2020
2e PinksterdagMaandag 1 juni 2020Maandag 1 juni 2020
ZomervakantieDonderdag 2 juli 2020 vanaf 12.00 uurVrijdag 14 augustus 2020


De vrije dagen (voor leerlingen):
- studiedag donderdag 7 november 2019
- studiedag vrijdag 8 november 2019
- studiedag maandag 6 januari 2020
- studiedag 24 februari 2020
- studiedag 25 februari 2020
- studiedag 20 mei 2020

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal zes keer per jaar. De overleggen zijn op:

 • Maandag 7 oktober

Wilt u bijvoorbeeld een agendapunt inbrengen voor een vergadering? Dan vragen wij u een week voorafgaand aan een vergadering contact op te nemen met de secretaris (Jeffrey Nieuwenhuis) via de mail. Mail: lukas.mr@askoscholen.nl

Notulen van de vorige vergaderingen zijn op te vragen bij de voorzitter. De laatste notulen worden op de website geplaatst.

Aanmelden broertje of zusje 
U kunt uw kind aanmelden zodra u van de gemeente het voorgedrukte aanmeldformulier heeft ontvangen. U ontvangt het formulier zodra uw kind 2,5 jaar is.

Lever het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier in op de basisschool van uw eerste voorkeur. U ontvangt van de school een bewijs van aanmelding. Geen aanmeldformulier ontvangen? Gebruik dan het via deze link: blanco aanmeldformulier. 

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 september 2015 - 31 december 2016tot en met 4 maart 2020
1 januari 2016 - 30 april 2017tot en met 3 juni 2020
1 mei 2016 - 31 augustus 2017tot en met 4 november 2020

Broertjes en zusjes van kinderen die al op de Lukasschool zitten moeten óók het formulier inleveren. Zij worden niet automatisch geplaatst!!

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team

Assia Mouhouti & Sebastiaan van Huet
Directie Lukasschool

P.S.
Als u vragen heeft, of u heeft gewoon behoefte om eens langs te komen voor een gesprek, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.

En heeft ons nieuwe schoolplan al gelezen? Klik op de link: https://lukasschoolplan.nl/

Afscheid, gezond voedingsbeleid Lukasschool, 'leve de zij-instromer!', Jeugdsportfonds

Foto's

Video's

Meer informatie