Notulen MR vergadering 28 november 2018

 • Gemaakt op: 18-1-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sebastiaan van Huet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Notulen 28 november 2018

Aanwezig: Rafia, Naïma, Fadila, Rosien, Renee en Jeffrey
Cursieve toevoegingen zijn toevoegingen vanuit Sebastiaan
.

Notulen 8 oktober 2018

 • Koffiecolleges enthousiast ontvangen.
 • Hoe zat het ook alweer met verslaglegging?

Afgesproken ook op meerdere dagen, wisselende dagen., verwijzing nieuwsbrief, verslag/artikel op de website

Evaluatie jaarplan 17-18

 • Niet alle feedback puur schriftelijk doorgeven. Ook in overleg, waarbij we kunnen sparren en de visie achter het besluit en beleid kunnen horen.
 • Op dit moment hebben we nog aantal vragen, die wij niet terugzien in de evaluatie. Is de goede versie meegestuurd?
 • Komen alle to-do dingen terug in het jaarplan 18-19? Niet direct, delen zijn vertaald naar jaarplannen en/of naar nieuwe schoolplan.
 • Vervanging take it easy, dyslexie protocol, zorgplan (onderdeel schoolplan), eveneens schoolondersteuningsprofiel.

Jaarcijfers 17-18

 • Waar wordt "reserves" op ingezet? Reserves --> bestuursbreed --> dan blijft het op de bank staan. Kan nog niet geïnvesteerd worden in leerkrachten, meubilair, middelen. Het geld is bevroren.
 • Nieuwe begroting; verschil tussen begroot en realisatie nu groot. Kan dit evenrediger? Veel subsidie wat niet begroot is.

 Optie schooltijden 2019-2020
Optie wijziging schooltijden; 15 minuten langer lestijd.

VoordelenNadelen
 • Meer lestijd/onderwijstijd op een dag
 • Meer ruimte binnen het rooster
 • Meer vakantie of meer dagen zonder lln.
 • Minder haasten op een dag.

 

 

 • Onregelmatiger vakantierooster; meer vakanties --> raken kinderen uit ritme?
 • Vroeger beginnen, meer laatkomers?
 • Kunnen de lln. Langer geconcentreerd blijven?
 • Kinderen zijn vaker vrij; wat doen ze dan thuis?
 • Minder tijd na 14.30 tot 16.30 voor voorbereiding/taken, werkdruk verhogend.
 • Een week zonder kinderen werkt minder prettig dan af en toe een dag; alleen mag niet x aantal weken onafgebroken.

Vraag: Aan het einde of begin van de dag?
Wat zit in het ritme?
Wat is de motivatie achter deze optie.
Antw: druk op rooster, hoe krijgen we dit rond. Levert een kwartier meer lesgeven op? Met 1,15 uur per week extra levert dit 6 vrije dagen op. Koppelen aan feestdagen of studiedagen mag.

PMR: werkplanverdeling

 • Directie moet met nieuw werkplanverdeling komen vanaf augustus 2019
 • Het team wordt hierin meegenomen, moet breed gedragen worden, PMR moet dit goedkeuren.
 • PMR wil meekijken naar verdeling taakuren/aantal uren voor werkgroepen/taken. Hoe is dit georganiseerd en is dit efficiënt? Wat er anders?
 • Werkdruk: Doen we niet te veel, willen we niet te veel vanuit de innovaties?

Rondvraag:

1. Hoe worden de voortgangsgesprekken met lln. erbij ervaren?

 • Leerkrachten ervaren dit prettig, direct, minder ruis tussen leerkracht – leerling en ouder.
 • Ouders positief, maar lastiger om alle vragen te kunnen stellen. Ouders vinden het mooi, maar vinden het ook fijn om direct met de leerkracht te praten.
 • Goede kaders; hoe praat je met het kind én ouder? Hoe blijf je beide betrekken?

2. Gynzy:

 • Hoe gaat dit verder of komt er beleid voor?
 • Wordt er nog huiswerk op papier meegegeven?
 • Hoe wordt er gecontroleerd?
 • Komt er nog een algemeen koffiecollege voor iedereen?

3. AVG:

Via eigen leerkracht van de groep ouders oproepen om via parro privacy voorkeuren door te geven.

4. Tevredenheidsonderzoeken

 • Ouders: op papier; 3 weken januari de kans om in te vullen.
 • Leerlingen: 31 januari t/m 13 febr
 • Team: Online december

5. Assia volgende vergadering uitnodigen, toelichting "smaak te pakken"

6. Plusklas screening? Huiswerk in plusklas? --> Plusklasinnovator gaat hierover.

7. Nieuwsbegrip XL; technisch/ict niet mogelijk om thuis te maken. Leerkrachten moeten zorgen dat iedereen het maakt, --> leestrainer.nl is een goed alternatief voor begrijpend lezen.

Foto's

Video's

Meer informatie