Nieuws

​​​ 

Er gebeurt elke dag wel iets leuks, spannends of grappigs op school. Op deze pagina kunt u hier​ een beetje meegenieten!
 • Nieuws

  Nieuw schoolplan

  Nieuw schoolplan. Geheel eigentijds via een website.

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief juli 2019

  Ontwikkelingen Lukasschool, formatie, meester en juffendag, schoolvakanties en vrije dagen

  Lees meer
 • Nieuws

  Notulen MR vergadering 1 juli 2019

  Samenstelling MR, jaarrooster, OR begroting, jaarplannen, schoolplan

  Lees meer
 • Nieuws

  Aanmelden is niet meer mogelijk

  Aanmelden is niet meer mogelijk

  Lees meer
 • Nieuws

  Aanmelden

  Bent u nog op zoek naar een school? Dan is nu het moment!

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief mei 2019

  Meester en juffendag, gevonden voorwerpen, personeel, 30+31 mei vrij, naschoolse activiteiten

  Lees meer
 • Nieuws

  Notulen MR vergadering 8 april 2019

  werkdrukgelden, werkverdelingsplan, WVTTK

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief april 2019

  Onderbroeken gezocht, Koningsspelen, gymnieuws, afsluting Smaak te pakken, leerlingraad

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief maart 2019

  Overblijfmedewerker gezocht, staking, Koningsspelen, leerlingraad, Smaak te pakken

  Lees meer
 • Nieuws

  Notulen MR vergadering 25 februari 2019

  Terugkoppeling studiedagen en thema-maand, opzet schoolplan 19-23, staking, personeel, subsidies

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief februari 2019

  Landelijke staking onderwijs, ROUTE 8, Paasontbijt, ouderbijdrage

  Lees meer
 • Nieuws

  Notulen MR vergadering 28 november 2018

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief januari 2019

  Tevredenheidspeilingen, voorlees 10 uurtje, aanmelden broertje of zusje, landelijke staking

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief december 2018

  Kerstmis, Nieuwsbegrip, tevredenheidsonderzoeken, juf of meester ziek en dan?

  Lees meer
 • Nieuws

  Het wonder van plus en min

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief november 2018

  Privacy wet (AVG) instellen met Parro, koffiecolleges, Pak je kans, voortgangsgesprekken, GMR ASKO

  Lees meer
 • Nieuws

  Notulen MR vergadering 8 oktober 2018

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief maand oktober 2018

  Koffiecolleges, E-waste race, stagiaires & beleid, schoolfoto verkoop, schoolkamp groepen 8, groei van de school

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief sept 2018

  Kennismakingsgesprekken, invoering nieuwe taalmethode, betaling ouderbijdrage via de stadspas, aanmelden broertje of zusje, gezondbeleid

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief juli 2018

  Formatie, nieuwe taalmethode, full time schakelklas, ontwikkelingen

  Lees meer
 • Nieuws

  Notulen MR vergadering 9 juli 2018

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief juni 2018

  Actie op verzuim, nieuwe taalmethode, pilot stadspas, groei van de school, formatie, gezond beleid

  Lees meer
 • Nieuws

  Notulen MR vergadering 30 mei 2018

  Werkdrukgelden, VLOA, evaluatie jaarplan

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief mei 2018

  Schoolvakanties 2018-2019, pilot fietslessen, privacy & AVG, toetsperiode 2, actie op verzuim

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief april 2018

  Juf of meester ziek en dan?, sportdag, ontbijtworkshops, schoolbrede thema maand Smaak te pakken, schoolreisje

  Lees meer
 • Nieuws

  Notulen MR vergadering 21 maart 2018

  Staking, huishoudelijk reglement, ouderbetrokkenheid, vakantierooster 2018-2019, openen vijfde kleutergroep

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief maart 2018

  schoolreisje, thema maand Smaak te pakken, vijfde kleutergroep, speeljuf, taalklas, sportdag

  Lees meer
 • Nieuws

  Actie OP=OP

  Noodkreet voor de nabije toekomst.

  Lees meer.
 • Nieuws

  Notulen MR vergadering 22 januari 2018

 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief februari 2018

  Gebruik ouderkamer, ophalen kinderen, coolste baan van NL, wereldreligie, personeel, rapporten, ouderportaal

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief maand januari 2018

  Invallers gezocht, cito grafieken, naschoolse (sport)activiteiten, ouderbijdrage, schoolreisje, Talentenschool

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief maand december 2017

  Invallers gezocht, passend onderwijs ondersteuner, staking, bibliotheek, dalton nieuws, Kerstmis, inspiratie avond

  Lees meer
 • Nieuws

  Nieuws van de leerlingraad

  Nieuws van de leerlingraad

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief maand november 2017

  Sint-Maarten, bibliotheek, voortgangsgesprekken, Nationaal schoolontbijt, inspiratie avond, MR, dalton

 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief okt 2017

  Kinderboekenweek, op tijd komen, BSO, ouderbijdrage, terugblik startgesprek, De Talentenschool

  Lees meer
 • Nieuws

  Landelijke staking

  Landelijke staking in het basisonderwijs

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief maand sept 2017

  Startgesprek, huisbezoek, opening buitenschoolse opvang (BSO), algemene informatieavond, Parro, ouderbijdrage, Talentenschool, belangrijke data

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief maand juli 2017

  Ontwikkelingen Lukasschool, formatie, Whatsapp-groepsapp, aanbod talentenschool, schakelklassen, innovatoren

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief maand juni

  Groei van de school & beschikbare plekken voor nieuwe leerlingen, ouderportaal, dalton, gezonde school, BSO

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief mei 2017

  Verlof Suikerfeest, meester en juffendag, Parro, vakantie- en vrije dagenrooster schooljaar 2017-2018

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief april 2017

  Afscheid juf Alison, dalton, BSO, meidenvoetbal, sportdag

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief maart 2017

  Ouderbijdrage, sportdag, schoolreisje, BSO, stadspas kidsgids, communicatie

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief februari 2017

  Cultuuronderwijs, dalton, personeel, vernieuwde website

  Lees meer
 • Nieuws

  Aanmelden

  Overzicht van informatie over het aannamebeleid.

  Lees meer
 • Nieuws

  Atelier groep 3b

  Atelier groep 3b

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief januari 2017

  BSO, CITO, Dalton, Thema-avond, DWS

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief december 2016

  Kerstmis, kindercampus, juf of meester ziek?, thema-avond, Dalton, Day a weekschool

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief november 2016

  OR, MR, Sint-Maarten, Dalton, Sinterklaas, rapportgesprekken, interesse peiling kindercampus, Zapp sport, naschoolse activiteiten

  Lees meer
 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief oktober 2016

  Schoolkamp groep 8, update website, Sinterklaas viering, interesse peiling buitenschoolse opvang, Sint-Maarten, Ouder-Kind-Adviseur (OKA’er), Dag van de leraar, Week van de opvoeding

  Lees meer
 • Nieuws

  De 1e Jump-in school van Osdorp

  We zijn er trots op want als eerste school in Osdorp kregen we het certificaat "gezonde school".

  Lees meer
 • Nieuws

  Groep 7 oefent met nieuwe methode wereldoriëntatie

  Een nieuwe methode voor wereldoriëntatie, Blink.

  Lees meer
 • Nieuws

  Tutorlezen van groep 7 aan groep 3B

  Elke woensdag en vrijdag ochtend zijn we met onze klas aan het tutorlezen.

  Lees meer