Aanmelden

 
Om een indruk te krijgen van de school organiseren wij intakegesprekken. U kunt zich per mail of telefonisch aanmelden bij Assia Mouhouti (telnr 020-6190966). 

​​Sluitingsdata aanmelden
 is uw kind geboren tussen:
 • 1 september t/m 31 december 2017       aanmelden voor 11 maart 2021
 • 1 januari t/m 30 april 2018                          aanmelden voor 103 juni 2021
 • 1 mei t/m 31 augustus 2018                       aanmelden voor 10 nov 2021
Voor het eerst naar de basisschool
Vanaf vier jaar mag je naar de basisschool. Sinds vorig jaar zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Hiermee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt. 

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het formulier waarop de ouder de voorkeur voor de basisschool kunt aangeven en een brochure met uitleg over het toelatings​beleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door dit voorkeursformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 
Bekijk de anim​atie naar de basisschool' van de gemeente​.

Voorrangsscholen​
Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op
sch​oolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.​Heeft u voorrang op beide  locaties, dan kunt u zelf kiezen welke locatie uw eerste voorkeur heeft. 

Wat moet u doen?
Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het vooorkeursformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren. Vul het voorkeursformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet). Op het voorkeursformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk. Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.
Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het voorkeursformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.

Zodra wij uw formulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.
In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.Dit geldt in de volgende situaties:
 •  uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 •  uw kind zit op een IKC;
 •  de voorgedrukte gegevens op het formulier zijn niet correct;
 •  u gebruikt een formulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.
Voorkeursformulier k​wijt?
Deze kunt u hier downloaden Voorkeursformulier basisschool 2021-2022.pdf Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Een plaats op de basisschool​​​​
Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, ​onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 90% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het bij de plaatsing in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:
 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
 2. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
 3. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
 4. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 5. Het kind heeft de school als voorrangsschool;
 6. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

​Inschrijven
​Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. ​Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.​​

 
U kunt uw kind aanmelden op de Lukasschool door inlevering van het formulier dat u van de gemeente Amsterdam hebt gekregen. Wij maken dan een afspraak met u voor een rondleiding en een intakegesprek. Op basis hiervan kunt u besluiten of u kiest voor onze school en schrijven we in. Hiervoor heeft de school een kopie nodig van een pas of document waarop het persoonsgebonden nummer staat van het kind.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie  
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl  
Op de website van het BBO 
bboam​sterdam.nl​ vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten  van de afgelopen plaatsingen.

Verhuizers / zij instromer?
Bent u verhuisd naar Osdorp en op zoek naar een school of wilt u overstappen naar onze school? Dan is het belangrijk om te melden dat wij niet in alle groepen plek hebben. Tip: bel eerst de school voordat u langs komt. Dit voorkomt een eventuele teleurstelling.
ele teleurstelling.