Bestuur

Bestuur
Het bestuur van de Lukasschool is de ASKO (Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs). Bij de ASKO zijn in totaal 32 basisscholen in en rondom Amsterdam aangesloten. Met zo'n 950 personeelsleden en 9150 leerlingen is de ASKO een van de grootste schoolbesturen van Amsterdam. Iedere school heeft een eigen gezicht en een geheel eigen karakter. Iedere basisschool is zelf vrij in haar keuze van onderwijsconcept.

Onze school valt onder de verantwoordelijkheid van de directuer Onderwijs&Ontwikkeling, dhr. Jan Willem van Schendel.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van het gehele onderwijsbeleid op de scholen.

Contactgegevens ASKO bestuurskantoor en bestuur

Bezoekadres:
Kalfjeslaan 380
1081 JA Amsterdam

Postadres:
Postbus 87591
1080 JN Amsterdam

tel. 020 – 301 3888
Website: www.askoscholen.nl