Contactpersoon

Wie kan contact opnemen met de contactpersoon?
De contactpersoon is er voor de kinderen, ouders/verzorgers van de Lukasschool.

Wat kan de contactpersoon doen?

- Luisteren naar uw verhaal;
- Antwoord geven op uw vragen;
- Meedenken over hoe u tot een oplossing kunt komen voor uw problemen met personeel binnen de school.

Hoe zit het met mijn privacy?
U kunt met de contactpersoon alleen op afspraak spreken. Alle vragen en klachten worden geregistreerd, maar deze registratie is alleen toegankelijk voor de contactpersoon. De contactpersoon overlegt met u als haar iets ter ore komt waarbij de veiligheid van anderen in het geding is. In sommige gevallen moet de contact persoon dan iets doen (handelen waarbij de veiligheid binnen de school gewaarborgd blijft).
Zonder uw  toestemming worden er geen gegevens aan derden doorgespeeld of besproken.

Hoe werkt de contact persoon?
U kunt uw probleem met de contactpersoon bespreken. De contactpersoon bekijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te pakken. De contactpersoon neemt het probleem of de vraag niet van u over en lost het probleem of de vraag niet voor u op. Het kan zijn dat u zelf met de persoon om wie het gaat wilt praten over de ontstane problemen. De contactpersoon bespreekt dan met u hoe u dat het beste kunt doen. Als u al heeft geprobeerd om met de desbetreffende persoon/ leerkracht  en u van mening bent dat het probleem niet is opgelost, dan kan de contactpersoon u helpen met de volgende stap.

Wanneer kan ik een klacht indienen?
Als u geprobeerd heeft om de vraag zelf op te lossen met de persoon/groepsleerkracht, maar u vond geen gehoor of het heeft niet geleid tot een voor u bevredigende oplossing, dan kunt u een gesprek aanvragen bij de contactpersoon. Zij kan u informatie, advies en ondersteuning bieden..

Onze contactpersonen zijn:

Aicha R'gui (ma t/m vr)
Mail: a.rgui@askoscholen.nl
Telnr. 020-6190966

Helianthe Felter (ma t/m vr)
Mail: h.felter@askoscholen.nl
Telnr: 020-6190966