Cultuur

Kinderen krijgen tijdens hun schoolloopbaan verschillende onderdelen op het gebied van kunst en cultuur aangereikt. We richten ons niet op één kunstdiscipline (bijv. muziek of beeldende vorming), maar op culturele competenties in het algemeen. Kennismaken met kunst, in welke vorm dan ook, leert kinderen anders naar de ruimte en de wereld om hen heen en naar hun eigen leven te kijken. Ze leren dingen in verbeelding te zien, kunst te ervaren en te beoefenen. Hiermee willen wij bereiken dat onze kinderen een betrokken, creatieve, nieuwsgierige houding ontwikkelen die ze nodig hebben in de dynamische wereld van de 21e eeuw. 
We werken ​graag​ en ​bewust samen met ​Stichting Kuns​teducatie Rode Loper op School.  ​Zij bieden een uitgebreide voorselectie van kunstdocenten, zijn sterk in het combineren van disciplines en zijn in staat om op maat te leveren. Daarnaast enthousiasmeren zij de leerkracht, brengen hun op ideeën zodat deze hiermee verder kan in de klas. Samen met hen zoeken we ieder jaar naar een programma dat voldoet aan de kerndoelen en de competenties die wij voor ogen hebben. Rekening houdend met de beschikbare lesuren en de financiële middelen voor cultuureducatie.


Interne Cultuur Coördinator (ICC'er) op school is Ted Keulers.
Mail: t.keulers@askoscholen.nl
Tel. nr. 020-6190966