Informatieavond

​Aan het begin van een nieuw schooljaar is er een algemene informatieavond.

Onze intern begeleiders en de directie zullen u meer vertellen over de Lukasschool.
Belangrijk om op te merken is dat er geen informatie middag/avond in de klas wordt gehouden (de leerkrachten zijn ook niet aanwezig op deze avond).

In het begin van het schooljaar hebben wij onze kennismakingsgesprekken en ouders worden via de leerkracht op de hoogte worden gesteld hoe u zich kunt inschrijven hiervoor. Via hen zult u ook meer informatie ontvangen over de klas. De leerkrachten zorgen voor (nieuwe) klassenouders en andere hulpouders. De leerkrachten informeren de ouders over het programma van de groep.

Voor de ouders van groep 8 is er een informatieavond over de Kernprocdure, waarin uitgelegd wordt hoe de weg bewandeld wordt naar het voortgezet onderwijs en wat er van ouders, leerlingen en scholen verwacht wordt.

Gedurende het schooljaar zijn er koffiecolleges over verschillende thema's. Dit wordt in de loop van het jaar aangegeven. Via de nieuwsbrief brengen we op de hoogte wanneer de volgende avond is.