Klachten/vragen

Klachten of vragen over leerlingen door andere ouders?

Als een kind thuis komt met een klacht over een andere leerling, of als een ouder een klacht heeft over een andere leerling van de school wordt dit altijd eerste met de betreffende leerkracht(en) besproken. Ouders spreken op onze school tijdens schooltijd nooit andere kinderen aan als het gaat om een conflict met hun eigen zoon of dochter.​

Het kan gebeuren dat ouders het niet eens zijn met de gang van zaken op onze school. Wij horen dit graag. Wij zijn een transparante organisatie, die met elke vraag tracht iets te doen. Ouders kunnen met hun vraag terecht bij de leerkracht of bij de directeur.
Ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek en afhankelijk van de aard van de vraag en het gesprek volgt een passende actie. Soms zal de directeur Onderwijs&Ontwikkeling van de ASKO hierbij betrokken worden. In bijzondere gevallen wordt de Klachtencommissie van de ASKO ingeschakeld.

Voor klachten op het gebied van discriminatie, racisme en seksuele intimidatie kunnen ouders terecht bij de contactpersonen van de school:  Aicha R’Gui en/of Helianthe Felter. Zij beoordelen of een vraag binnen school behandeld kan worden of doorgegeven moet worden aan de klachtencommissie. ​

​Wilt u de klachtenregeling van de ASKO helemaal lezen klik dan hier.

Externe klachtencommissie ASKO​
De ASKO is aangesloten bij de Landelijke Geschillencom​missie Onderwijs​. ​