Leerplicht

​Kinderen hebben vanaf de geboorte het recht om te leren, maar de leerplichtwet gaat zich er pas mee bemoeien als een kind 5 jaar is. Dan moet het naar school en zijn de ouders verplicht om hiervoor te zorgen. Ook verlof valt onder de leerplichtwet. Hierover kunt u informatie krijgen op de school.
Verlof dient schriftelijk aangevraagd te worden voor elk soort verlof onder schooltijd.

Kinderen, die niet regelmatig op school komen, bespreken we met de leerplichtambtenaar. Zij kan ouders uitnodigen voor een gesprek op haar kantoor en ook sancties verbinden aan ongeoorloofd verzuim.

Leerplichtambtenaar Saloua Abbassi is te bereiken op: 020-2538916