Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten
Al vele jaren organiseert onze school naschoolse activiteiten, samen met  Jump-in, gesubsidieerd door het stadsdeel. Ook worden er activiteiten georganiseerd door onze eigen Lukas-club. De activiteiten vinden plaats binnen of buiten de school, in de gymzaal of op sportpark Ookmeer. De bedoeling hiervan is kinderen in aanraking te brengen met zaken, waar binnen het lesrooster van de school niet altijd tijd voor is. Kinderen kunnen zich hierdoor breder ontwikkelen en ontdekken soms zelfs talenten, die eerder verborgen waren. Binnen deze activiteiten is talentontwikkeling dan ook een belangrijk item. Kinderen leren in een andere omgeving en ervaren dat je overal kunt leren.
Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, Sjoerd Degenkamp en onze interne cultuur coördinator, Ted Keulers zullen samen een mooi programma stellen voor alle kinderen. Zij houden u op de hoogte.
Meer informatie kunt u hier vinden.