Ouderparticipatie

Ouderparticipatie
Wij zien ouders ook als deelnemers in de school en dat betekent voor ons:
Ouders zijn betrokken bij allerlei activiteiten in de
school, zoals medezeggenschap, ondersteuning in en
buiten de groep, het beheren van de ouderbijdrage en het voeren van beleid in de uitgave hiervan​.

Ouderbetrokkenheid
Wij zien ouders als educatief partners en dat betekent voor ons:
Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor de opvoeding en het onderwijs van onze leerlingen. Wij willen graag met ouders praten over​ opvoeding en onderwijs en afspraken maken over de manier waarop wij hierin samen werken.